การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: ชุดหูฟัง

ฉันจะเชื่อมต่อชุดหูฟัง LifeChat ได้อย่างไร

  • หากต้องการใช้งานชุดหูฟังไร้สาย Microsoft® LifeChat คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ LifeChat จากซีดีที่มาพร้อมกับชุดหูฟังของคุณ และเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณไร้สายเข้ากับพอร์ต USB ที่มีไฟ