Productondersteuning: muizen

Hoe maak ik macro’s?


Een macro is een reeks gebeurtenissen (zoals toetsenbordaanslagen, muisklikken en vertragingen) die kunnen worden afgespeeld om te helpen bij routineuze taken. Een macro kan ook worden gebruikt om reeksen af te spelen die lang of ingewikkeld zijn. Je kunt een macro die is opgenomen in Microsoft muis- en toetsenbordcentrum toewijzen aan een toets of muisknop. Je kunt ook de functie Macro Repeat gebruiken om een macro steeds te herhalen en deze op elk gewenst moment stoppen.


Micro's van Microsoft muis- en toetsenbordcentrum hebben een .mhm-extensie en worden als afzonderlijke bestanden opgeslagen in de submap Documenten\Microsoft Hardware\Macro's. Macro's die zijn opgenomen in Microsoft muis- en toetsenbordcentrum zijn inwisselbaar. Je kunt ze uitvoeren of bewerken vanuit beide programma's.


Let op: sla geen wachtwoorden of andere gevoelige informatie op in macro's.


 1. Start Microsoft muis- en toetsenbordcentrum met de muis die je wilt configureren.
 2. In de lijst onder de knop die je opnieuw wilt toewijzen, selecteer je Macro.
 3. Klik op Create a new Macro (Een nieuwe macro maken).
  Er wordt een lege macro gemaakt en aan de macrolijst toegevoegd.
 4. Typ in het vak Name (Naam) een naam voor de nieuwe macro.
 5. Klik in Editor en voer de macro in.
  Je kunt gebeurtenissen opnemen, zoals toetsenbordaanslagen, muisklikken en vertragingen tussen acties. Je kunt geen muisbewegingen opnemen of acties die worden uitgevoerd door macro's die zijn toegewezen aan aanpasbare toetsen.
 6. Controleer of de nieuwe macro is geselecteerd in de lijst Available Macros (Beschikbare macro's).

Twee of meer gebeurtenissen tegelijk vastleggen


 1. Voer de eerste gebeurtenis in (bijvoorbeeld: druk op de SHIFT-toets).
 2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde gebeurtenis en selecteer Split (Splitsen). De gebeurtenis wordt in drie afzonderlijke gebeurtenissen gesplitst: knop ingedrukt houden, tijdvertraging en knop loslaten.
 3. Klik tussen de twee afzonderlijke gebeurtenissen (voor of na de vertraging).
 4. Voer de tweede gebeurtenis in (bijvoorbeeld: Muisknop 1).

Een bestaande macro bewerken


 1. Start Microsoft muis- en toetsenbordcentrum met de muis die je wil configureren.
 2. In de lijst onder de knop die je opnieuw wilt toewijzen, selecteer je Macro.
 3. Selecteer de macro die je wilt bewerken in de lijst Available Macros (Beschikbare macro's).
 4. Klik in het vak Editor en bewerk de macro of voer nieuwe gebeurtenissen in.

Een macro afspelen


 • Klik op de knop die aan de macro is toegewezen.

Een macro tijdens het afspelen annuleren


 • Klik nogmaals op de knop die aan de macro is toegewezen of start een andere macro

Macroherhaling inschakelen (een macro herhaaldelijk afspelen)


 1. Selecteer in de macro-editor een macro in het vak Available Macros (Beschikbare macro's).
 2. Klik op het pictogram Edit Macro (Macro bewerken)
 3. Schakel Repeat (Herhalen) in.

Opmerkingen


Met Macro Repeat kun je niet naar andere toepassingen overschakelen. Als je bijvoorbeeld je webbrowser opent terwijl een macro in een game steeds wordt herhaald, stopt de macro. Als je een opdracht in een macro opneemt om naar een andere toepassing over te schakelen, heeft Macro Repeat geen effect en wordt de macro maar eenmaal uitgevoerd.


 • Als je op een knop drukt die aan een herhalingsmacro is toegewezen en daarna op een knop die aan een andere macro is toegewezen, stopt de herhalingsmacro.
 • Een herhalende macro bevat geen tijdvertraging aan het einde van een reeks. Als je een vertraging wilt toevoegen, kun je dit doen in het Editor-vak.

Een herhalende macro in- of uitschakelen


 1. Nadat je macroherhaling voor een macro hebt ingeschakeld, druk je op de toets die aan de macro is toegewezen om deze te starten.

Druk nogmaals op de knop om de herhaling van de macro te stoppen.
Of, als je de herhaling van de macro wilt stoppen en een andere macro wilt starten, druk je op de toets die aan de andere macro is toegewezen.