Technická podpora: Náhlavné súpravy

Ako môžem použiť káblovú náhlavnú súpravu?


Pred použitím pripojte náhlavnú súpravu Microsoft® LifeChat k napájanému portu USB.


Používanie káblovej náhlavnej súpravy


  1. Pred prvým nasadením náhlavnej súpravy znížte jej hlasitosť.
  2. Nasaďte si náhlavnú súpravu a upravte jej polohu.
  3. Nastavte mikrofón. Nastavte ohybné rameno mikrofónu tak, aby sa mikrofón nachádzal vo vzdialenosti približne 3 centimetre od vašich úst. Posuňte rameno na jednu stranu svojich úst tak, aby počas hovoru nebolo počuť vaše dýchanie.