Pomoc techniczna: Myszy

Jak włączyć i wyłączyć lupę w myszy?

Funkcja lupy służy do powiększania tekstu i obrazów w dowolnej części ekranu. Możesz jej na przykład użyć, aby ułatwić sobie przeczytanie niewielkiego fragmentu tekstu na stronie internetowej albo dokładniej obejrzeć wybraną część fotografii w programie do edycji zdjęć.

Jeśli polecenie Lupa nie jest domyślnie przypisane do żadnego przycisku myszy, można to zrobić samodzielnie. Informacje, jak zmienić przypisanie przycisków myszy, znajdziesz w artykule Jak zmienić przypisanie przycisków myszy?

Po włączeniu funkcji Lupa pozostałe przyciski myszy działają bez zmian.

Używanie Lupy

W systemie Windows 7 są dostępne dwa tryby powiększania zawartości ekranu: powiększanie na cały ekran oraz powiększanie za pomocą soczewki.

 • Przy powiększeniu na cały ekran:
  • Powiększenie obejmuje całą zawartość ekranu.
  • Można przybliżać i oddalać widok oraz przełączać do trybu powiększenia za pomocą soczewki.
 • Przy powiększaniu za pomocą soczewki:
  • Powiększenie obejmuje wybrany obszar ekranu i jest wyświetlane w oknie o zmiennych rozmiarach.
  • Można zmniejszać i zwiększać wysokość oraz szerokość okna Lupa, przybliżać i oddalać oraz przełączać do trybu powiększania na cały ekran.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Lupy

 • Kliknij przycisk myszy przypisany funkcji Magnify (Lupa).

Aby zmienić widok Lupy

 • Aby zmienić widok Lupy, tzn. przełączyć powiększenie na cały ekran na powiększenie za pomocą soczewki, naciśnij przycisk Magnify (Lupa) i trzymając go w tej pozycji, naciśnij lewy przycisk myszy.

Uwaga

Funkcja Lupy zachowuje ustawienia między kolejnymi operacjami użycia. Jeśli na przykład zamkniesz okno Lupy w trybie powiększania za pomocą soczewki, podczas następnego otwarcia okna zostanie uruchomiony tryb powiększania za pomocą soczewki.

Aby zmienić skalę powiększenia

 • Przy otwartym oknie Lupy naciśnij przycisk Magnify (Lupa) i trzymając go w tej pozycji, obracaj kółkiem myszy od siebie (w przód), aby zwiększyć powiększenie lub do siebie (w tył), aby je zmniejszyć.

Uwagi

 • Jeśli mysz nie ma kółka, w celu zwiększenia lub zmniejszenia przybliżenia przytrzymaj wciśnięty przycisk Windows i naciskaj odpowiednio przycisk + (plus) lub - (minus).
 • Funkcja Lupy zachowuje ustawienia między kolejnymi operacjami użycia. Jeśli na przykład zamkniesz okno Lupy przy dużej skali powiększenia, podczas następnego otwarcia okna zostanie użyty ten sam poziom powiększenia.

Aby zmienić wysokość i szerokość okna powiększenia za pomocą soczewki

 1. Przy otwartym oknie Lupy naciśnij przycisk Magnify (Lupa) i trzymając go w tej pozycji, przesuń mysz w dół, aby zwiększyć wysokość okna lub w górę aby ją zmniejszyć.
 2. Przesuwanie myszy w prawo spowoduje poszerzenie okna, a w lewo — jego zwężenie.