ดาวน์โหลดสำหรับอุปกรณ์

สำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ โปรดเลือกผลิตภัณฑ์จากรายการด้านล่าง

LifeCam VX-2000

สำหรับ Windows 8 ขึ้นไป ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)

 • Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

 • Windows XP 32 บิต SP2 หรือใหม่กว่า (ยกเว้น 64 บิต)