การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: เมาส์

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Microsoft Bluetooth®


การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Microsoft Bluetooth กับคอมพิวเตอร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth


 • หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth คุณต้องจับคู่อุปกรณ์โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณ (ที่ไม่ใช่ Microsoft) ในตัวของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์
 • หากอุปกรณ์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth ที่มีปุ่ม First Connect อยู่ คุณสามารถใช้ปุ่ม First Connect ในการเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อของ Microsoft ซึ่งจะช่วยคุณสร้างการจับคู่ Bluetooth
 • หากอุปกรณ์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth ที่ไม่มีปุ่ม First Connect คุณต้องเสียบตัวรับส่งสัญญาณ แล้วจับคู่อุปกรณ์โดยใช้โปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์
 • หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณในตัวที่ไม่ใช่ Microsoft คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรงได้ โดยใช้โปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์ แต่ต้องไม่ใช้ตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth
 • หมายเหตุ: ต้องกดปุ่มเปิด/ปิดบนอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่อย่าง Wedge Touch Mouse และ Sculpt Touch Mouse ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อเริ่มจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์
การใช้หมายเลขรหัสผ่าน

คุณไม่ต้องกำหนดค่าหมายเลขรหัสผ่านเมื่อจับคู่เมาส์กับคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณต้องกำหนดค่าหมายเลขรหัสผ่านเสมอเมื่อจับคู่คีย์บอร์ดหรือแป้นตัวเลขกับคอมพิวเตอร์ วิธีที่คุณระบุหมายเลขรหัสผ่านจะขึ้นอยู่กับโปรแกรม Bluetooth บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากโปรแกรม Bluetooth ให้คุณมีตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีสร้างหมายเลขรหัสผ่าน ให้โปรแกรมสร้างขึ้นหนึ่งรหัสสำหรับคุณแทนที่จะสร้างของคุณเองหรือไม่ใช้หมายเลขรหัสผ่าน เมื่อคุณพิมพ์หมายเลขรหัสผ่าน คุณจะไม่เห็นการตอบรับบนหน้าจอ หลังจากพิมพ์หมายเลขรหัสผ่านแล้ว คุณต้องกด Enter บนคีย์บอร์ดหรือแป้นตัวเลขเพื่อให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth ที่มี First Connect


อุปกรณ์ Bluetooth บางรุ่นจะมีตัวรับส่งสัญญาณที่มีปุ่มต่างๆ เพื่อให้จับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น


 1. เสียบตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth เข้ากับพอร์ต USB
 2. กดปุ่ม Connect บนตัวรับส่งสัญญาณ USB ค้างไว้ห้าวินาที ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อของ Microsoft จะปรากฏขึ้น
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำตัวช่วยสร้างในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ หรือ
 4. เริ่มต้น IntelliType Pro
 5. ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกคีย์บอร์ด Bluetooth ที่ใช้ตัวรับส่งสัญญาณ First Connect
 6. คลิกแท็บ ไร้สาย แล้วคลิก เชื่อมต่อ
 7. ปฏิบัติตามคำแนะนำตัวช่วยสร้างในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ไม่มี First Connect


อุปกรณ์ Microsoft บางตัวไม่มีปุ่ม First Connect บนตัวรับส่งสัญญาณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่อุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์ ให้ดูเอกสารที่ให้มากับโปรแกรม Bluetooth ของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่มีตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft Bluetooth


หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ในตัว หรือหากคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth แบบ USB ภายนอก คุณอาจสามารถใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่มีได้โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณ USB ของ Microsoft


ข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ที่ไม่ใช่ Microsoft คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างของศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์อาจไม่ทำงาน ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับซอฟต์แวร์ Microsoft Bluetooth ส่วนซอฟต์แวร์ Toshiba Bluetooth ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าใช้ทำงานได้แทบทุกกรณี ซอฟต์แวร์ Bluetooth อื่นๆ อาจทำงานได้แต่ไม่สนับสนุนให้ใช้


 1. ให้เปิดโปรแกรม Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามปกติจะพบโปรแกรม Bluetooth ในแผงควบคุม หรือ การตั้งค่า
 2. กดปุ่ม Connect ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ค้างไว้ หากอุปกรณ์ของคุณมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ไฟจะกะพริบเป็นสีเขียว/สีแดงเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์สามารถค้นพบได้
 3. ในโปรแกรม Bluetooth ให้ใช้ตัวเลือกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ ชื่อเรียกอุปกรณ์เดียวกันนี้อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยระหว่างโปรแกรมและรุ่นของ Bluetooth
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 5. หากคุณเชื่อมต่อคีย์บอร์ดอยู่และถูกพร้อมท์ให้กำหนดค่าหมายเลขรหัสผ่าน ให้โปรแกรมเลือกหมายเลขรหัสผ่านสำหรับคุณ
 6. หากคุณเชื่อมต่อเมาส์อยู่และถูกพร้อมท์ขอหมายเลขรหัสผ่าน ให้เลือก No passkey (ไม่มีหมายเลขรหัสผ่าน) อุปกรณ์เมาส์ Microsoft Bluetooth จะไม่ทำงานกับหมายเลขรหัสผ่านแบบสุ่ม

เปิดโปรแกรม Bluetooth


มีโปรแกรม Bluetooth หลายรุ่นที่ช่วยคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย Bluetooth ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมนี้

ฮาร์ดแวร์
ตำแหน่งซอฟต์แวร์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 10
คลิก เริ่ม > การตั้งค่า > อุปกรณ์ > Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 8.1
เปิด ทางลัด > การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Vista
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์ > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ Toshiba บางรุ่น
คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Toshiba > Bluetooth > การตั้งค่า Bluetooth
คอมพิวเตอร์อื่นๆ
ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth จะไม่มีซอฟต์แวร์ Bluetooth ให้ใช้งานในเมนู Windows

สลับระหว่างโหมดไร้สาย 2.4 GHz กับโหมดไร้สาย Bluetooth


ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth (ภายในหรือภายนอก) และอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนโหมดไร้สายทั้งแบบ 2.4GHz และ Bluetooth คุณสามารถสลับใช้โหมดไร้สายระหว่างสองแบบนี้ได้
ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth ทำให้คุณสามารถใช้งานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดได้ในระยะห่างถึง 30 ฟุต (~10 เมตร) อุปกรณ์ Bluetooth ทำงานได้อย่างปลอดภัยมากกว่าอุปกรณ์ไร้สายทั่วไปด้วยการใช้คุณลักษณะความปลอดภัย เช่น สัญญาณที่เข้ารหัส และการเปลี่ยนความถี่อยู่เสมอ

เปลี่ยนจากโหมดไร้สาย 2.4 GHz เป็นโหมดไร้สาย Bluetooth


 1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ออก และกดสวิตช์ไปที่โหมด Bluetooth
 2. ให้เปิดโปรแกรม Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามปกติจะพบโปรแกรม Bluetooth ในแผงควบคุม หรือแอปการตั้งค่า
 3. เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Connect ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ค้างไว้สองสามวินาที เมื่อไฟดวงเล็กด้านบนอุปกรณ์กะพริบเป็นสีเขียวและแดง อุปกรณ์นั้นจะสามารถค้นพบได้โดยอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เป็นเวลา 2 นาที
 4. เมื่อเมาส์ปรากฏในรายการ ให้เลือกเมาส์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อเมาส์ให้เสร็จสมบูรณ์

เปลี่ยนจากโหมดไร้สาย Bluetooth เป็นโหมดไร้สาย 2.4 GHz


 1. เสียบตัวรับส่งสัญญาณ USB แบบไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ออก และกดสวิตช์ไปที่โหมด 2.4 GHz จะมีการตรวจหาอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ