Instrukcje: Klawiatury

Jak skonfigurować ustawienia klawiatury w Panelu sterowania?


W systemie Windows w Panelu sterowania można zmieniać następujące ustawienia klawiatury:


  • Szybkość: określanie szybkości i opóźnienia w powtarzaniu znaków oraz częstotliwości migania kursora.
  • Sprzęt: wyświetlanie listy podłączonych urządzeń oraz podgląd ich właściwości i stanu pracy. .

Konfiguracja ustawień klawiatury


  1. W widoku Małe ikony lub Duże ikony kliknij pozycję Klawiatura.
  2. W oknie dialogowym Właściwości zmień ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.