Technická podpora: Myši

Ako zmením priradenie tlačidiel myši?


Softvér Microsoft Mouse and Keyboard Center poskytuje predvolené príkazy pre všetky tlačidlá myši. Niektoré tlačidlá môžete znova priradiť k iným príkazom alebo klávesovým skratkám, aby lepšie vyhovovali vášmu pracovnému štýlu. Takisto môžete vypnúť tlačidlá, ktoré by ste mohli stlačiť omylom, napríklad koliesko myši.

Zmena priradenia tlačidla pre všetky aplikácie


 1. Pomocou myši, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu Microsoft Mouse and Keyboard Center.
 2. V zozname tlačidiel, ktorých priradenie chcete zmeniť, vyberte príslušný príkaz.
  Ak chcete tlačidlo alebo kláves vypnúť, vyberte položku Disable this button (Vypnúť toto tlačidlo).

Poznámka


 • Príkaz Kliknúť musíte priradiť ľavému alebo pravému tlačidlu. Tento príkaz môžete v prípade potreby priradiť aj k ďalším tlačidlám.
 • Príkazy na zmenu priradenia tlačidiel nemusia v niektorých programoch alebo hrách fungovať očakávaným spôsobom. Niektoré programy alebo hry nemusia podporovať prispôsobené priradenie tlačidiel.
 • Niektoré modely myší sú vybavené špeciálnymi tlačidlami, ktorých priradenie nemožno zmeniť.

Ako zmením priradenie tlačidiel myši pre konkrétnu aplikáciu?


Tlačidlá myši môžete priradiť tak, aby v jednotlivých programoch vykonávali iné príkazy. To isté tlačidlo myši napríklad môžete priradiť k príkazu na aktivovanie digitálneho písania v programe PowerPoint, makru v hre a lupe v akejkoľvek inej aplikácii.

Zmena priradenia tlačidla pre konkrétny program


 1. Pomocou myši, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu Microsoft Mouse and Keyboard Center.
 2. Vyberte app-specific settings (nastavenia špecifické pre určitú aplikáciu).
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať nový, a vyberte požadovaný program.
  Ak sa požadovaný program nenachádza v zozname, kliknite na tlačidlo Manually Add a Program (Manuálne pridať program) v spodnej časti a vyberte program.
 4. V zozname príkazov pre tlačidlá vyberte príslušný príkaz.

Používanie tlačidla, ktorého priradenie bolo zmenené pre konkrétny program


 • Spustite program a kliknite tlačidlom, ktorého priradenie ste zmenili.

Poznámka

Ak otvoríte program pomocou príkazu Spustiť ako správca, nebudete mať prístup k nastaveniam tlačidiel myši pre konkrétnu aplikáciu. Namiesto toho bude myš používať globálne priradenie tlačidiel myši. Ak chcete povoliť nastavenia tlačidiel myši pre konkrétnu aplikáciu, otvorte aplikáciu bez poverení správcu alebo sa prihláste do systému Windows ako správca.