การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: ชุดหูฟัง

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าเองให้ชุดหูฟังและไมโครโฟนได้อย่างไร


ในการกำหนดการตั้งค่าเองให้ชุดหูฟังและไมโครโฟนสำหรับการใช้งานกับโปรแกรม Windows Live Messenger ให้ใช้ Windows Live Messenger Tuning Wizard สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธีใช้ Windows Live Messenger

ถ้าคุณกำลังใช้ชุดหูฟังสำหรับโปรแกรมอื่นๆ นอกเหนือจาก Windows Live Messenger คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงและไมโครโฟนใน แผงควบคุม ของ Windows ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีำการนี้ โปรดดูที่เอกสารของ Windows