Technická podpora: Náhlavné súpravy

Ako môžem nabíjať náhlavnú súpravu?


Náhlavnú súpravu je nutné nabiť pred prvým použitím a pri každom vybití batérie. Úplné nabitie batérie môže trvať až štyri hodiny.

Nabitie alebo opätovné nabitie náhlavnej súpravy


  • Pripojte jeden koniec adaptéra striedavého napätia do elektrickej zásuvky a druhý koniec pripojte k vstupu pre napájanie náhlavnej súpravy.
    Počas pripojenia k adaptéru striedavého napätia sa náhlavná súprava nemôže používať. Pri pripojení k adaptéru striedavého napätia sa náhlavná súprava odpojí od bezdrôtového prijímača.
  • Počas nabíjania náhlavnej súpravy budú štyri svetelné indikátory na náhlavnej súprave postupne blikať a potom zhasnú. (Počas nabíjania sa náhlavná súprava môže zahrievať.)
  • Po dokončení nabíjania budú všetky štyri svetelné indikátory súčasným blikaním signalizovať, že náhlavná súprava je pripravená na používanie.

Poznámka

  • Ak sa náhlavná súprava dlhšiu dobu ponechá zapnutá a nepoužíva sa, batéria sa môže vybiť, a preto vypnite náhlavnú súpravu, ak ju nepoužívate.

Upozorňovanie na nízku úroveň nabitia


Náhlavná súprava upozorňuje na nízku úroveň nabitia nasledujúcimi spôsobmi:


  • Dva počuteľné tóny: signalizujú, že batéria vydrží už iba približne 30 minút.
  • Tri počuteľné tóny: signalizujú, že batéria vydrží už iba približne 5 minút.