วิธีการ: คีย์บอร์ด

ฉันจะสร้างแมโครได้อย่างไร


แมโคร คือลำดับของการกระทำ (เช่น การกดปุ่ม การคลิกเมาส์ และการหน่วงเวลา) ที่สามารถเล่นซ้ำได้เพื่อช่วยเหลือในงานที่ทำซ้ำๆ แมโครสามารถใช้เพื่อเล่นซ้ำลำดับเหตุการณ์ที่ยาวหรือเรียกใช้ยาก คุณสามารถกำหนดแมโครที่บันทึกไว้ในศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ให้กับแป้นหรือปุ่มเมาส์ได้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติ Macro Repeat (ทำซ้ำแมโคร) เพื่อเล่นหรือทำซ้ำแมโครอย่างต่อเนื่อง แล้วหยุดได้ทุกเมื่ออีกด้วย

หมายเหตุ:

Macro Repeat ไม่สนับสนุนการสลับโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขณะแมโครทำซ้ำอยู่ในเกม แมโครจะหยุดทำซ้ำ เช่นเดียวกัน หากคุณรวมคำสั่งในแมโครเพื่อสลับไปเป็นโปรแกรมประยุกต์อื่น Macro Repeat จะไม่เกิดผล และแมโครจะทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


 • หากคุณกดแป้นที่กำหนดให้เริ่มการทำซ้ำแมโครหนึ่ง แล้วกดแป้นที่กำหนดให้กับอีกแมโครหนึ่ง แมโครที่ทำซ้ำจะหยุด
 • แมโครที่ทำซ้ำไม่ได้รวมถึงการหน่วงเวลาตอนสิ้นสุดลำดับ คุณสามารถเพิ่มการหน่วงเวลาใน กล่องตัวแก้ไข ได้หากต้องการ

แมโครของ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ใช้นามสกุล .mhm และบันทึกเป็นแฟ้มแยกต่างหากในโฟลเดอร์ย่อยเริ่มต้น Documents\Microsoft Hardware\Macros แมโครที่บันทึกในศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft จะเปลี่ยนสลับกันได้ คุณสามารถเรียกใช้งานหรือแก้ไขแมโครจากโปรแกรมใดก็ได้จากทั้งสองโปรแกรมนี้


ข้อควรระวัง - อย่าบันทึกรหัสผ่านหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ไว้ในแมโคร


 1. ในการใช้คีย์บอร์ดที่คุณต้องการกำหนดค่า ให้เริ่มศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
 2. เลือกแป้นในรายการ การตั้งค่าแป้น
 3. ในรายการใต้แป้นที่คุณต้องการกำหนดใหม่ ให้เลือก แมโคร
 4. คลิก สร้างแมโครใหม่
  แมโครว่างเปล่าจะถูกสร้างขึ้น และเพิ่มลงในรายการแมโคร
 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแมโครใหม่
 6. คลิกใน ตัวแก้ไข และป้อนแมโครของคุณ
  คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ เช่น การกดปุ่ม การคลิกเมาส์ และการหน่วงเวลาระหว่างการดำเนินการต่างๆ ได้ คุณไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวของเมาส์หรือการดำเนินการซึ่งทำผ่านแมโครที่กำหนดให้กับแป้นที่สามารถกำหนดได้
 7. ในรายการ แมโครที่มีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแมโครใหม่

หากต้องการบันทึกอย่างน้อยสองเหตุการณ์ขึ้นไปในเวลาเดียวกัน


 1. ป้อนเหตุการณ์แรก (ตัวอย่างเช่น : กดแป้น SHIFT)
 2. คลิกขวาที่เหตุการณ์ที่เลือก แล้วเลือก แยก เหตุการณ์จะแยกออกเป็นสามเหตุการณ์แยกกัน นั่นคือ กดปุ่มค้างไว้ การหน่วงเวลา และการปล่อยปุ่ม
 3. คลิกระหว่างสองเหตุการณ์ที่แยกออกจากกัน (ก่อนหรือหลังการหน่วงเวลา)
 4. ป้อนเหตุการณ์ที่สอง (ตัวอย่างเช่น: ปุ่มเมาส์ 1)

หากต้องการแก้ไขแมโครที่มีอยู่


 1. ในการใช้คีย์บอร์ดที่คุณต้องการกำหนดค่า ให้เริ่มศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
 2. เลือกแป้นใน รายการการตั้งค่าแป้น
 3. จากรายการ แมโครที่มีอยู่ ให้เลือกแมโครที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกใน ตัวแก้ไข และแก้ไขแมโคร หรือป้อนเหตุการณ์ใหม่

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Macro Repeat (เล่นแมโครซ้ำๆ)


 1. ในตัวแก้ไขแมโคร ให้เลือกแมโครจากรายการ แมโครที่มีอยู่
 2. คลิกไอคอน แก้ไขแมโคร
 3. เปิด ทำซ้ำ

หากต้องการเล่นแมโคร


 • กดแป้นที่กำหนดให้กับแมโคร

หากต้องการยกเลิกแมโครระหว่างการเล่น


 • กดแป้นที่กำหนดให้กับแมโครอีกครั้ง หรือเริ่มต้นแมโครอื่น

หากต้องการสลับแมโครที่ทำซ้ำ


 1. หลังจากเปิดใช้งาน ทำซ้ำแมโคร สำหรับแมโครแล้ว ให้กดแป้นที่กำหนดให้กับแมโครเพื่อเริ่มต้นแมโคร
 2. กดแป้นอีกครั้งเพื่อหยุดแมโครไม่ให้ทำซ้ำ
  หรือหากต้องการหยุดแมโครที่ทำซ้ำและเริ่มแมโครอื่น ให้กดแป้นที่กำหนดให้กับแมโครอื่น

หากต้องการใช้งาน ให้กดแมโครที่ทำซ้ำค้างไว้


 1. หลังจากเปิดใช้งาน ทำซ้ำแมโคร สำหรับแมโคร ให้กดแป้นที่กำหนดให้กับแมโครค้างไว้เพื่อเริ่มต้นแมโคร
  เสียงแสดงสถานะจะเล่นดังขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ากำลังใช้ ทำซ้ำแมโคร อยู่

ปล่อยแป้นเพื่อหยุดแมโครไม่ให้ทำซ้ำ