การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: ชุดหูฟัง

ฉันจะชาร์จชุดหูฟังได้อย่างไร


ชาร์จชุดหูฟังของคุณก่อนการใช้งานครั้งแรก และทุกครั้งที่แบตเตอรี่ในตัวหมดลง ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

การชาร์จชุดหูฟังหรือการชาร์จซ้ำ


  • เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ AC ด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC และเชื่อมต่ออีกด้านหนึ่งเข้ากับอินพุตไฟบนชุดหูฟัง
    คุณไม่สามารถใช้ชุดหูฟังขณะที่ชุดหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์ไฟ AC เมื่อคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ AC ชุดหูฟังจะยกเลิกการเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณไร้สาย
  • ขณะที่กำลังชาร์จชุดหูฟังอยู่ ไฟสี่ดวงบนชุดหูฟังจะกะพริบตามลำดับแล้วหยุด (ชุดหูฟังจะร้อนขณะที่ชาร์จ)
  • เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ไฟทั้งสี่ดวงจะกะพริบพร้อมกันเพื่อแสดงว่าชุดหูฟังพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ

  • แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟถ้าเปิดชุดหูฟังค้างไว้และไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงควรปิดชุดหูฟังเมื่อไม่ได้ใช้งาน

การเตือนพลังงานต่ำ


ชุดหูฟังจะแจ้งเตือนพลังงานต่ำดังนี้


  • โทนเสียงสองแบบ: หมายความว่า สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้อีกประมาณ 30 นาที
  • โทนเสียงสามแบบ: หมายความว่า สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้อีกประมาณ 5 นาที