วิธีการ: คีย์บอร์ด

ไฟแบตเตอรี่บนแป้นพิมพ์มีความหมายว่าอย่างไร


คีย์บอร์ดและเมาส์บางรุ่นมีไฟแบตเตอรี่ที่แสดงสถานะปัจจุบันของแบตเตอรี่ ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไฟและสถานะต่างๆ

ไฟ
รุ่นอุปกรณ์
สถานะ
กะพริบเป็นสีเขียวยาวครั้งเดียว
ชาร์จได้
แบตเตอรี่ปกติดี สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใส่แบตเตอรี่ครั้งแรกหรือทุกครั้งที่เปิดเครื่องอุปกรณ์
กะพริบเป็นสีเขียวช้าๆ
ชาร์จได้
อุปกรณ์เสียบอยู่บนแท่นชาร์จและกำลังชาร์จอย่างถูกต้อง
ค้างนิ่งเป็นสีเขียว
ชาร์จได้
อุปกรณ์เสียบอยู่บนแท่นชาร์จและไม่ต้องชาร์จเพิ่มอีก
ค้างนิ่งเป็นสีเขียว
Presenter Mouse (รุ่นของญี่ปุ่น)
ตัวชี้แสงเลเซอร์ติดสว่าง
กะพริบเป็นสีแดง/สีเขียว
ไร้สาย
อุปกรณ์สามารถค้นพบได้ (พยายามเชื่อมต่อกับตัวรับส่งสัญญาณ)
กะพริบเป็นสีแดงช้าๆ
ชาร์จไม่ได้
แบตเตอรี่เหลือน้อยและต้องเปลี่ยนใหม่
กะพริบเป็นสีแดงช้าๆ
ชาร์จได้
แบตเตอรี่เหลือน้อยและต้องชาร์จใหม่
กะพริบเป็นสีแดงเร็วๆ
ชาร์จได้
อุปกรณ์เสียบอยู่บนแท่นชาร์จ แต่เกิดข้อผิดพลาดในการชาร์จ
เหตุผลที่เกิดข้อผิดพลาด: มีการติดตั้งแบตเตอรี่ผิดประเภท แบตเตอรี่หายไป หรือขั้วต่อแบตเตอรี่เสื่อม
วิธีแก้ไข มีดังนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง และติดตั้งอย่างถูกวิธี หากจำเป็น ให้ถอดแบตเตอรี่ เช็ดด้วยผ้าสะอาด แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่
ค้างนิ่งเป็นสีแดง
Presenter Mouse (รุ่นมาตรฐาน)
ตัวชี้แสงเลเซอร์ติดสว่าง