Technická podpora: Náhlavné súpravy

Ako prispôsobím nastavenia tlačidiel Windows Live Call?


Pri stlačení tlačidla Windows Live Call na náhlavnej súprave počas uskutočnenia alebo prijatia hlasového hovoru softvér LifeChat predvolene pozastaví alebo zastaví prehrávanie zvuku, ktoré počúvate. Keď použijete tlačidlo Windows Live Call na ukončenie hovoru, softvér LifeChat obnoví prehrávanie zvuku, ktoré ste predtým počúvali.

Prispôsobenie nastavení pre tlačidlo Windows Live Call


  • Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft Headset a potom kliknite na položku Microsoft Headset.
  • V dialógovom okne Microsoft LifeChat Settings (Nastavenia softvéru Microsoft LifeChat) nastavte svoje preferencie.