Rozwiązywanie problemów: Klawiatury

Rozwiązywanie problemów z komunikacją bezprzewodową i Bluetooth®

Sprawdź i zresetuj zasilanie


Sprawdź baterie (akumulatorowe)


Spróbuj naładować urządzenie. Całkowite naładowanie urządzenia może zająć ponad godzinę. Zobacz dokumentację dołączoną do urządzenia.


Uwagi


 • Oprogramowanie może zawierać funkcje ostrzegania o niskim poziomie baterii. Jednak w przypadku występowania problemów z łącznością bezprzewodową sygnalizowany stan naładowania może być błędny. Jeśli po wymianie baterii nadal otrzymujesz ostrzeżenia, wypróbuj następne rozwiązania przedstawione w tym artykule.
 • Niektóre baterie akumulatorowe mogą po pewnym czasie również wymagać wymiany. Więcej informacji o bateriach znajdziesz w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Sprawdź baterie (tradycyjne)


 1. Upewnij się, że do urządzenia włożono odpowiedni typ baterii. Więcej informacji o bateriach znajdziesz w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
 2. Wymień wszystkie baterie na nowe.

Zresetuj zasilanie urządzenia


 1. Jeśli urządzenie jest wyposażone w przełącznik zasilania, wyłącz zasilanie.
 2. Jeśli urządzenie zawiera wyjmowane baterie, wyciągnij je i włóż ponownie. Upewnij się, że są poprawnie ustawione.
 3. Jeśli urządzenie jest wyposażone w przełącznik zasilania, włącz zasilanie.

Sprawdź dostępność aktualizacji


Sprawdź dostępność aktualizacji systemu Windows


 1. W systemach Windows 7/8/8.1 naciśnij Windows+R, wpisz Panel sterowania, kliknij przycisk OK, kliknij System i zabezpieczenia, a następnie kliknij Windows Update.
 2. Pobierz i zainstaluj wszystkie aktualizacje o wysokim priorytecie oraz aktualizacje niestandardowe, szczególnie te związane ze sprzętem.
 3. W systemie Windows 10 ważne aktualizacje są instalowane automatycznie.

Sprawdź połączenie USB między komputerem a urządzeniem nadawczo-odbiorczym


Odłącz i ponownie podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze.


 1. Odłącz bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze, a następnie znów je podłącz.
 2. Jeśli urządzenie nadawczo-odbiorcze jest podłączone do koncentratora USB, odłącz koncentrator i podłącz go ponownie.

Podłącz bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze do innego portu w tym samym komputerze.


 • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze do innego portu.
 • Jeśli bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze jest podłączone do koncentratora USB:
  1. Podłącz koncentrator do innego portu USB w tym samym komputerze.
  2. Upewnij się, że używasz koncentratora z zasilaniem odpowiedniego do urządzeń USB o dużej mocy.
  3. Spróbuj podłączyć bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze bezpośrednio do portu USB w komputerze.

Odśwież połączenie bezprzewodowe


Podłącz wszystkie pozostałe urządzenia bezprzewodowe firmy Microsoft.


 1. Naciśnij przycisk na bezprzewodowym urządzeniu nadawczo-odbiorczym.
 2. Naciśnij przycisk Connect (Połącz) znajdujący się na spodzie urządzenia.

Zoptymalizuj sygnał


Sprawdź umiejscowienie urządzenia bezprzewodowego.


Bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze i urządzenie muszą być właściwie ustawione. Wypróbuj następujące rozwiązania:


 • Umieść urządzenie bezprzewodowe bliżej bezprzewodowego urządzenia nadawczo-odbiorczego.
 • Jeśli klawiatura i mysz podłączone do komputera są bezprzewodowe, ustaw je w równej odległości od urządzenia nadawczo-odbiorczego.
 • Obróć urządzenie nadawczo-odbiorcze na bok lub do góry nogami.

Działanie urządzenia bezprzewodowego może być zakłócane przez inne urządzenia przewodowe i bezprzewodowe. Aby uniknąć zakłóceń w łączności z urządzeniem nadawczo-odbiorczym, nie używaj swojego urządzenia w pobliżu następujących obiektów:


 • sieciowe urządzenia bezprzewodowe
 • telefony przewodowe i bezprzewodowe
 • zabawki ze zdalnym sterowaniem
 • kuchenki mikrofalowe
 • kable biegnące równolegle do kabli bezprzewodowego urządzenia nadawczo-odbiorczego
 • metaliczne powierzchnie mogące się stykać z urządzeniem
 • inne bezprzewodowe urządzenia wskazujące i nadawczo-odbiorcze

Konfigurowanie urządzenia Bluetooth

Informacje zamieszczone poniżej mogą pomóc w rozwiązaniu problemu z bezprzewodowym urządzeniem Bluetooth (klawiaturą lub myszą).

Sprawdź połączenie między komputerem a urządzeniem nadawczo-odbiorczym Bluetooth


 • Upewnij się, że moduł łączności Bluetooth jest włączony.

  Jeśli podłączasz urządzenie za pomocą wewnętrznego interfejsu Bluetooth, upewnij się, że włączono funkcję połączeń bezprzewodowych. Wiele komputerów bezprzewodowych zawiera przełącznik, klawisz lub skrót klawiaturowy aktywujący połączenia bezprzewodowe.
 • Jeśli mysz nie jest wyposażona we własne urządzenie nadawczo-odbiorcze, włącz moduł Bluetooth w komputerze. Jeśli do myszy nie dołączono urządzenia nadawczo-odbiorczego, konieczne będzie skorzystanie z takiego urządzenia wbudowanego w komputer stacjonarny, notebook lub komputer przenośny albo użycie zewnętrznego urządzenia nadawczo-odbiorczego producenta innego niż firma Microsoft. Sposób łączenia się myszy z komputerem przez interfejs Bluetooth oraz włączania obsługi tej formy komunikacji zależy od implementacji technologii Bluetooth w komputerze. Jeśli nie wiesz, jak włączyć moduł Bluetooth na komputerze i jak dodać do niego urządzenie, skontaktuj się z producentem komputera lub urządzenia nadawczo-odbiorczego Bluetooth.

Odśwież połączenie bezprzewodowe z urządzeniem Bluetooth


 • Sparuj urządzenie Bluetooth z komputerem.
 • Jeśli komputer nie wykrywa urządzenia firmy Microsoft z obsługą interfejsu Bluetooth, nawiąż ponownie połączenie bezprzewodowe. Jeśli próbujesz użyć bezprzewodowej klawiatury lub myszy Bluetooth firmy Microsoft i urządzenie to nie działa, być może komputer go nie wykrywa. W celu rozwiązania tego problemu na komputerze z systemem Windows nawiąż ponownie połączenie bezprzewodowe z komputerem. Więcej informacji znajdziesz w artykule pomocy technicznej firmy Microsoft nr 811798 pod adresem http://support.microsoft.com/kb/811798

Rozwiązywanie problemu z połączeniem uniemożliwiającego wykrycie urządzenia Bluetooth firmy Microsoft przez oprogramowanie instalacyjne


Jeśli w trakcie procesu instalacji oprogramowanie instalacyjne nie może nawiązać połączenia z urządzeniem przez interfejs Bluetooth, zmień w urządzeniu nadawczo-odbiorczym tryb Bluetooth na sprzętowy.


Więcej informacji znajdziesz w artykule pomocy technicznej firmy Microsoft nr 953694 pod adresem http://support.microsoft.com/kb/953694

Otwieranie programu do obsługi komunikacji przez Bluetooth


Połączenie między urządzeniem a bezprzewodowym urządzeniem nadawczo-odbiorczym Bluetooth może być realizowane przez różne wersje aplikacji Bluetooth. Aby uzyskać informacje na temat posługiwania się tymi programami, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do komputera lub skontaktuj się z jego producentem.

Sprzęt
Umiejscowienie wpisu programu do obsługi łączności Bluetooth
W niektórych komputerach z systemem Windows 10
Kliknij kolejno Start > Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth
W niektórych komputerach z systemem Windows 8.1
Otwórz Panel > Ustawienia > Zmień ustawienia komputera > Komputer i urządzenia > Bluetooth
W niektórych komputerach z systemem Windows 7
Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia Bluetooth.
W niektórych komputerach z systemem Windows Vista
Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia Bluetooth.
W niektórych komputerach z systemem Windows XP
Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki i sprzęt > Urządzenia Bluetooth.
W niektórych komputerach firmy Toshiba
Kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > Toshiba > Bluetooth > Ustawienia Bluetooth.
Inne komputery
Zajrzyj do dokumentacji dołączonej do komputera lub skontaktuj się z jego producentem.

Uwaga Jeśli komputer nie może wykryć urządzenia nadawczo-odbiorczego Bluetooth, aplikacja do obsługi łączności Bluetooth nie będzie dostępna w menu systemu Windows.

Nawiązywanie połączenia Bluetooth z urządzeniem, które nie odpowiada


W razie niemożności nawiązania połączenia przez interfejs Bluetooth może być konieczne usunięcie niereagującego urządzenia z systemu i ponowne dodanie go.


 1. Na komputerze otwórz aplikację do obsługi łączności Bluetooth. Znajduje się on zazwyczaj w Panelu sterowania lub w aplikacji Ustawienia.
 2. Jeśli nieodpowiadające urządzenie Bluetooth figuruje na liście, zaznacz je i kliknij przycisk Usuń urządzenie.
 3. Aby ponownie ustanowić połączenie między urządzeniem a komputerem, naciśnij przycisk Connect (Połącz) na spodzie urządzenia i przytrzymaj go przez kilka sekund. Lampka na górze urządzenia zacznie migać w kolorach zielonym i czerwonym. To znak, że przez najbliższe 2 minuty urządzenie będzie wykrywalne dla innych urządzeń Bluetooth.
 4. Jeśli urządzenie widnieje na liście, zaznacz je, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami podłączania wyświetlanymi na ekranie.

Co jest przyczyną opóźnienia w reakcji myszy Bluetooth po okresie nieaktywności


Aby zmniejszyć obciążenia baterii, urządzenia Bluetooth przechodzą do trybu hibernacji po 8–10 minutach braku aktywności. Ponowne nawiązanie połączenia przez mysz Bluetooth po tym okresie hibernacji może potrwać kilka sekund. W efekcie często widać zwłokę między momentem użycia myszy a reakcją zaistniałą na ekranie.

Używanie innych urządzeń Bluetooth z urządzeniem nadawczo-odbiorczym firmy Microsoft do interfejsu Bluetooth


Technologia komunikacji bezprzewodowej Bluetooth umożliwia podłączenie wielu zgodnych urządzeń do komputera. Wiele urządzeń Bluetooth współpracuje z bezprzewodowym urządzeniem nadawczo-odbiorczym Bluetooth firmy Microsoft, jednak firma Microsoft nie gwarantuje działania takiej łączności.


Informacje na temat obsługi innych urządzeń Bluetooth przez urządzenie nadawczo-odbiorcze Bluetooth firmy Microsoft można znaleźć w dokumentacji dołączonej do konkretnego urządzenia.


W przypadku nowszych urządzeń pobierz najnowszą wersję oprogramowania ze strony internetowej pobierania oprogramowania do urządzeń.

Podłączanie klawiatury Wedge Mobile Keyboard do tabletu PC


Klawiatura Bluetooth Wedge Mobile Keyboard łączy się domyślnie z tabletami za pośrednictwem funkcji parowania Secure Simple Pairing (SSP) z kluczem dostępu. Niektóre tablety mogą jednak nie obsługiwać funkcji SSP z kluczem dostępu.


Aby podłączyć klawiaturę Wedge Mobile Keyboard do tableta, użyj następującego alternatywnego trybu parowania.

Połącz klawiaturę za pośrednictwem funkcji SSP bez klucza dostępu


 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, naciskając jednocześnie i przytrzymując przycisk Connect (Połącz) umieszczony na spodzie klawiatury. Po 3–5 sekundach niewielka lampka w górnej części klawiatury zacznie migać na przemian na zielono i czerwono. Oznacza to, że przez najbliższe 6 minut klawiatura będzie wykrywalna dla tableta.
 2. Z menu Start na tablecie PC wybierz pozycję Panel sterowania, a następnie, używając widoku kategorii, odszukaj sekcję Sprzęt i dźwięk.
 3. Zaznacz opcję Dodaj urządzenie.
 4. Jeśli klawiatura widnieje na liście, zaznacz ją, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pomyślnie sparować produkt Bluetooth Wedge Mobile Keyboard z tabletem.

Uwaga

Aby połączyć klawiaturę z tabletem lub innym komputerem obsługującym funkcję SSP z kluczem dostępu, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk Połącz.

Problem z rozłączaniem połączenia Bluetooth

Jeśli połączenie Bluetooth rozłącza się:
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows na pasku narzędzi systemu Windows 10 > kliknij „Panel sterowania” > Menedżer urządzeń > odszukaj urządzenia Bluetooth i rozwiń je > odszukaj nazwę modułu Bluetooth i kliknij ją dwukrotnie > z okna Właściwości wybierz Zarządzanie zasilaniem > usuń zaznaczenie pola „Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii”.

Mysz lub klawiatura Bluetooth nie łączy się ponownie po okresie bezczynności


Nieużywanie myszy lub klawiatury Bluetooth przez pewien czas może spowodować, że użycie urządzenia będzie niemożliwe bez ponownego uruchomienia systemu lub wyłączenia i włączenia przekaźnika Bluetooth.


Więcej informacji znajdziesz w artykule pomocy technicznej firmy Microsoft nr 2758967 pod adresem http://support.microsoft.com/kb/2758967

Nie można uruchomić kalkulatora z klawiatury za pomocą wbudowanego klawisza aplikacji.


Jeśli nie można uruchomić kalkulatora z klawiatury za pomocą wbudowanego klawisza lub kalkulator uruchamia się w tle za innymi aplikacjami, może to oznaczać, że oprogramowanie Centrum myszy i klawiatur nie jest aktualne.


Najnowszą aktualizację można uzyskać, przechodząc TUTAJ. Odszukaj swoje urządzenie na liście lub wyszukaj je za pomocą paska wyszukiwania. Po odszukaniu używanej klawiatury, naciśnij ją lub kliknij, aby przejść do strony z plikami do pobrania. W sekcji Oprogramowanie i sterowniki kliknij dostępną aktualizację i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami