Ghiduri de utilizare: Tastaturi

Cum reatribui tastele Preferinţele mele pentru tastatura mea?


Unele tastaturi au taste Preferinţele mele. Puteţi atribui aceste taste pentru a deschide paginile Web, fişierele sau folderele preferate.


Tastele Preferinţele mele permit navigarea prin programele deschise şi ferestrele lor (grupuri de programe) cu ajutorul barei de activităţi. Puteţi folosi Lista rapidă pentru fixarea programelor pe bara de activităţi pentru a le putea deschide rapid.

Folosirea tastelor Preferinţele mele în bara de activităţi Preferinţe


Bara de activităţi Preferinţe


De fiecare dată când deschideţi un program, pe bara de activităţi se va afişa o pictogramă. Pictograma corespunde uneia dintre tastele Preferinţele mele numerotate. De exemplu, tasta 1 din Preferinţele mele corespunde primului grup de programe din bara de activităţi, tasta 2 din Preferinţele mele corespunde celui de-al doilea grup de programe etc.


Dacă deschideţi Microsoft Word, de exemplu, după care deschideţi trei documente, la apăsarea pe tasta corespunzătoare, de exemplu tasta 3 din Preferinţele mele, se afişează fereastra primului document. Apăsând pe tasta 3 din Preferinţele mele încă o dată, se afişează fereastra celui de-al doilea document etc.


Accesarea programelor şi ferestrelor în Bara de activităţi Preferinţe folosind tastele Preferinţele mele


 • Apăsaţi pe tasta Preferinţele mele care corespunde pictogramei din bara de activităţi.

 • Dacă aveţi deschisă o singură fereastră a unui program, apăsând pe tasta din Preferinţele mele veţi alterna minimizarea cu maximizarea ferestrei.


  Dacă aveţi mai multe ferestre active în acelaşi program, apăsând pe tasta din Preferinţele mele puteţi naviga prin toate ferestrele şi filele, chiar dacă ferestrele sunt minimizate.


  În unele programe care acceptă file, de exemplu Internet Explorer, dacă aveţi mai multe file active, apăsând pe tasta din Preferinţele mele veţi naviga prin toate filele.


  Dacă aţi fixat un program pe bara de activităţi, dar programul nu rulează încă, apăsând pe tasta Preferinţele mele se execută programul.

Mutarea şi rearanjarea grupurilor de programe în bara de activităţi din Windows 7


Numărul de grupuri de programe pe care le puteţi accesa prin tastele Preferinţele mele depinde de câte asemenea taste aveţi pe tastatură.


Centrul Microsoft pentru mouse-uri şi tastaturi atribuie automat programelor taste din Preferinţele mele în ordinea în care apar pe bara de activităţi. Cu toate acestea, puteţi rearanja pictogramele din bara de activităţi dacă doriţi să vă asiguraţi că tastele Preferinţele mele sunt atribuite programelor pe care le folosiţi cel mai des.


De exemplu, dacă aveţi şapte programe deschise şi observaţi că al şaptelea program este frecvent folosit, spre deosebire de al treilea, care nu este. Faceţi rocada între ele pe bara de activităţi şi tastele Preferinţele mele vor fi reatribuite corespunzător.


Mutarea sau rearanjarea grupurilor de programe în bara de activităţi


 • Faceţi clic pe pictograma grupului de programe pe care vreţi să-l mutaţi şi glisaţi-o în locaţia nouă.

Utilizarea tastelor Preferinţele mele pentru deschiderea anumitor pagini web, fişiere, foldere sau programe


Atribuirea unei taste din Preferinţele mele


 1. Deschideţi Centrul Microsoft pentru mouse-uri şi tastaturi.
 2. Selectaţi Preferinţele mele > Deschidere program/pagină web/fişier.
 3. Găsiţi locaţia paginii web, a fişierului sau a folderului dorit.

Utilizarea unei taste din Preferinţele mele


 • Apăsaţi pe tasta numerotată Preferinţele mele.