Technická podpora: Myši

Ako zapnem a vypnem lupu na myši?

Funkciu lupy môžete používať rovnako ako bežnú lupu na zväčšenie textu a obrázkov v ľubovoľnej časti obrazovky. Lupu môžete napríklad používať na prečítanie malého bloku textu na webovej stránke alebo na jednoduché zobrazenie časti obrázka v programe na úpravu fotografií.

Ak príkaz lupy nebol priradený k tlačidlu na myši pri predvolenom nastavení, môžete ho k tlačidlu priradiť. Informácie o zmene priradenia tlačidiel myši nájdete v časti Ako zmením priradenie tlačidiel myši?

Po zapnutí lupy budú ostatné tlačidlá myši fungovať ako zvyčajne.

Pomocou lupy.

V systéme Windows 7 sú k dispozícii dva režimy priblíženia obrazovky: priblíženie celej obrazovky a priblíženie pomocou lupy.

 • Pri priblížení celej obrazovky:
  • Priblíži sa celá obrazovka.
  • Môžete priblížiť alebo vzdialiť obraz a prepnúť na režim priblíženia pomocou lupy.
 • Pri priblížení pomocou lupy:
  • Konkrétna oblasť obrazovky sa zväčší v okne, ktorého veľkosť možno zmeniť.
  • Môžete zväčšiť alebo zmenšiť rozmery okna lupy, priblížiť alebo vzdialiť obraz a prepnúť na režim priblíženia celej obrazovky.

Zapnutie alebo vypnutie lupy

 • Kliknite tlačidlom myši, ktoré je priradené tlačidlu lupy.

Zmena priblíženého zobrazenia

 • Ak chcete zmeniť priblížené zobrazenie a prepínať medzi priblížením celej obrazovky a priblížením pomocou lupy, podržte tlačidlo lupy a kliknite ľavým tlačidlom.

Poznámka

Medzi jednotlivými používaniami funkcie lupy sa zachovajú vaše nastavenia. Ak napríklad zatvoríte okno lupy v režime priblíženia pomocou lupy, v tom istom režime sa otvorí aj jeho rozpoznanie.

Zmena úrovne priblíženia

 • Pri otvorenom okne lupy kliknite tlačidlom lupy, podržte ho a otočte kolieskom myši od seba (dopredu) na zvýšenie úrovne priblíženia alebo k sebe (dozadu) na zníženie úrovne priblíženia.

Poznámky

 • Ak myš nie je vybavená kolieskom, podržte kláves Windows a kláves + (plus) alebo – (mínus) na zvýšenie alebo zníženie úrovne priblíženia.
 • Medzi jednotlivými používaniami funkcie lupy sa zachovajú vaše nastavenia. Ak napríklad zatvoríte okno lupy pri najvyššej úrovni priblíženia, s tou istou úrovňou sa otvorí aj pri nasledujúcom použití.

Zmena rozmerov okna lupy

 1. Pri otvorenom okne lupy stlačte tlačidlo lupy a posunutím myši nadol zväčšite výšku okna a posunutím myši nahor zmenšite výšku okna.
 2. Posunutím myši doprava zväčšite šírku okna a posunutím doľava zmenšite šírku okna.