การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: ชุดหูฟัง

ฉันจะเปิดและปิดชุดหูฟังได้อย่างไร

การเปิดชุดหูฟังของคุณ


  • กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาทีเพื่อเปิดชุดหูฟังของคุณ

การปิดชุดหูฟังของคุณ


  • กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาทีเพื่อปิดชุดหูฟังของคุณ