วิธีการ: คีย์บอร์ด

ฉันจะกำหนดแป้นรายการโปรดใหม่สำหรับคีย์บอร์ดได้อย่างไร


คีย์บอร์ดบางตัวจะมีแป้น My Favorite (รายการโปรดของฉัน) คุณสามารถกำหนดแป้นเหล่านี้ให้เปิดเว็บเพจ แฟ้ม หรือโฟลเดอร์ที่ชื่นชอบได้


รายการโปรดของฉัน จะช่วยให้คุณสามารถวนรอบโปรแกรมและหน้าต่างที่เปิดอยู่ (กลุ่มโปรแกรม) ผ่านแถบงานได้ คุณสามารถใช้ รายการทางลัด ในการตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงาน เพื่อให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมนั้นได้อย่างรวดเร็ว

ใช้แป้นรายการโปรดของฉันกับ Taskbar Favorites


Taskbar Favorites


เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดโปรแกรม ไอคอนจะปรากฏขึ้นในแถบงาน ไอคอนนี้จะสัมพันธ์กับแป้น รายการโปรดของฉัน ตัวใดตัวหนึ่งที่ใส่ลำดับเลขไว้ ตัวอย่างเช่น แป้น รายการโปรดของฉัน 1 จะสัมพันธ์กับกลุ่มโปรแกรมแรกในแถบงาน ส่วนแป้น รายการโปรดของฉัน 2 จะสัมพันธ์กับกลุ่มโปรแกรมที่สอง เป็นต้น


ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิด Microsoft Word แล้วเปิดเอกสารขึ้นมาสามรายการ การกดแป้นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการโปรดของฉัน 3 จะแสดงหน้าต่างเอกสารรายการแรกขึ้นมา การกดแป้น รายการโปรดของฉัน 3 อีกครั้งจะแสดงหน้าต่างเอกสารรายการที่สองขึ้นมา เป็นต้น


หากต้องการเข้าถึงโปรแกรมและหน้าต่างต่างๆ ในแถบงาน ให้ใช้แป้นรายการโปรดของฉัน


 • กดแป้น รายการโปรดของฉัน ที่สัมพันธ์กับไอคอนบนแถบงาน

 • หากคุณเปิดโปรแกรมไว้เพียงหน้าต่างเดียว การกดแป้น รายการโปรดของฉัน จะสลับระหว่างการย่อหน้าต่างเล็กสุดกับการเรียกคืนหน้าต่าง


  หากคุณเรียกใช้มากกว่าหนึ่งหน้าต่างสำหรับโปรแกรมเดียวกัน การกดแป้น รายการโปรดของฉัน จะวนรอบหน้าต่างและแท็บทั้งหมด แม้ว่าหน้าต่างจะย่อเล็กสุดก็ตาม


  ในบางโปรแกรมที่สนับสนุนแท็บ อย่างเช่น Internet Explorer หากคุณเรียกใช้มากกว่าหนึ่งแท็บ การกดแป้น รายการโปรดของฉัน จะวนผ่านทั่วแท็บต่างๆ


  หากคุณตรึงโปรแกรมไว้กับแถบงาน แต่โปรแกรมยังไม่ทำงาน การกดแป้น รายการโปรดของฉัน จะเรียกใช้โปรแกรมนั้น

การย้ายและจัดเรียงกลุ่มโปรแกรมใหม่บนแถบงาน Windows 7


จำนวนของกลุ่มโปรแกรมที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านแป้นรายการโปรดของฉันจะขึ้นอยู่กับจำนวนของแป้นเหล่านั้นที่คุณมีบนคีย์บอร์ด


ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft จะกำหนดแป้นรายการโปรดของฉันให้กับโปรแกรมต่างๆ โดยอัตโนมัติตามลำดับที่ปรากฏขึ้นบนแถบงาน อย่างไรก็ตามคุณสามารถจัดเรียงไอคอนใหม่บนแถบงานได้ หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดแป้นรายการโปรดของฉันให้กับโปรแกรมที่คุณใช้งานบ่อย


ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดโปรแกรมอยู่เจ็ดโปรแกรม และสังเกตเห็นว่าโปรแกรมที่เจ็ดเป็นโปรแกรมที่คุณใช้บ่อย แต่ไม่ค่อยได้ใช้โปรแกรมที่สาม เพียงแค่เปลี่ยนสลับที่ของทั้งสองโปรแกรมบนแถบงาน แป้นรายการโปรดของฉันก็จะกำหนดใหม่ตามไปด้วย


หากต้องการย้ายหรือจัดเรียงกลุ่มโปรแกรมใหม่ในแถบงาน


 • คลิกไอคอนสำหรับกลุ่มโปรแกรมที่คุณต้องการย้าย และลากไปยังตำแหน่งใหม่

การใช้แป้นรายการโปรดของฉันในการเปิดเว็บเพจ ไฟล์ โฟลเดอร์ หรือโปรแกรมเฉพาะ


หากต้องการกำหนดแป้นรายการโปรดของฉัน


 1. เปิดศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
 2. เลือก รายการโปรด > เปิดโปรแกรม เว็บเพจ หรือไฟล์
 3. เรียกดูเว็บเพจ ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

หากต้องการใช้แป้นรายการโปรดของฉัน


 • กดแป้น รายการโปรดของฉัน ที่ใส่ลำดับเลข