Postupy: Klávesnice

Ako zmením priradenie klávesových skratiek klávesnice?

Niektoré klávesy môžete znova priradiť k iným príkazom, skratkám alebo funkciám programu Microsoft Mouse and Keyboard Center, aby lepšie vyhovovali vášmu pracovnému štýlu.

Poznámka

Možnosti uvedené v tomto Sprievodcovi sa líšia v závislosti od vybratého klávesu. Nemôžete napríklad zmeniť priradenie klávesu s logom Windows, jedinou možnosťou je jeho zakázanie.

Zmena priradenia klávesu

  1. Pomocou klávesnice, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu Microsoft Mouse and Keyboard Center.
  2. V zobrazenom zozname názvov klávesov vyberte kláves, ktorého priradenie chcete zmeniť.
  3. V zozname príkazov pre tlačidlá, ktorých priradenie chcete zmeniť, vyberte príslušný príkaz.