Productondersteuning: muizen

Wat betekenen de batterijaanduidingen op mijn muis?

Sommige modellen toetsenborden en muizen zijn voorzien van een batterijlampje waaraan de huidige status van de batterij is af te lezen. De volgende tabel bevat een beschrijving van de verschillende lampjes en bijbehorende status.

Lampje
Model apparaat
Status
Groen, knippert één keer langdurig
Oplaadbaar
Batterijen zijn prima. Dit zie je wanneer de batterijen voor het eerst worden geplaatst of telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
Groen, knippert langzaam
Oplaadbaar
Het apparaat is in het oplaadstation geplaatst en wordt correct opgeladen.
Groen, brandt continu
Oplaadbaar
Het apparaat is in het laadstation geplaatst en hoeft niet meer te worden opgeladen.
Groen, brandt continu
Presenter Mouse (Japanse versie)
Laserpointer is ingeschakeld.
Rood/groen, knippert
Draadloos
Het apparaat is vindbaar (probeert verbinding te maken met transceiver).
Rood, knippert langzaam
Niet-oplaadbaar
Batterijen zijn bijna leeg en moeten worden vervangen.
Rood, knippert langzaam
Oplaadbaar
Batterijen zijn bijna leeg en moeten worden opgeladen.
Rood, knippert snel
Oplaadbaar
Het apparaat is in het oplaadstation geplaatst maar er is een fout met opladen.
Redenen voor fouten: Het verkeerde type batterij is geplaatst, batterijen ontbreken of de batterijverbinding is niet goed.
Oplossingen: Zorg dat de juiste batterijen goed zijn geplaatst. Verwijder de batterijen zo nodig, wrijf ze schoon met een schone doek en plaats ze terug.
Rood, brandt continu
Presenter Mouse (Standaardversie)
Laserpointer is ingeschakeld.