วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

วิธีใช้เมาส์

ไฟแบตเตอรี่บนเมาส์ของฉันมีความหมายอย่างไร

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Microsoft Bluetooth®

การกำหนดค่าปุ่มเริ่มต้นและล้อของเมาส์คืออะไร

ฉันจะสร้างแมโครได้อย่างไร

ฉันจะบันทึกแมโครด้วยปุ่มบันทึกแมโครที่เมาส์ของฉันได้อย่างไร

ฉฉันจะเปิดและปิด Mouse Magnifier อย่างไร

ฉฉันจะกำหนดปุ่มเมาส์อีกครั้งได้อย่างไร

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าเฉพาะโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ Microsoft ได้อย่างไร

วิธีปรับเทียบ Quick Turn ของคุณด้วยเมาส์ Microsoft

ฉันจะติดตั้งแมโครใน ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ได้อย่างไร

ฉันจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Microsoft เข้ากับคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ Microsoft เองได้อย่างไร

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าเมาส์ในแผงควบคุมได้อย่างไร

ฉันจะเปลี่ยนแปลงความไวของเมาส์ (DPI) ได้อย่างไร

ฉันจะใช้ ClickLock ในขณะที่ไฮไลต์วัตถุได้อย่างไร

ฉันจะใช้หมึกดิจิตอลในการนำเสนอ PowerPoint ของฉันได้อย่างไร

ฉันจะใช้ Flip 3D จัดการหน้าต่างที่เปิดอยู่ได้อย่างไร

ฉันจะใช้งาน Gaming Toggle ในเกมได้อย่างไร

วิธีใช้คีย์บอร์ด

ไฟแบตเตอรี่บนแป้นพิมพ์มีความหมายว่าอย่างไร

ฉันจะติดตั้งคีย์บอร์ด Bluetooth® ของฉันได้อย่างไร

ฉันจะสร้างแมโครได้อย่างไร

ฉันจะกำหนดแป้นลัดใหม่สำหรับคีย์บอร์ดได้อย่างไร

ฉันจะกำหนดแป้นรายการโปรดใหม่สำหรับคีย์บอร์ดได้อย่างไร

ฉันจะติดตั้งแมโครใน ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ได้อย่างไร

ฉันจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Microsoft แบบมีสาย/ไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ Microsoft เองได้อย่างไร

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าเฉพาะโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ Microsoft ได้อย่างไร

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าคีย์บอร์ดในแผงควบคุมได้อย่างไร

ไฟ LED ของคีย์บอร์ดมีความหมายอย่างไร

ฉันจะใช้ปุ่ม Fn/ปุ่ม F Lock/ปุ่มคำสั่งทางเลือก ได้อย่างไร

ฉันจะใช้ ClickLock ในขณะที่ไฮไลต์วัตถุได้อย่างไร

ฉันจะสร้างทางลัดแบบกดแป้นพิมพ์พร้อมกันได้อย่างไร