Kontakt z nami

W razie pytań dotyczących urządzenia firmy Microsoft skontaktuj się z nami.

Opcje pomocy technicznej

Strona główna pomocy technicznej

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące produktów. Dostępnych jest wiele opcji usług pomocy technicznej świadczonych przez firmę Microsoft.
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=pl-pl

Numery telefonów globalnego działu obsługi klienta


Informacje o produktach i ogólne zapytania

Lub zadzwoń: 801 802 000 lub +48 22 594 19 99, w godzinach 8-20 w dni robocze. Opłata za połączenia według stawek Twojego operatora.


Uwaga: Warunki: Usługi pomocy technicznej świadczone przez firmę Microsoft są uzależnione od obowiązujących w danym momencie cen, umów i warunków prawnych. Mogą one ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Do wszystkich niedarmowych połączeń telefonicznych mogą mieć zastosowanie odpowiednie opłaty.