Technická podpora: Náhlavné súpravy

Ako prispôsobím nastavenia slúchadiel a mikrofónu?


Na prispôsobenie nastavení slúchadiel a mikrofónu na používanie s programom Windows Live Messenger použite Sprievodcu ladením programu Windows Live Messenger. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi pre program Windows Live Messenger.

Ak používate náhlavnú súpravu pre iné programy než Windows Live Messenger, na úpravu nastavení zvuku a mikrofónu môžete použiť Ovládací panel systému Windows. Informácie o postupe nájdete v dokumentácii k systému Windows.