การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: เมาส์

วิธีปรับเทียบ Quick Turn ของคุณด้วยเมาส์ Microsoft


ในเกมที่การเคลื่อนไหวของเมาส์จะควบคุมมุมมองของคุณ ใช้ Quick Turn เพื่อหมุนตัวละครของคุณให้หันหน้าไปในทิศทางตรงข้าม เมื่อต้องการใช้งาน Quick Turn คุณต้องติดตั้ง (ปรับเทียบ) เมาส์ของคุณสำหรับใช้ในเกม

การปรับเทียบ Quick Turn/การปรับเทียบ Quick Turn อีกครั้ง


  1. ใน ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ค้นหาอุปกรณ์ของคุณและเลือก Quick Turn เพื่อกำหนดค่าให้กับปุ่ม
  2. เริ่มเกมและเล็งตัวละครของคุณไปที่วัตถุเป้าหมายในเกม
  3. กดปุ่มที่กำหนดค่า Quick Turn ค้างไว้เพื่อเริ่มการปรับเทียบ ถ้าคุณมีเมาส์ที่มีจอ LCD ไอคอน Quick Turn จะปรากฏในหน้าจอประมาณ 1 วินาทีหลังจากนั้น
  4. คุณสามารถใช้เมาส์หมุนตัวละครของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเป็นวงกลมได้เต็ม 360 องศา เมื่อหมุนครบรอบ ให้คุณเล็งไปที่วัตถุเป้าหมายเดิมในเกมอีกครั้ง
  5. ปล่อยปุ่มที่กำหนดค่า Quick Turn ถ้าเมาส์ของคุณมีหน้าจอ LCD ไอคอน Quick Turn จะปิดการทำงาน

การใช้งาน Quick Turn


  • กดปุ่มที่คุณได้กำหนดค่า Quick Turn เอาไว้ ตัวละครของคุณจะหมุนตัวครึ่งรอบ (180 องศา) อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:

ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าความเร็ว การเร่งความเร็ว หรือความไวเมาส์ คุณอาจต้องปรับเทียบ Quick Turn อีกครั้ง