Technická podpora: Webové kamery

Ako upravím nastavenia zvuku a obrazu?


Pomocou karty Settings (Nastavenia) v softvéri LifeCam môžete upraviť zvukové a obrazové funkcie kamery LifeCam. Ak máte nainštalovaných viacero webových kamier, takisto môžete vybrať webovú kameru, ktoré chcete používať.

Poznámka

 • Ak odpojíte webovú kameru LifeCam a potom ju znovu pripojíte alebo ak pripojíte iné periférne zariadenia k svojmu počítaču, bude potrebné vynulovať nastavenia, aby webová kamera pracovala správne.

Zmena obrazových nastavení


 1. Otvorte aplikáciu LifeCam Dashboard a kliknite na kartu Settings (Nastavenia).
 2. Ak chcete zmeniť rozlíšenie fotografií a videí, vyberte príslušné rozlíšenie zo zoznamu Resolution (Rozlíšenie).

  Poznámka

  Nastavenie dobrej kvality obrazu závisí od rôznych faktorov, napríklad od používaného počítača alebo okolitého osvetlenia a zvukov. Rozlíšenie možno budete musieť upraviť niekoľkokrát, kým nájdete najlepšie rozlíšenie pre svoj počítač.
 3. Ak chcete minimalizovať blikanie obrazu, na karte Settings (Nastavenia) v časti Minimize image flicker (Minimalizovať blikanie obrazu) kliknite na položku Flicker (Blikanie).

Reprodukovanie vysokokvalitného obrazu pomocou kamery LifeCam a technológie TrueColor (iba niektoré modely)


Ak používate kameru Microsoft LifeCam, ktorá podporuje technológiu TrueColor, automaticky sa zobrazí jasný a farebný obraz.


 1. Ak chcete pomocou technológie TrueColor automaticky reprodukovať vysokokvalitný obraz, začiarknite políčko TrueColor.
 2. Ak chcete technológiu TrueColor vypnúť, zrušte začiarknutie políčka TrueColor.

Reprodukovanie vysokokvalitného obrazu pri prakticky akomkoľvek osvetlení pomocou kamery LifeCam a technológie TrueColor + ClearFrame (iba niektoré modely)


Ak používate kameru Microsoft LifeCam, ktorá podporuje technológiu TrueColor + ClearFrame, automaticky sa zobrazí jasný a farebný obraz pri prakticky akomkoľvek osvetlení vrátane osvetlenia s nízkou kvalitou.


 1. Ak chcete pomocou technológie TrueColor + ClearFrame automaticky reprodukovať vysokokvalitný obraz, začiarknite políčko TrueColor + ClearFrame Technology (Technológia TrueColor + ClearFrame).
 2. Ak chcete technológiu TrueColor + ClearFrame Technology vypnúť, zrušte začiarknutie políčka.

Zmena rozlíšenia kamery LifeCam


Môžete zmeniť rozlíšenie fotografií a videí, ktoré zhotovujete pomocou kamery LifeCam. Rozlíšenie je množstvo informácií zobrazených na obrazovke merané v pixloch. Nízke rozlíšenie (napríklad 160 x 120 pixlov) spôsobí, že sa obrázok bude zdať menší. Vyššie rozlíšenie (napríklad 320 x 240 pixlov) spôsobí, že sa obrázok bude zdať väčší. Keď nastavíte najvyššie rozlíšenie fotografií, rozlíšenie videí sa nastaví automaticky.


Príklad fotografie s nízkym rozlíšením: (160 x 120 pixlov)

Lowres (nízke rozlíšenie)

Príklad fotografie s vyšším rozlíšením: (320 x 240 pixlov)

Highres (vysoké rozlíšenie)

K dispozícii je niekoľko rozlíšení fotografií a videí, pričom najvyššie rozlíšenie fotografií závisí od modelu kamery LifeCam. Rozlíšenie fotografií bude zvyčajne rovnaké ako predvolené rozlíšenie videí pre vašu webovú kameru. Ak však fotografie plánujete tlačiť, pri ich zhotovovaní by ste mali nastaviť najvyššie rozlíšenie.

Zmena rozlíšenia kamery LifeCam

 1. Kliknutím na šípku napravo od okna kamery LifeCam otvorte aplikáciu LifeCam Dashboard.
 2. Kliknite na kartu Settings (Nastavenia).
 3. V zozname Select a photo and video resolution (Vybrať rozlíšenie fotografií a videí) v časti Resolution (Rozlíšenie) kliknite na požadované rozlíšenie.

Používanie viacerých webových kamier LifeCam


Ak používate viac než jednu webovú kameru LifeCam a chcete medzi nimi prepínať:


 1. Kliknutím na šípku napravo od okna kamery LifeCam otvorte aplikáciu LifeCam Dashboard.
 2. Kliknite na kartu Settings (Nastavenia).
 3. Zo zoznamu Select a Webcam (Vybrať webovú kameru) vyberte požadovanú webovú kameru.

Poznámka

 • Ak odpojíte webovú kameru LifeCam a potom ju znovu pripojíte alebo ak pripojíte iné periférne zariadenia k svojmu počítaču, bude potrebné vynulovať nastavenia, aby webová kamera pracovala správne.