การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: ชุดหูฟัง

ฉันจะใช้ชุดหูฟังไร้สายได้อย่างไร


การใช้ชุดหูฟังไร้สาย


ก่อนใช้งานชุดหูฟังไร้สาย Microsoft® LifeChat คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ LifeChat จากซีดีที่มาพร้อมกับชุดหูฟังของคุณ และเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณไร้สายเข้ากับพอร์ต USB ที่มีไฟ


  1. ชาร์จชุดหูฟัง
  2. เปิดชุดหูฟังและลดระดับเสียงลง
  3. สวมชุดหูฟังและปรับตำแหน่งให้พอดี
  4. ปรับไมโครโฟน ปรับตำแหน่งขาไมโครโฟนแบบปรับได้เพื่อให้ไมโครโฟนอยู่ห่างจากปากของคุณประมาณ 1 นิ้ว (3 เซนติเมตร) เลื่อนขาไมโครโฟนไปยังด้านใดด้านหนึ่งของปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงลมหายใจเข้าไมโครโฟนขณะที่คุณกำลังสนทนา