Technická podpora: Náhlavné súpravy

Ako môžem pripojiť náhlavnú súpravu LifeChat?

  • Ak chcete používať bezdrôtovú náhlavnú súpravu Microsoft® LifeChat, nainštalujte softvér LifeChat z disku CD dodávaného s náhlavnou súpravou a pripojte bezdrôtový prijímač do napájaného portu USB.