Technická podpora: Myši

Ako kalibrovať funkciu rýchleho otočenia pomocou myši od spoločnosti Microsoft


V hrách, v ktorých môžete pohybom myši ovládať svoj zorný uhol, môžete pomocou funkcie rýchleho otočenia otáčať svoju postavičku tak, aby mala tvár otočenú opačným smerom. Ak chcete používať funkciu rýchleho otočenia, musíte nastaviť (kalibrovať) svoju myš na používanie v hre.

Kalibrácia a opätovná kalibrácia funkcie rýchleho otočenia


  1. V aplikácii Microsoft Mouse and Keyboard Center vyhľadajte svoje zariadenie a potom vyberte položku Quick Turn (Rýchle otočenie) a priraďte ho k určitému tlačidlu.
  2. Spustite hru a nasmerujte svoju postavičku na pevný objekt v hre.
  3. Stlačením a podržaním tlačidla priradeného k funkcii rýchleho otočenia spustite kalibráciu. Ak máte myš s displejom LCD, po uplynutí približne jednej sekundy sa na displeji zobrazí ikona rýchleho otočenia.
  4. Pomocou myši otáčajte postavičku doľava alebo doprava o celých 360 stupňov. Po otočení o 360 stupňov by ste mali byť otočení smerom k tomu istému pevnému objektu v hre.
  5. Uvoľnite tlačidlo priradené k rýchlemu otočeniu. Ak sa na myši nachádza displej LCD, ikona rýchleho otočenia sa prestane zobrazovať.

Používanie rýchleho otočenia


  • Stlačte tlačidlo priradené k funkcii rýchleho otočenia. Postavička sa rýchlo otočí o 180 stupňov.

Poznámka:

Ak zmeníte nastavenie rýchlosti, zrýchlenia alebo citlivosti myši, môžete znova kalibrovať funkciu rýchleho otočenia.