การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: เมาส์

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าเฉพาะโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ Microsoft ได้อย่างไร


เมื่อคุณติดตั้งและเปิดซอฟต์แวร์ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ซอฟต์แวร์จะตรวจพบและแสดงเมาส์และแป้นพิมพ์ Microsoft ที่สนับสนุนซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณเพิ่มอุปกรณ์ที่สนับสนุนตัวใหม่ หรือยกเลิกการเชื่อมต่อตัวที่มีอยู่ ภาพอุปกรณ์ที่แสดงใน UI จะมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ:

การตั้งค่าเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ที่มีให้คุณใช้งานในซอฟต์แวร์ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft จะขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์เฉพาะที่คุณเลือก


เลือกอุปกรณ์ Microsoft


 1. เลื่อนผ่านอุปกรณ์ที่แสดงเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการกำหนดค่า
 2. ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ ปิดเครื่อง แล้วเปิด ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ขึ้นอีกครั้ง หากอุปกรณ์ยังคงไม่แสดงขึ้น ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการสนับสนุน หรือดูที่การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อหาคำแนะนำอื่นๆ

การกำหนดการตั้งค่าเฉพาะโปรแกรมประยุกต์


คุณสามารถกำหนดปุ่ม/แป้นให้ดำเนินการตามคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดปุ่ม/แป้นเดียวกันให้ใช้งาน Digital Ink (หมึกดิจิตอล) เมื่ออยู่ใน PowerPoint, ใช้แมโครเมื่ออยู่ในเกม และใช้ แว่นขยาย เมื่ออยู่ในโปรแกรมประยุกต์อื่นใดก็ได้


กำหนดปุ่มหรือแป้นอีกครั้งสำหรับโปรแกรมประยุกต์เฉพาะ


 1. คลิก App-specific settings (การตั้งค่าเฉพาะโปรแกรม) หากคุณได้เพิ่มโปรแกรมประยุกต์แล้ว รายการของโปรแกรมประยุกต์จะได้รับการแสดง
 2. หากต้องการเพิ่มโปรแกรมประยุกต์ใหม่ลงในรายการ ให้คลิก เพิ่มใหม่
 3. จากรายการโปรแกรมประยุกต์ที่ปรากฏซึ่งติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการเพิ่ม
 4. คลิกโปรแกรมประยุกต์ซึ่งมีการกำหนดค่าปุ่ม/แป้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง รายการการกำหนดค่าคำสั่งปุ่ม/แป้นปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
 5. คลิกปุ่ม/แป้นซึ่งมีการกำหนดค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง รายการคำสั่งที่ใช้งานบ่อยจะปรากฏขึ้น
 6. หากต้องการดูคำสั่งเพิ่มเติม ให้คลิก ดูคำสั่งทั้งหมด
 7. คำสั่งบางตัวมีไอคอนเคล็ดลับข้อมูล (InfoTip) อยู่ทางด้านซ้าย คลิกไอคอนนี้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งนั้น
 8. หากต้องการเปลี่ยนการกำหนดค่า ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการ
 9. หากต้องการปิดใช้งานปุ่ม/แป้น ให้คลิก ปิดใช้งานปุ่มนี้
 10. คลิก 'ย้อนกลับ' เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้
 11. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-7 สำหรับแต่ละปุ่ม/แป้นซึ่งมีการกำหนดค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 12. หากต้องการคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิก คืนค่าเริ่มต้น แล้วคลิก คืนค่า เพื่อยืนยัน