ดาวน์โหลดสำหรับอุปกรณ์

สำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ โปรดเลือกผลิตภัณฑ์จากรายการด้านล่าง

LifeCam HD-6000 for Notebooks

สำหรับ Windows 8 ขึ้นไป ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม