Meer informatie over: Toetsenborden

Hoe ken ik functies toe aan favorietentoetsen op mijn toetsenbord?


Sommige toetsenborden zijn voorzien van favorietentoetsen. Je kunt aan deze toetsen een functie toewijzen om je favoriete webpagina's, bestanden of mappen te openen.


Je kunt met de favorietentoetsen bladeren door geopende programma's en de bijbehorende vensters (programmagroepen) via de taakbalk. Je kunt de Ga naar-lijst gebruiken om programma's aan de taakbalk vast te maken, zodat je deze snel kunt openen.

De favorietentoetsen met de taakbalk Favorieten gebruiken


De taakbalk Favorieten


Wanneer je een programma opent, verschijnt er een pictogram op de taakbalk. Dit pictogram komt overeen met een van de genummerde favorietentoetsen. Favorietentoets 1 komt bijvoorbeeld overeen met de eerste programmagroep op de taakbalk, favorietentoets 2 komt overeen met de tweede programmagroep enzovoort.


Als je bijvoorbeeld Microsoft Word opent en vervolgens drie documenten opent, waarbij je op de desbetreffende toets drukt, bijvoorbeeld favorietentoets 3, wordt het eerste documentvenster geopend. Als je nogmaals op favorietentoets 3 drukt, wordt het tweede documentvenster geopend enzovoort.


Programma's en vensters met favorietentoetsen openen op de taakbalk


 • Druk op de favorietentoets die overeenkomt met het pictogram op de taakbalk.

 • Als er één venster of programma geopend is en je op de favorietentoets drukt, schakel je tussen minimaliseren en herstellen van het formaat van het venster.


  Als er meerdere vensters voor hetzelfde programma geopend zijn en je drukt op de favorietentoets, blader je door alle vensters en tabbladen, zelfs als de vensters geminimaliseerd zijn.


  Bij sommige programma's die met tabbladen werken, zoals Internet Explorer, geldt dat als er meer dan één tabblad geopend is en je op de favorietentoets door de tabbladen bladert.


  Als je een programma aan de taakbalk hebt vastgemaakt maar het programma is niet actief en je op de favorietentoets drukt, wordt het programma gestart.

Programmagroepen op de Windows 7-taakbalk verplaatsen en opnieuw rangschikken


Hoeveel programmagroepen toegankelijk zijn via de favorietentoetsen, hangt af van het aantal toetsen op je toetsenbord.


Microsoft muis- en toetsenbordcentrum wijst automatisch favorietentoetsen aan programma's toe in de volgorde waarin deze op de taakbalk worden weergegeven. Je kunt de pictogrammen op de taakbalk echter opnieuw rangschikken als je ervoor wilt zorgen dat je favorietentoetsen worden toegewezen aan de programma's die je het vaakst gebruikt.


Er zijn bijvoorbeeld zeven programma's geopend en je ziet dat het zevende programma een programma is dat je vaak gebruikt en het derde niet. Verwissel dan gewoon hun plaats op de taakbalk en de favorietentoetsen worden direct daaraan aangepast.


Programmagroepen op taakbalk verplaatsen of opnieuw rangschikken


 • Klik op het pictogram voor de programmagroep die je wilt verplaatsen en sleep het naar een andere locatie.

Favorietentoetsen gebruiken om bepaalde webpagina's, bestanden, mappen of programma's te openen


Een favorietentoets toewijzen


 1. Open Microsoft muis- en toetsenbordcentrum.
 2. Selecteer Mijn favorieten > Open een programma, webpagina of bestand.
 3. Blader naar de gewenste webpagina, bestand of maplocatie.

Een favorietentoets gebruiken


 • Druk op de genummerde favorietentoets.