Problemen oplossen: Toetsenborden

Algemene problemen met het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum

Algemene softwareproblemen met het toetsenbord

Problemen met toetsenbordfuncties zoals de rekenmachine-app, geluidsaanpassingen of helderheidstoetsen.


Als je problemen ondervindt met je toetsenbord, bijvoorbeeld als toetsen of knoppen niet werken, of als je problemen ondervindt met aanverwante functies zoals de rekenmachine (inclusief de rekenmachine-app die niet focust of verschijnt als deze vanaf het toetsenbord wordt gestart), geluidsinstellingen en -aanpassingen of de helderheidstoetsen, controleer je of je de laatste versie van de software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum heb geïnstalleerd op de computer of het apparaat dat je met je Microsoft Keyboard gebruikt.


De nieuwste update vind je HIER. Zoek je toetsenbord in de lijst of zoek ernaar op de zoekbalk. Nadat je je toetsenbord hebt geïdentificeerd, tik of klik je erop om naar de pagina met beschikbare downloads te gaan. KLik onder 'Software en stuurprogramma's op de beschikbare update en volg de instructies op het scherm.

Ik heb me tijdens de installatie als gast bij mijn computer aangemeld en ik kreeg een installatiefout


Tijdens de installatie moet je de computer misschien een of meerdere keren opnieuw opstarten. Aanmelden als lid van de groep Gasten tijdens installatie geeft mogelijk een installatiefout. Voor de installatie moet je als lid van de Administratorgroep zijn aangemeld.

Ik heb een nieuwe versie van het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum over een eerdere versie heen geïnstalleerd en ik ben enkele aangepaste instellingen kwijtgeraakt.


Als je een eerdere versie van de software gebruikt en je een nieuwe versie van de software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum installeert, raak je sommige eigen instellingen kwijt, zoals nieuwe functietoewijzingen voor knoppen. Om dit probleem op te lossen, moet je de toetsenbordaanpassingen mogelijk bijwerken nadat de software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum hebt geïnstalleerd.

Wanneer ik de software van Microsoft muis- en toetsenbordcentrum installeer, gaat Setup pas weer door als ik een ander toetsenbordprogramma verwijder.


Als er al toetsenbordsoftware op je computer is geïnstalleerd, is het misschien pas mogelijk de software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum te installeren als je de bestaande toetsenbordsoftware verwijdert. Sommige computerfabrikanten installeren geschikte toetsenbordsoftware voor het toetsenbord dat is meegeleverd met de computer.

Problemen die betrekking hebben op hardware

Het toetsenbord lijkt niet te reageren.


Probeer een van de onderstaande oplossingen:


 • Misschien is de USB-verbinding losgeraakt. Ontkoppel het toetsenbord en sluit het weer aan.
 • Sluit het toetsenbord op een andere USB-poort aan.
 • Als het toetsenbord op een USB-hub of een USB-schakelkast is aangesloten, haal je het eruit en steek je het toetsenbord in de computer.
 • Koppel alle andere USB-apparaten los die niet in gebruik zijn.
 • Probeer het toetsenbord op een andere computer om te controleren of deze goed werkt.
 • Als je een draadloos toetsenbord gebruikt, los je eventuele problemen met de draadloze verbinding op.

Opmerking


PS/2-aansluitingen worden niet ondersteund in deze versie van het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum. Als je een toetsenbord met een PS/2-aansluiting aansluit, kan deze software geen optionele instellingen configureren.

Apparaten die in de USB-poorten op mijn toetsenbord zijn gestoken, werken niet.


Sommige USB-apparaten werken niet wanneer deze in het toetsenbord worden gestoken. Voor deze apparaten is misschien een USB-hub of andere hardware nodig. Als je apparaat wordt ondersteund, probeer je de onderstaande oplossingen:


 • Sluit het toetsenbord op een andere USB-poort aan.
 • Als het toetsenbord op een USB-hub of een USB-schakelkast is aangesloten, haal je het eruit en steek je het toetsenbord in de computer.
 • Koppel alle andere USB-apparaten los die niet in gebruik zijn.
 • Steek het apparaat direct in de computer om te controleren of het goed werkt.

Functies op mijn toetsenbord werken niet volgens verwachting met Windows Terminal Services of Remote Desktop.


Microsoft-toetsenborden en de software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum worden niet ondersteund voor Windows Terminal Services of Remote Desktop, en sommige functies werken mogelijk niet naar verwachting.

Toetsen

Sommige toetsen werken niet wanneer ik erop druk.


Probeer een van de onderstaande oplossingen:


 • Maak je toetsenbord schoon.
 • Installeer de software Microsoft muis- en toetsenbordcentrum. Voor sommige toetsen is de software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum vereist.
 • Als voor een toets software nodig is, moet je deze installeren. Voor sommige toetsopdrachten moet er een bepaald programma worden geïnstalleerd, zoals een ondersteund e-mailprogramma, webbrowser, mediaspeler, expresberichtenprogramma of grafisch bewerkingsprogramma.
 • Sneltoetsen werken mogelijk niet volgens verwachting als een aanpassingstoets (zoals SHIFT, CONTROL, ALT OF WINDOWS) tegelijkertijd wordt ingedrukt.

Tip


Als het juiste ondersteunde programma niet is geïnstalleerd, kun je de toets nog wel gebruiken door er een andere functie aan toe te wijzen.

Wanneer ik bepaalde toetsen op mijn draadloze toetsenbord indruk, verschijnen er dubbele tekens op het scherm.


Als er twee draadloze receivers op je computer zijn aangesloten en je op één toets op het draadloze toetsenbord drukt, kunnen er dubbele tekens op het scherm verschijnen. Wanneer je bijvoorbeeld één "a", typt, zie je mogelijk "aa" op je scherm.


Als je een ouder Microsoft-toetsenbord met een draadloze receiver hebt gebruikt en een nieuw toetsenbord hebt gekocht, moet je de oude receiver loskoppelen.

Wanneer ik sommige toetsen indruk, worden ze herhaald totdat ik ze loslaat.


Sommige toetsen zijn ervoor gemaakt om herhaald te worden wanneer ze ingedrukt worden gehouden. Op sommige toetsenbordmodellen worden deze toetsen alleen herhaald wanneer het toetsenbord op de computer is aangesloten via een USB-aansluiting. De volgende toetsen zijn mogelijk gemaakt om te worden herhaald: Terug, Volgende, Vorig nummer, Volgend nummer, Volume-, Volume+, Zoom- en Zoom+.

Waar zijn de gewone functietoetsen? (F1-F12)


Deze toetsen zijn te vinden op de bovenste rij van het toetsenbord. Op sommige toetsenbordmodellen zijn deze toetsen aanrakingsgevoelig.


Als je toetsenbord van een F Lock-toets is voorzien, moet je hierop drukken om heen en weer te schakelen tussen de verschillende modi voor functietoetsen.


Alternatieve functietoetsen hebben twee mogelijke opdrachten, afhankelijk van of de F Lock-toets is in- of uitgeschakeld. Afhankelijk van je toetsenbordmodel, bevindt het lampje (F) dat aangeeft of de F Lock-toets is ingeschakeld, zich ofwel op het toetsenbord ofwel op de draadloze receiver. Als de toetsopdracht op de voorkant van de toets is gedrukt (bijvoorbeeld F5) in plaats van bovenop (bijvoorbeeld OPEN), moet F Lock zijn ingeschakeld, anders werkt de toetsopdracht niet.

Sommige richtingtoetsen of functietoetsen werken niet wanneer ik erop druk. (Scroll Lock, Break, Insert en alternatieve functietoetsen - Help, Ongedaan maken, Opnieuw, Nieuw, Openen, Sluiten, Beantwoorden, Doorsturen, Verzenden, Spelling, Opslaan, Afdrukken)


Probeer een van de onderstaande oplossingen:


 • Als je toetsenbord van een F Lock-toets is voorzien, moet je hierop drukken om heen en weer te schakelen tussen de verschillende modi voor functietoetsen. Alternatieve functietoetsen hebben twee mogelijke opdrachten, afhankelijk van of de F Lock-toets is in- of uitgeschakeld. Afhankelijk van je toetsenbordmodel, bevindt het lampje (F) dat aangeeft of de F Lock-toets is ingeschakeld, zich ofwel op het toetsenbord ofwel op de draadloze receiver. Als de toetsopdracht op de voorkant van de toets is gedrukt (bijvoorbeeld F5) in plaats van bovenop (bijvoorbeeld OPEN), dan moet F Lock zijn ingeschakeld, anders werkt de toetsopdracht niet.
 • Als je toetsenbord van een Fn-toets is voorzien, houd je Fn ingedrukt terwijl je op de toets drukt om toegang te krijgen tot de alternatieve opdrachten.

De Print Screen-toets werkt niet.


Probeer een van de onderstaande oplossingen:


 • De Print Screen-toets kopieert een beeld van het scherm naar het Klembord (niet naar de printer). Als je het beeld wilt gebruiken, start je een toepassing die afbeeldingen gebruikt, zoals Microsoft Paint, en gebruik je de functie Plakken.
 • Als je toetsenbord van een F Lock-toets is voorzien, moet je hierop drukken om heen en weer te schakelen tussen de verschillende modi voor functietoetsen. Op sommige toetsenborden werkt de Print Screen-toets alleen als F Lock is ingeschakeld.

De Gadgets-toets opent de Windows Sidebar niet.


Probeer een van de onderstaande oplossingen:


 • In sommige versies of thema's van Windows 7 worden met de Gadgets-toets de gadgets op je bureaublad weergegeven. Als je de Gadgets-toets ingedrukt houdt, worden alle geopende vensters transparant zodat je de gadgets op het bureaublad kunt zien. In andere versies of thema's wordt het bureaublad weergegeven wanneer je de Gadgets-toets indrukt of ingedrukt houdt.

Tip


Je kunt de functie van deze toets wijzigen.

Ik kan aan de favorietentoetsen geen functie toewijzen door de toets ingedrukt te houden.


Op sommige toetsenborden zijn de favorietentoetsen alternatieve toetsen. Verborgen extensies in Windows Verkenner kunnen het proces van het toewijzen van een bestand of webpagina aan deze toetsen verstoren. Voor informatie over het uitschakelen van verborgen bestandsnaamextensies, zie Windows Help.

Ik kan mijn computer niet in de slaapmodus brengen met de Sleep-toets.


De Sleep-toets brengt de computer alleen in energiebeheermodus (zoals stand-by, onderbreken of sluimeren) als de computer energiebeheer ondersteunt en dit ingeschakeld is. Als energiebeheer niet is ingeschakeld, werkt deze toets niet. Je kunt de functie van deze toets niet wijzigen. Voor informatie over de instellingen van Windows energiebeheer, zie Windows Help.

Ik kan mijn computer niet uit de slaapmodus halen nadat ik op de Sleep-toets heb gedrukt.


Je kunt een van de onderstaande oplossingen proberen:


 • Druk op de Sleep-toets.
 • Druk op een standaardtoets op het toetsenbord.
 • Beweeg de muis.
 • Druk kort op de Aan-/uitknop op de computer.

Als je de computer niet aan de praat krijgt met een van deze methoden, is er misschien sprake van een systeemprobleem. Voor meer informatie over hoe de computer weer wordt geactiveerd, raadpleeg je de documentatie bij de computer of neem je contact op met de computerfabrikant.


Als je een Bluetooth®-toetsenbord gebruikt, ontvangt de draadloze transceiver mogelijk geen toetsopdrachten tijdens de sluimermodus. Je kunt het apparaat uit de sluimerstand halen door op de aan/uit-knop op de computer te drukken. Voor informatie over de instellingen van Windows energiebeheer, zie Windows Help.

Ik heb een nieuwe webbrowser geïnstalleerd, maar als ik op de Home-toets druk, wordt deze niet gestart.


De software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum wijst de Home-toets automatisch toe aan de standaardinternetbrowser op je computer, als deze wordt ondersteund. In de meeste browsers kun je de browser tijdens de installatie als standaardbrowser instellen.


Als de door jou geïnstalleerde browser wel door de software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum wordt ondersteund, maar niet wordt gestart wanneer je op de Home-toets drukt, kun je de volgende oplossingen proberen:


 • Druk eenmaal op de Home-toets en wacht enkele minuten. Druk er dan nog eens op. Wanneer je een nieuwe browser installeert, kan het enkele minuten duren voordat de software Microsoft muis- en toetsenbordcentrum deze herkent.
 • Start de computer opnieuw op en druk dan op de Home-toets.
 • Misschien moet je de Home-toets handmatig aan de door jou geïnstalleerde browser toewijzen. Klik in de wizard op de toets die je een andere functie wilt geven, klik op Open a program, Web page or file (Een programma, webpagina of bestand openen), klik op Not yet assigned (Nog niet toegewezen), typ het pad naar de internetbrowser of klik op Browse (Bladeren) om deze te vinden en klik op Back (Terug) om de wijziging op te slaan.

Ik heb een nieuw e-mailprogramma geïnstalleerd, maar als ik op de Mail-toets druk, wordt het niet gestart.


De software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum wijst de Mail-toets automatisch toe aan het standaard-e-mailprogramma op je computer, als dit wordt ondersteund.


In de wizard Reassign a Key voor de Mail-toets worden alle ondersteunde e-mailprogramma's vermeld die op je computer zijn geïnstalleerd. Als het e-mailprogramma dat je wilt gebruiken met de Mail-toets, niet beschikbaar is in de lijst, doe je het volgende:


 • Als je een nieuw e-mailprogramma hebt geïnstalleerd, wacht je enkele minuten om te zien of het automatisch aan de lijst wordt toegevoegd. De software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum heeft misschien een paar minuten nodig om het nieuwe programma te herkennen en aan de lijst toe te voegen. Als het programma na enkele minuten nog niet verschijnt, start je de computer opnieuw op en probeer je het nog eens.
 • Als je het e-mailprogramma op deze computer nog niet hebt gebruikt, start je het programma tweemaal en meld je je telkens bij de e-mailservice aan. Dit helpt het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum het programma te detecteren.
 • Misschien moet je de Mail-toets handmatig toewijzen aan het e-mailprogramma dat je wilt gebruiken. Klik op de toets die je een andere functie wilt geven, klik op Open a program, Web page or file (Een programma, webpagina of bestand openen), klik op Not yet assigned (Nog niet toegewezen), typ het pad naar het e-mailprogramma of klik op Browse (Bladeren) om dit te vinden en klik op Back (Terug) om de wijziging op te slaan.
 • Bij sommige e-mailprogramma's moet je de instellingen misschien bijwerken zodat je e-mailwachtwoord wordt opgeslagen. Voor meer informatie zie de documentatie van het e-mailprogramma.

Ik heb een nieuwe mediaspeler geïnstalleerd, maar als ik op de Media-toets druk, wordt deze niet gestart.


De software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum wijst de Media-toets automatisch toe aan de standaardmediaspeler op de computer, als deze mediaspeler wordt ondersteund. In de meeste mediaspelers kunt de mediaspeler tijdens de installatie als standaardspeler instellen.


Als de door jou geïnstalleerde mediaspeler wel wordt ondersteund door de software voor het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum, maar niet wordt gestart wanneer je op de Media-toets drukt, kun je de volgende oplossingen proberen:


 • Druk eenmaal op de Media-toets en wacht enkele minuten. Druk er dan nog eens op. Wanneer je een nieuwe mediaspeler installeert, kan het enkele minuten duren voordat de software Microsoft muis- en toetsenbordcentrum deze herkent.
 • Start de computer opnieuw op en druk dan op de Media-toets.
 • Misschien moet je de Media-toets handmatig aan de door jou geïnstalleerde mediaspeler toewijzen. Klik op de toets die je een andere functie wilt geven, klik op Open a program, Web page or file (Een programma, webpagina of bestand openen), klik op Not yet assigned (Nog niet toegewezen), typ het pad naar de mediaspeler of klik op Browse (Bladeren) om deze te vinden en klik op Back (Terug) om de wijziging op te slaan.

Wanneer ik op de Display-toets op mijn laptop druk, wordt er gezoomd.


Bij sommige laptops kan het zoomen worden geactiveerd wanneer er op de Display-toets wordt gedrukt. Wanneer dit gebeurt, druk op Ctrl en de min-toets (-) om uit te zoomen. Je kunt zoomen ook uitschakelen in het dialoogvenster Eigenschappen voor toetsenbord.

Wanneer ik een favoriete sneltoets ingedrukt houd, wordt er geen bestand of webpagina aan toegewezen.


Verborgen extensies in Windows Verkenner kunnen het proces van het toewijzen van een bestand of webpagina aan favorietentoetsen verstoren. Voor informatie over het uitschakelen van verborgen bestandsnaamextensies, zie Windows Help.

Macro’s

Ik kan geen macro's opnemen of uitvoeren tijdens het spelen van een online game.


Probeer een van de onderstaande oplossingen:


 • Tijdens het spelen van online games is het misschien niet mogelijk om macro's op te nemen of uit te voeren. Dit komt doordat de beveiligingsprogramma's die je gebruikt, bijvoorbeeld inbraakdetectiesoftware, het gebruik van opnemen en afspelen in games verbiedt.
 • Koppel alle andere USB-apparaten los die niet in gebruik zijn.
 • Probeer het toetsenbord op een andere computer om te controleren of deze goed werkt.