Så här gör du: Tangentbord

Hur installerar jag Bluetooth®-tangentbordet?


Anslutningen mellan Bluetooth-tangentbordet och datorn beror på vilken Bluetooth-sändtagare du har.


Om det inte följde med en Bluetooth-sändtagare från Microsoft måste du parkoppla enheten genom att använda datorns inbyggda sändtagare (en sändtagare som inte är tillverkad av Microsoft) och datorns Bluetooth-konfigurationsprogram.


 • Om det följde med Bluetooth-sändtagare från Microsoft som har en First Connect-knapp kan du använda knappen för att starta Microsofts anslutningsguide. I guiden får du vägledning så att du kan upprätta Bluetooth-parkopplingen.
 • Om det följde med en Bluetooth-sändtagare från Microsoft som saknar en First Connect-knapp måste du koppla in sändtagaren och sedan parkoppla enheten med hjälp av datorns Bluetooth-konfigurationsprogram.
 • Om din dator har en inbyggd sändtagare som inte är tillverkad av Microsoft, kan du parkoppla enheten direkt till datorn med hjälp av datorns Bluetooth-konfigurationsprogram, men utan att använda Microsofts Bluetooth-sändtagare.
 • Obs! Strömknappen på de nya Bluetooth-enheterna som Wedge Touch Mouse och Sculpt Touch Mouse måste tryckas in i cirka 5 sekunder innan en anslutning till datorn upprättas.

Använda en nyckel


Konfigurera alltid en nyckel när du parkopplar ett tangentbord eller ett numeriskt tangentbord till datorn. Hur du anger en nyckel beror på Bluetooth-programmet på datorn. Om du får välja hur nyckeln ska skapas i Bluetooth-programmet låter du programmet skapa en hellre än att du skapar en egen eller inte använder en nyckel alls. När du skriver nyckeln kommer du inte att få återkoppling på skärmen. När du har skrivit nyckeln måste du trycka på Retur på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet för att slutföra parkopplingen.

Ansluta ett tangentbord genom att använda Bluetooth-sändtagaren från Microsoft med First Connect


Vissa modeller av Bluetooth-tangentbord har medföljande sändtagare med knappar som underlättar parkoppling av enheten och datorn.


 1. Koppla in Microsofts Bluetooth-sändtagare i en USB-port.
 2. Tryck på och håll in Connect-knappen på USB-sändtagaren i fem sekunder. Microsofts anslutningsguide visas.
 3. Följ instruktionerna i guiden för att ansluta din enhet.

- ELLER -


 1. Starta Microsofts mus- och tangentbordscenter.
 2. Kontrollera att du har valt Bluetooth-tangentbordet som är anslutet till din First Connect-sändtagare.
 3. Klicka på fliken Trådlöst och sedan på Anslut.
 4. Följ instruktionerna i guiden för att ansluta din enhet.

Ansluta ett Bluetooth-tangentbord utan First Connect


Keyboard Elite for Bluetooth och Wireless Optical Desktop for Bluetooth har inte First Connect-knappar på deras sändtagare. Mer information om hur du parkopplar de här tangentborden och din dator finns i dokumentationen som följer med Bluetooth-programmet.

Ansluta ett tangentbord utan en Bluetooth-sändtagare från Microsoft


Om din dator har en inbyggd Bluetooth-sändtagare kan du använda den för att ansluta till datorn utan att använda en Microsoft USB-sändtagare.


Viktigt!


Om du ansluter med en Bluetooth-sändtagare som inte är tillverkad av Microsoft kan det hända att vissa avancerade funktioner i Mus- och tangentbordscenter inte fungerar. Mus- och tangentbordscenter är utformat för Microsoft Bluetooth-programvara. Toshibas Bluetooth-programvara fungerar i de flesta fall. Annan Bluetooth-programvara kan fungera, men stöds inte.


 1. Öppna Bluetooth-programmet på datorn. Det finns vanligtvis i Kontrollpanelen eller i inställningsappen.
 2. Öppna batteriluckan på enhetens undersida och ställ omkopplaren i Bluetooth-läge.
 3. Om du vill återansluta enheten till datorn trycker du på och håller in knappen Anslut på enhetens undersida i några sekunder. När ljuset överst på enheten blinkar grönt och rött kan enheten hittas av andra Bluetooth-enheter i 2 minuter.
 4. När musen finns med på listan väljer du den och följer instruktionerna för att ansluta enheten.

 5. Obs!
  Exakt vad alternativen heter kan variera mellan Bluetooth-program och versioner.

Öppna Bluetooth-programmet


Det finns flera versioner av Bluetooth-program som gör att du kan ansluta din enhet till den trådlösa Bluetooth-sändtagaren. Mer information hittar du i dokumentationen som följde med datorn. Du kan även kontakta datortillverkaren om hur du använder deras program.


Maskinvara
Bluetooth programvaruplats
För vissa datorer med Windows 10
Klicka på Start > Inställningar > Enheter > Bluetooth
För vissa datorer med Windows 8.1
Tryck på snabbknappen Öppna > Inställningar > Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Bluetooth
För vissa datorer med Windows 7
Klicka på Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Bluetooth-enheter.
För vissa datorer med Windows Vista
Klicka på Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Bluetooth-enheter.
För vissa datorer med Windows XP
Klicka på Start > Kontrollpanelen > Skrivare och maskinvara > Bluetooth-enheter.
För vissa Toshiba-datorer
Klicka på Start > Alla program > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth-inställningar.
Andra datorer
Mer information hittar du i dokumentationen som följde med datorn. Du kan även kontakta datortillverkaren.

Obs!
Om det inte går att identifiera någon Bluetooth-sändtagare på datorn visas inte Bluetooth-programvaran på menyerna i Windows.