การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: ชุดหูฟัง

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าเองให้ปุ่ม Windows Live Call ได้อย่างไร


เมื่อคุณกดปุ่ม Windows Live Call บนชุดหูฟังเพื่อโทรออกหรือรับสาย ซอฟต์แวร์ LifeChat จะหยุดหรือหยุดเล่นเพลงที่คุณกำลังฟังอยู่ชั่วขณะตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณใช้ปุ่ม Windows Live Call เพื่อวางสาย ซอฟต์แวร์ LifeChat จะกลับมาเล่นเพลงที่คุณฟังอยู่ก่อนหน้าอีกครั้ง

การกำหนดการตั้งค่าเองสำหรับปุ่ม Windows Live Call


  • คลิก เริ่ม เลือก โปรแกรมทั้งหมด คลิก ชุดหูฟัง Microsoft แล้วคลิก ชุดหูฟัง Microsoft
  • ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่า Microsoft LifeChat ให้ตั้งค่าตามความต้องการของคุณ