Postupy: Klávesnice

Na čo slúžia indikátory batérie na klávesnici?


Niektoré modely klávesníc a myší sú vybavené indikátorom batérií, ktorý signalizuje aktuálny stav batérií. Jednotlivé indikátory a stavy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Indikátor
Model zariadenia
Stav
Jedno dlhé zelené bliknutie
Nabíjateľná
Batérie sú v dobrom stave. K tejto signalizácii dochádza po prvom vložení batérií alebo po každom zapnutí zariadenia.
Pomalé zelené bliknutie
Nabíjateľná
Zariadenie je zasunuté do nabíjacej stanice a správne sa nabíja.
Svieti na zeleno
Nabíjateľná
Zariadenie je zasunuté do nabíjacej stanice a už ho netreba ďalej nabíjať.
Svieti na zeleno
Presenter Mouse (japonská verzia)
Aktivovaný je laserový ukazovateľ.
Červené alebo zelené bliknutie
Bezdrôtové pripojenie
Zariadenie je rozpoznateľné (pokúša sa pripojiť k vysielaču).
Pomalé červené bliknutie
Nenabíjateľná
Úroveň nabitia batérií je nízka a treba ich vymeniť.
Pomalé červené bliknutie
Nabíjateľná
Úroveň nabitia batérií je nízka a treba ich nabiť.
Rýchle červené bliknutie
Nabíjateľná
Zariadenie je zasunuté do nabíjacej stanice, ale pri nabíjaní sa vyskytla chyba.
Príčiny chýb: Vložili ste nesprávny typ batérií, nevložili ste batérie alebo je ich pripojenie nesprávne.
Riešenia: Skontrolujte, či sú vložené správne batérie a či sú vložené správnym spôsobom. V prípade potreby vyberte batérie, utrite ich čistou handričkou a znova vložte.
Svieti na červeno
Presenter Mouse (bežná verzia)
Aktivovaný je laserový ukazovateľ.