วิธีการ: คีย์บอร์ด

ฉันจะติดตั้งคีย์บอร์ด Bluetooth® ของฉันได้อย่างไร


การเชื่อมต่อระหว่างคีย์บอร์ด Bluetooth กับคอมพิวเตอร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth


หากคีย์บอร์ดของคุณไม่มีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth คุณต้องจับคู่อุปกรณ์โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณในตัวของคอมพิวเตอร์ (ซึ่งไม่ใช่ตัวรับส่งสัญญาณของ Microsoft) และโปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์


 • หากคีย์บอร์ดของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth ที่มีปุ่ม First Connect อยู่ คุณสามารถใช้ปุ่ม First Connect ในการเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อของ Microsoft ซึ่งจะช่วยคุณสร้างการจับคู่ Bluetooth
 • หากคีย์บอร์ดของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth ที่ไม่มีปุ่ม First Connect คุณต้องเสียบตัวรับส่งสัญญาณ แล้วจับคู่อุปกรณ์โดยใช้โปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์
 • หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณในตัวที่ไม่ใช่ Microsoft คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรงได้ โดยใช้โปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์ แต่ต้องไม่ใช้ตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth
 • หมายเหตุ: ต้องกดปุ่มเปิด/ปิดบนอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่อย่าง Wedge Touch Mouse และ Sculpt Touch Mouse ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อเริ่มจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

การใช้หมายเลขรหัสผ่าน


กำหนดค่าหมายเลขรหัสผ่านเสมอเมื่อจับคู่คีย์บอร์ดหรือแป้นตัวเลขกับคอมพิวเตอร์ วิธีที่คุณระบุหมายเลขรหัสผ่านจะขึ้นอยู่กับโปรแกรม Bluetooth บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากโปรแกรม Bluetooth ให้คุณมีตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีสร้างหมายเลขรหัสผ่าน ให้โปรแกรมสร้างขึ้นหนึ่งรหัสสำหรับคุณแทนที่จะสร้างของคุณเองหรือไม่ใช้หมายเลขรหัสผ่าน เมื่อคุณพิมพ์หมายเลขรหัสผ่าน คุณจะไม่เห็นการตอบรับบนหน้าจอ หลังจากพิมพ์หมายเลขรหัสผ่านแล้ว คุณต้องกด Enter บนคีย์บอร์ดหรือแป้นตัวเลข เพื่อให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การเชื่อมต่อคีย์บอร์ดโดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth ที่มี First Connect


คีย์บอร์ด Bluetooth บางรุ่นจะมีตัวรับส่งสัญญาณที่มีปุ่มต่างๆ เพื่อให้จับคู่คีย์บอร์ดกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น


 1. เสียบตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth เข้ากับพอร์ต USB
 2. กดปุ่ม Connect บนตัวรับส่งสัญญาณ USB ค้างไว้ห้าวินาที ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อของ Microsoft จะปรากฏขึ้น
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำตัวช่วยสร้างในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

หรือ


 1. การเริ่มใช้งาน ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
 2. ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกคีย์บอร์ด Bluetooth ที่ใช้ตัวรับส่งสัญญาณ First Connect
 3. คลิกแท็บ ไร้สาย จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำตัวช่วยสร้างในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

การเชื่อมต่อคีย์บอร์ด Bluetooth ที่ไม่มี First Connect


Keyboard Elite สำหรับ Bluetooth และ Wireless Optical Desktop สำหรับ Bluetooth ไม่มีปุ่ม First Connect บนตัวรับส่งสัญญาณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่คีย์บอร์ดเหล่านี้กับคอมพิวเตอร์ ให้ดูเอกสารที่ให้มากับโปรแกรม Bluetooth ของคุณ

การเชื่อมต่อคีย์บอร์ดที่ไม่มีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth


หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ในตัว คุณอาจสามารถใช้ในการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดโดยไม่ใช้ตัวรับส่งสัญญาณ USB ของ Microsoft


สิ่งสำคัญ


ถ้าคุณเชื่อมต่อกับตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ที่ไม่ใช่ Microsoft คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างของศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์อาจไม่ทำงาน ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับซอฟต์แวร์ Microsoft Bluetooth ส่วนซอฟต์แวร์ Toshiba Bluetooth ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าใช้ทำงานได้แทบทุกกรณี ซอฟต์แวร์ Bluetooth อื่นๆ อาจทำงานได้แต่ไม่สนับสนุนให้ใช้


 1. ให้เปิดโปรแกรม Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามปกติจะพบโปรแกรม Bluetooth ในแผงควบคุม หรือแอปการตั้งค่า
 2. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ออก และกดสวิตช์ไปที่โหมด Bluetooth
 3. เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Connect ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ค้างไว้สองสามวินาที เมื่อไฟดวงเล็กด้านบนอุปกรณ์กะพริบเป็นสีเขียวและแดง อุปกรณ์นั้นจะสามารถค้นพบได้โดยอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เป็นเวลา 2 นาที
 4. เมื่อเมาส์ปรากฏในรายการ ให้เลือกเมาส์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อเมาส์ให้เสร็จสมบูรณ์

 5. หมายเหตุ
  ชื่อเรียกอุปกรณ์เดียวกันนี้อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยระหว่างโปรแกรมและรุ่นของ Bluetooth

การเปิดโปรแกรม Bluetooth


มีโปรแกรม Bluetooth หลายรุ่นที่ช่วยคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย Bluetooth ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมนี้


ฮาร์ดแวร์
ตำแหน่งซอฟต์แวร์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 10
คลิก เริ่ม > การตั้งค่า > อุปกรณ์ > Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 8.1
เปิด ทางลัด > การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Vista
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์ > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ Toshiba บางรุ่น
คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Toshiba > Bluetooth > การตั้งค่า Bluetooth
คอมพิวเตอร์อื่นๆ
ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth จะไม่มีซอฟต์แวร์ Bluetooth ให้ใช้งานในเมนู Windows