การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: เมาส์

การกำหนดค่าปุ่มเริ่มต้นและล้อของเมาส์คืออะไร


ตารางต่อไปนี้จะระบุการกำหนดค่าปุ่มเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์เมาส์ Microsoft


หมายเหตุ:
คุณสมบัติบางอย่างที่แสดงไว้ไม่มีให้ใช้งานบนเมาส์ทุกรุ่น


ปุ่ม
การดำเนินการ
วิธีการใช้
ซ้าย
คลิก
เลื่อนตัวชี้ไปเหนือรายการบนหน้าจอ แล้วรีบกดและปล่อยปุ่มซ้ายอย่างรวดเร็ว
คลิกสองครั้ง
เลื่อนตัวชี้ไปเหนือรายการบนหน้าจอ แล้วรีบกดและปล่อยปุ่มซ้ายอย่างรวดเร็วสองครั้ง
ลากวัตถุ
เลื่อนตัวชี้ไปเหนือรายการบนหน้าจอ กดปุ่มซ้ายค้างไว้ เลื่อนตัวชี้เพื่อย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ แล้วปล่อยปุ่มซ้าย
ขวา
คลิกขวา
เลื่อนตัวชี้ไปเหนือตำแหน่งหน้าจอที่เหมาะสม แล้วกดปุ่มขวาเพื่อแสดงเมนูทางลัดหรือคุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมอื่นๆ
ล้อ
การเลื่อนแนวตั้ง
ในหน้าต่างที่เลื่อนได้ ให้หมุนล้อเข้าหาตัวเพื่อขยับลง และหมุนออกจากตัวเพื่อขยับขึ้น
การเลื่อนแนวนอน (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
ในหน้าต่างที่เลื่อนได้ ให้โยกล้อไปทางซ้ายเพื่อขยับไปทางซ้าย และโยกไปทางขวาเพื่อขยับไปทางขวา
แถบเลื่อนแบบสัมผัส (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
สำหรับอุปกรณ์ที่มีแถบเลื่อนแบบสัมผัส (touch strip) ให้เลื่อนนิ้วขึ้นและลง หรือไปข้างหน้าและย้อนกลับเพื่อเลื่อนดู
การซูม
ในบางโปรแกรม (เช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel) คุณสามารถเพิ่มหรือลดการขยายหน้าจอได้โดยกดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะคุณเลื่อนดู
ล้อ
คลิกกลาง
คุณสามารกดล้อได้แบบเดียวกับปุ่มเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม ในบางโปรแกรม คุณสามารถคลิกกลาง (middle-click) สำหรับคุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมได้ ตัวอย่างเช่น ใน Internet Explorer 7 คุณสามารถคลิกกลางที่ลิงค์เพื่อเปิดลิงค์นั้นในแท็บใหม่ได้
มุมมองงาน Flip, Flip 3D หรือ Instant Viewer
เลือกว่าคุณต้องการดูโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดอย่างไรดังนี้ Flip ช่วยให้คุณสามารถดูตัวอย่างรูปขนาดย่อของโปรแกรมทั้งหมดที่ทำงานอยู่ Flip 3D ช่วยให้คุณสามารถไล่ดูหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดได้พร้อมกัน หาก Flip หรือ Flip 3D ใช้งานไม่ได้ แป้นนี้จะเปิด Instant Viewer/มุมมองงาน และแสดงรายการที่เปิดอยู่ทั้งหมดเป็นตารางกริดรูปขนาดย่อ
ปุ่มอื่นๆ ที่กำหนดได้
ปุ่มอื่นๆ อาจไม่ได้กำหนดไว้ตามค่าเริ่มต้น หรือมีการกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ เช่น ย้อนกลับและไปข้างหน้า (Back and Forward) ขยับย้อนกลับและไปข้างหน้าในโปรแกรมที่สนับสนุนคำสั่งย้อนกลับและไปข้างหน้า เช่น เว็บเบราว์เซอร์ ขยายใหญ่ (Magnify) ขยายข้อความและรูปที่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอ
ปุ่มที่กำหนดมาเฉพาะ
เมาส์บางรุ่นมีปุ่มพร้อมคุณสมบัติกำหนดมาเฉพาะ เช่น ปุ่มอุปกรณ์นำเสนอ หรือปุ่มเล่นเกม ซึ่งไม่สามารถกำหนดใหม่ได้

รายการตัวเลือกการกำหนดค่าปุ่มทั้งหมด


คลิกที่นี่เพื่อดูตารางซึ่งแสดงรายการและอธิบายการกำหนดค่าปุ่มที่คุณสามารถตั้งค่าบนเมาส์ได้

การกำหนดค่า
คำอธิบาย
คลิก
เลือกวัตถุที่คุณชี้อยู่ ปรับตำแหน่งเคอร์เซอร์ และลากข้อความหรือวัตถุจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่ง
คลิกขวา
แสดงเมนูทางลัด
หน้าต่างถัดไป
ทำให้หน้าต่างถัดไปเป็นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
หน้าต่างก่อนหน้า
ทำให้หน้าต่างก่อนหน้าเป็นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
ย้อนกลับในเบราว์เซอร์
ในหน้าต่างเบราว์เซอร์จะแสดงหน้าสุดท้ายที่คุณเยี่ยมชม
ไปข้างหน้าในเบราว์เซอร์ (เบราว์เซอร์)
ในหน้าต่างเบราว์เซอร์จะแสดงหน้าสุดท้ายที่คุณเยี่ยมชมก่อนคุณจะคลิกปุ่มย้อนกลับ
คลิกกลาง
ในบางโปรแกรม คลิกกลาง (middle-click) ทำให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมได้ ตัวอย่างเช่น ใน Internet Explorer 7 คุณสามารถคลิกกลางที่ลิงค์เพื่อเปิดลิงค์นั้นในแท็บใหม่ได้
ปิดใช้งานปุ่มนี้
ปิดปุ่มเมาส์
Alt
ทำหน้าที่เหมือนกับการกด ALT บนคีย์บอร์ด
เปิด/ปิด ClickLock
สลับระหว่างการเปิดและปิดใช้งาน ClickLock ซึ่งมีผลเหมือนกับการเปิดหรือปิดใช้งาน ClickLock บนแท็บ กิจกรรม
ปิด
ปิดเอกสารหรือหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
คัดลอก (CTRL+C)
คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด
CTRL
ทำหน้าที่เหมือนกับการกด CTRL บนคีย์บอร์ด
ตัด (CTRL+X)
ตัดข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด
Shift
ทำหน้าที่เหมือนกับการกด Shift บนคีย์บอร์ด
ลบ
ลบข้อความ รายการ หรือวัตถุอื่นที่เลือก
เปิด/ปิดหมึกดิจิตอล
ช่วยให้คุณใส่คำอธิบายประกอบภาพนิ่งในการนำเสนอของ Microsoft PowerPoint (ในโหมดเต็มหน้าจอ)
คลิกสองครั้ง
ให้คุณใช้คลิกครั้งเดียวเพื่อแทนคลิกสองครั้ง
Enter
ให้คุณเริ่มต้นคำสั่งหรือการควบคุม หรือดำเนินการสำหรับรายการที่เลือก
ออกจากโปรแกรม
ปิดโปรแกรมที่เลือก
Flip /Flip 3D
Flip ช่วยให้คุณสามารถดูตัวอย่างรูปขนาดย่อของโปรแกรมทั้งหมดที่ทำงานอยู่ Flip 3D แสดงโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดให้เป็นชุดแบบเรียงต่อกันสามมิติที่คุณสามารถดูทั้งหน้าหรือเลื่อนผ่านได้อย่างรวดเร็ว หาก Flip หรือ Flip 3D ใช้งานไม่ได้ แป้นนี้จะเปิด Instant Viewer และแสดงรายการที่เปิดอยู่ทั้งหมดเป็นตารางกริดรูปขนาดย่อ
Gaming toggle
ให้คุณบันทึกและเล่นซ้ำลำดับการกดแป้นพิมพ์ที่ชื่นชอบได้ถึงสองชุดขณะอยู่ในเกม
Instant Viewer
แสดงรายการที่เปิดอยู่ทั้งหมดเป็นตารางกริดรูปขนาดย่อ
แมโคร
เปิด Macro editor (ตัวแก้ไขแมโคร) เพื่อให้คุณสามารถสร้างแมโครใหม่หรือกำหนดหรือปรับเปลี่ยนแมโครที่มีอยู่
ขยายใหญ่
ให้คุณขยายข้อความและรูปบนหน้าจอส่วนใดก็ได้
ขยายใหญ่สุด
ให้คุณขยายหน้าต่างที่เลือกให้ใหญ่สุด
ย่อเล็กสุด
ให้คุณย่อหน้าต่างที่เลือกให้เล็กสุด
ใหม่
ให้คุณสร้างเอกสารหรือไฟล์ใหม่
เปิด
ให้คุณเปิดเอกสารหรือไฟล์ที่มีอยู่
วาง (CTRL+V)
วางข้อความหรือรายการที่เลือกลงในคลิปบอร์ด
Quick Turn (เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว)
ให้คุณหมุนตัวละครในเกมให้หันหน้าไปในทิศทางตรงกันข้าม
ทำซ้ำ
ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุดอีกครั้ง
Shift
ทำหน้าที่เหมือนกับการกด SHIFT บนคีย์บอร์ด
แสดง/ซ่อนเดสก์ท็อป
ย่อเล็กสุด/ขยายใหญ่สุดให้หน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด
เลิกทำ (CTRL+Z)
เลิกทำการดำเนินการก่อนหน้า
ซูมเข้า
ให้คุณเพิ่มการขยายหน้าจอ
ซูมออก
ให้คุณลดการขยายหน้าจอ
การกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน
ให้คุณกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มเมาส์
Precision booster
ให้คุณปรับความเร็วของตัวชี้ของคุณสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ เช่น การระบุเป้าหมายในเกม หรือการแก้ไขรูปถ่าย
เปิดโปรแกรม เว็บเพจ หรือไฟล์(กำหนดเอง)
ให้คุณเริ่มต้นโปรแกรมหรือเกมที่คุณระบุ
มุมมองงาน
ให้คุณเปิดส่วนติดต่อมุมมองงานใหม่ที่ยังคงเปิดอยู่เสมอ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ให้คุณเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
เปิด Cortana
ให้คุณเปิด Cortana ในโหมดการฟัง
เปิด onenote
ให้คุณเปิด OneNote
เพิ่มเดสก์ท็อปใหม่
ให้คุณเพิ่มเดสก์ท็อปเสมือนอันใหม่
เดสก์ท็อปก่อนหน้า
สลับไปยังเดสก์ท็อปเสมือนที่คุณสร้างไว้ทางด้านซ้าย
เดสก์ท็อปถัดไป
สลับไปยังเดสก์ท็อปเสมือนที่คุณสร้างไว้ทางด้านขวา
ปิดเดสก์ท็อป
ปิดเดสก์ท็อปเสมือนปัจจุบัน
ถ่ายคลิปหน้าจอ
ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าต่างปัจจุบันและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณ
สแนปหน้าต่างด้านซ้าย
สแนปหน้าต่างปัจจุบันไปที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
สแนปหน้าต่างด้านขวา
สแนปหน้าต่างปัจจุบันไปที่ด้านขวาของหน้าจอ
สแนปหน้าต่างขึ้น
สแนปหน้าต่างปัจจุบันขึ้นไปด้านบนของหน้าจอ
สแนปหน้าต่างลง
สแนปหน้าต่างปัจจุบันลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอ
สลับระหว่างแอปที่ใช้งานล่าสุด
สลับระหว่างแอปที่ใช้งานล่าสุดบน Windows 8/8.1
เปิดแอปที่ใช้งานล่าสุด
เปิดแอปที่ใช้งานล่าสุดบน Windows 8/8.1
แสดง/ซ่อนคำสั่งของแอป
แสดง/ซ่อนแถบแอปใน Windows 8/8.1
เปิดชุดทางลัด
เปิดแถบชุดทางลัดบน Windows 8/8.1
ค้นหา
เปิด ค้นหา บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
แบ่งปัน
เปิด แบ่งปัน บน Windows 8/8.1/10
อุปกรณ์
เปิดอุปกรณ์ในแถบชุดทางลัดบน Windows 8/8.1 เปิด เชื่อมต่อ บน Windows 10
การตั้งค่า
เปิด การตั้งค่า บน Windows 8/8.1/10
ไปที่ เริ่ม Windows
เปิด เริ่ม Windows
Page Up
เลื่อนขึ้นทีละหนึ่งเพจ
Page Down
เลื่อนลงทีละหนึ่งเพจ
Print Screen
พิมพ์ภาพบนหน้าจอ
โปรแกรมเบ็ดเตล็ด
แสดงโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อปของคุณใน Windows 7