Problemen oplossen: Webcams

Algemene problemen voor LifeCam

Lees het Readme-bestand van Microsoft LifeCam.

Controleer het Readme-bestand van Microsoft LifeCam voor actuele informatie over de Microsoft LifeCam-software.

Wanneer ik de LifeCam-software start, krijg ik een foutbericht dat mijn LifeCam niet is gedetecteerd.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 • Koppel de LifeCam los en sluit deze weer aan.
 • Koppel andere niet-gebruikte USB-apparaten los.
 • Gebruik een andere USB-poort op de computer. Gebruik zo mogelijk een USB 2.0-poort.
 • Als je een USB-hub gebruikt, haal de LifeCam dan uit de hub en sluit deze direct aan op je computer.
 • Start de computer opnieuw op.
 • Verwijder de LifeCam-software en installeer de LifeCam-software vervolgens opnieuw.

Ik zie het bericht: LifeCam kan de map LifeCam Files (LifeCam-bestanden) niet vinden en hier geen bestanden in opslaan. Zie voor meer informatie Troubleshooting and product ondersteuning (Problemen oplossen en productondersteuning) in LifeCam Help.

LifeCam maakt de LifeCam Files-map in de standaardmap Afbeeldingen waarin je foto's, video- en audioclips kunt opslaan. Als de toegang tot de standaardmap Afbeeldingen beperkt is, start LifeCam misschien niet.

 • Je kunt dit oplossen door de toegangsbeperking van de map te verwijderen. Lees de documentatie voor je besturingssysteem om erachter te komen hoe je dit doet.

Een LifeCam-functie die ik wil gebruiken, is niet beschikbaar.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

Opmerking

Niet alle LifeCam-modellen zijn van alle functies voorzien. Lees de informatie op de verpakking van de LifeCam om te zien of je webcam alle gewenste functies bevat.

De pan- en kantelknoppen werken niet.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 • Je moet eerst zoomen voordat je de pan- en kantelknoppen kunt gebruiken.
 • Sommige LifeCams ondersteunen het gebruik van pan-, kantel- en zoom-knoppen niet bij hoge resoluties. Verlaag de resolutie van de LifeCam om deze effecten mogelijk te maken.

Opmerking

Niet alle LifeCam-modellen zijn van alle functies voorzien. Lees de informatie op de verpakking van de LifeCam om te zien of je webcam alle gewenste functies bevat.

Een videogesprek starten

Het lukt niet om een videogesprek te starten.

Lees het onderstaande voor mogelijke oorzaken en oplossingen:

 • Zorg dat je verbonden bent met een snelle internetverbinding, zoals breedband of DSL.
 • Installeer een chatprogramma en lees de documentatie van het programma na voor informatie over het voeren van een videogesprek.
 • Controleer of je met het expresberichtenprogramma videogesprekken kunt voeren.
 • Installeer de LifeCam-software en sluit de webcam op je computer aan.
 • Controleer of je met het expresberichtenprogramma de webcam kunt zien.
 • Controleer of je een headset of luidsprekers en een microfoon op de computer hebt en dat het geluid ervan niet gedempt is.
 • Sluit de LifeCam-software aangezien het niet mogelijk is tegelijkertijd LifeCam uit te voeren en een videogesprek te voeren met het expresberichtenprogramma.

Zorg dat de persoon of personen die je wilt bellen:

 • verbonden zijn met een snelle internetverbinding, zoals breedband of DSL.
 • Momenteel niet de LifeCam-software uitvoert.
 • Een webcam op de computer heeft aangesloten en dat deze kan worden gedetecteerd door het expresberichtenprogramma.
 • Hetzelfde expresberichtenprogramma gebruikt als je.
 • Is aangemeld bij het expresberichtenprogramma met de online status op “online.”
 • In je contactenlijst verschijnt en dat je op die van je contact verschijnt.
 • Een headset of luidsprekers en een microfoon op de computer heeft geïnstalleerd.
 • De uitnodiging voor het videogesprek heeft ontvangen en deze kan accepteren.

Ik heb op de Windows Live Call-knop gedrukt maar er staan geen contacten in mijn contactenlijst.

 • De Windows Live Call-knop werkt alleen met Windows Live Messenger. Als je een ander expresberichtenprogramma gebruikt, werkt deze knop niet.
 • Als je Windows Live Messenger gebruikt, controleer dan het volgende:
  • Controleer of de computer op dit moment verbinding heeft met internet.
  • Controleer dat je contactpersonen in Windows Live Messenger hebt of voeg er een toe. (Lees de documentatie bij het chatprogramma voor meer informatie over het toevoegen van contactpersonen.)
  • Sluit de contactenlijst, wacht totdat je bent aangemeld bij het expresberichtenprogramma en druk dan nog een keer op de Windows Live Call-knop.

Ik kan geen videogesprek starten.

Controleer het volgende:

 • De LifeCam is op een USB-poort aangesloten.
 • Jij en je contactpersoon gebruiken hetzelfde expresberichtenprogramma en je kunt beiden videogesprekken voeren en streaming video ontvangen.
 • Jij en je contactpersoon hebben op dit moment verbinding met internet, zijn aangemeld bij het expresberichtenprogramma en hebben de status op online.
 • Je contactpersoon heeft je uitnodiging voor het videogesprek geaccepteerd.

Het Dashboard-pictogram verschijnt niet in Windows Live Messenger.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 • Voer in je expresberichtenprogramma Audio/Video Settings opnieuw uit.
 • Start het videogesprek opnieuw vanuit je expresberichtenprogramma.

Ik zie het volgende foutbericht: The camera is in use by another program.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 • Sluit de LifeCam-software en elk ander programma dat de LifeCam mogelijk gebruik. (Je kunt niet tegelijk de LifeCam-software uitvoeren en een videogesprek voeren met je expresberichtenprogramma aangezien deze beide complete, niet-gedeelde toegang moeten hebben tot je LifeCam-webcam.)
 • Start het videogesprek opnieuw vanuit je expresberichtenprogramma.

Tijdens een videogesprek daalt de beeldkwaliteit en dan verschijnt er een bericht dat aangeeft: Poor system performance (Slechte systeemprestaties).

 • Je systeem ervaart mogelijk een enorme piek in resourcevraag omdat je een resource-intensief programma of proces uitvoert of opent. Probeer ongebruikte programma's af te sluiten of te wachten totdat systeemprocessen (zoals back-up of virusscan) zijn voltooid.
 • Misschien hebt de LifeCam-videoresolutie te hoog gezet voor je computer.
  • Verlaag de resolutie in de LifeCam-software door op het tabblad Instellingen een lagere resolutie te selecteren.
  • Lees de documentatie voor je expresberichtenprogramma na voor informatie over het opnieuw instellen van de LifeCam-resolutie.

Tijdens een videogesprek kan ik mijn contactpersoon niet horen, of hij of zij mij.

Controleer het volgende:

 • De luidsprekers zijn aangesloten op je computer en werken correct.
 • Het volume op de computer is niet gedempt of laag gezet.
 • De LifeCam is vlak bij jou opgesteld.
 • De ingebouwde LifeCam-microfoon is niet bedekt of geblokkeerd en de LifeCam-microfoon is niet gedempt of laag gezet.

Video-effecten gebruiken

Als je problemen hebt met video-effecten, lees je de volgende informatie door voor mogelijke oorzaken en oplossingen.

Sommige video-effecten werken niet goed.

Controleer het volgende:

 • Voor sommige video-effecten heb je een videokaart nodig die Pixel Shader-functionaliteit. Controleer of je videokaart Pixel Shader 2.0 of een hogere versie.

Tijdens het maken van audio- en video-inhoud

krijg ik een foutbericht waarin ik word gevraagd een lagere videoresolutie te gebruiken.

De LifeCam-videoresolutie is misschien te hoog gezet voor je computer.

 • Verlaag de resolutie in de LifeCam-software door op het tabblad Instellingen een lagere resolutie te selecteren.
 • Lees de documentatie voor je expresberichtenprogramma na voor informatie over het opnieuw instellen van de LifeCam-resolutie.

Ik kan de opname die ik heb gemaakt niet vinden.

Alle foto's, video- en audio-opnamen die je met een LifeCam-webcam vastlegt, worden opgeslagen in de map Gebruikers/gebruikersnaam/LifeCam Files, waarbij gebruikersnaam de naam is waarmee je je op de computer aanmeldt. Als je deze map wilt openen vanuit de LifeCam-software, klik je op de mapknop Open LifeCam (LifeCam openen).

Ik krijg een foutbericht dat de camera momenteel in gebruik is door een andere toepassing.

Ik krijg een foutbericht dat de camera momenteel in gebruik is door een andere toepassing.

 • Sluit alle andere programma's die mogelijk gebruikmaken van de LifeCam. (Je hoeft het expresberichtenprogramma niet te sluiten om LifeCam te laten werken. Je moet echter wel je videogesprek beëindigen, als je er een aan het voeren bent.)

Ik zie geen videovoorbeeld in het LifeCam-venster.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 • Controleer de systeembronnen en sluit eventueel geopende toepassingen die je niet gebruikt.
 • Sluit alle andere programma's die mogelijk gebruikmaken van de LifeCam. (Je kunt niet tegelijk de LifeCam-software uitvoeren en een videogesprek voeren met je expresberichtenprogramma aangezien deze beide complete, niet-gedeelde toegang moeten hebben tot je LifeCam-webcam.)
 • Controleer of de LifeCam-lens niet bedekt of geblokkeerd is en of de LifeCam voldoende wordt belicht.
 • Koppel de LifeCam los en sluit deze weer aan.
 • Koppel andere niet-gebruikte USB-apparaten los.
 • Sluit aan op een andere USB-poort. Gebruik zo mogelijk een USB 2.0-poort.
 • Als je een USB-hub gebruikt, haal de LifeCam dan uit de hub en steek deze direct in je computer.
 • Controleer of de audio- en video-instellingen correct zijn ingesteld.

Ik kan een opname niet vastleggen of opslaan.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 • Video- en audiobestanden kunnen groot zijn. Zorg dat je genoeg geheugenruimte hebt en voldoende schijfruimte.
 • Controleer de machtigingen in de map waarin je je LifeCam-bestanden opslaat. Als de machtigingen zijn ingesteld op toegangsbeperking, kan LifeCam geen clips vastleggen of opslaan.
  1. Open de standaardmap Afbeeldingen en controleer de machtigingen: in het menu Start klik je op Afbeeldingen of Mijn afbeeldingen, afhankelijk van het besturingssysteem dat je gebruikt.
  2. Als je de machtigingen voor de map wilt wijzigen, lees je de documentatie voor je besturingssysteem.

Mijn video-opnamen zien er schokkerig uit.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 • Verbeter de belichting.
 • De LifeCam-videoresolutie is misschien te hoog gezet.
  • Verlaag de resolutie in de LifeCam-software. Op het tabblad Instellingen selecteer je een lagere resolutie.
  • Lees de documentatie voor je expresberichtenprogramma na voor informatie over het opnieuw instellen van de LifeCam-resolutie.
  • Schakel eventuele video-effecten uit. Wanneer je bepaalde video-effecten aan video met hoge resolutie toevoegt, kunnen de prestaties afnemen.
 • Koppel de LifeCam los en sluit deze weer aan.
 • Koppel andere niet-gebruikte USB-apparaten los.
 • Sluit aan op een andere USB-poort. Gebruik zo mogelijk een USB 2.0-poort.
 • Als je een USB-hub gebruikt, haal de LifeCam dan uit de hub en sluit deze direct aan op je computer.
 • Als je een Microsoft LifeCam-webcam gebruikt die TrueColor ondersteunt, controleer je de instellingen op het tabblad Settings (Instellingen). Als het selectievakje TrueColor or TrueColor + ClearFrame Technology is ingeschakeld, wis je het selectievakje om het uit te schakelen.

Ik kan de volumeknop voor de microfoon niet zien op het tabblad Settings.

Als de volumeschuif in Windows XP en Vista niet op het LifeCam-tabblad Settings (Instellingen) wordt weergegeven, probeer je een van de onderstaande oplossingen:

 • Sluit de LifeCam-software en ontkoppel alle Microsoft-apparaten die je op je computer hebt aangesloten.
 • Start de LifeCam-software opnieuw en sluit dan één LifeCam-apparaat aan.
  Wanneer je het tabblad Settings van LifeCam opent, moet de schuifregelaar voor het volume zichtbaar zijn.

Ik kan de volumeknop voor de microfoon niet bijstellen op het tabblad Settings.

Als je in Windows XP de LifeCam-microfoon hebt gedempt, kun je het LifeCam-tabblad Settings niet gebruiken om het volume voor de microfoon bij te stellen. Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 • Open het Configuratiescherm van Windows en zet het geluid van de LifeCam-microfoon weer aan. Voor informatie over hoe je dit moet doen, lees je de Help voor je besturingssysteem.
 • Gebruik de volumeopties van Windows of de volumeschuif op het LifeCam-tabblad Settings (Instellingen) om het volume bij te stellen.

Ik kan mijn microfoon niet dempen

Als je in Windows XP de LifeCam-microfoon hebt gedempt, kun je het LifeCam-tabblad Settings niet gebruiken om het volume voor de microfoon bij te stellen. Probeer deze oplossing:

 1. Open het Configuratiescherm van Windows en zet het geluid van de LifeCam-microfoon weer aan. Voor informatie over hoe je dit moet doen, lees je de Help voor je Windows-besturingssysteem.
 2. Gebruik de volumeopties van Windows of de volumeschuif op het LifeCam-tabblad Settings (Instellingen) om het volume bij te stellen.

Als de volumeschuif in Windows XP en Vista niet op het LifeCam-tabblad Settings (Instellingen):

 1. Sluit de LifeCam-software en ontkoppel alle Microsoft-apparaten die je op je computer hebt aangesloten.
 2. Start de LifeCam-software opnieuw en sluit dan één LifeCam-apparaat aan.

Ik kan geen foto's vastleggen.


Controleer het volgende:


 • De LifeCam-lens is niet afgedekt of geblokkeerd.
 • De LifeCam heeft voldoende belichting.
 • Controleer de machtigingen in de map waarin je je LifeCam-bestanden opslaat. Als de machtigingen zijn ingesteld op toegangsbeperking, kan LifeCam geen clips vastleggen of opslaan.

Open de standaardmap Afbeeldingen en controleer de machtigingen


 1. Klik in het menu Start op Afbeeldingen of Mijn afbeeldingen, afhankelijk je besturingssysteem.
 2. Als je de machtigingen voor de map wilt wijzigen, lees je de documentatie voor je besturingssysteem.

Mijn foto is te korrelig, vaag of de kwaliteit is beneden de maat.

Probeer een van de onderstaande oplossingen:

 1. Wacht een paar seconden. Als je LifeCam van een autofocus-functie is voorzien, kan het enkele seconden duren om scherp te stellen.
 2. Als je een LifeCam VX-1000, VX-3000 of VX-6000 webcam gebruikt, draai je aan de scherpstelring aan de voorkant van de LifeCam om live streaming video scherp te stellen.
 3. Verbeter de belichting.