การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: เมาส์

ฉันจะสร้างแมโครได้อย่างไร


แมโคร คือลำดับของเหตุการณ์ต่างๆ (เช่น การกดปุ่ม การคลิกเมาส์ และการหน่วงเวลา) ที่สามารถเล่นซ้ำได้เพื่อช่วยเหลือในงานที่ทำซ้ำๆ แมโครสามารถใช้เพื่อเล่นซ้ำลำดับเหตุการณ์ที่ยาวหรือเรียกใช้ยาก คุณสามารถกำหนดแมโครที่บันทึกไว้ในศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ให้กับแป้นหรือปุ่มเมาส์ได้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติ Macro Repeat (ทำซ้ำแมโคร) เพื่อเล่นหรือทำซ้ำแมโครอย่างต่อเนื่อง แล้วหยุดได้ทุกเมื่ออีกด้วย


แมโครของ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ใช้นามสกุล .mhm และบันทึกเป็นแฟ้มแยกต่างหากในโฟลเดอร์ย่อยเริ่มต้น Documents\Microsoft Hardware\Macros แมโครที่บันทึกในศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft จะเปลี่ยนสลับกันได้ คุณสามารถเรียกใช้งานหรือแก้ไขแมโครจากโปรแกรมใดก็ได้จากทั้งสองโปรแกรมนี้


ข้อควรระวัง - อย่าบันทึกรหัสผ่านหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ไว้ในแมโคร


 1. ในการใช้เมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่า ให้เริ่มศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
 2. ในรายการใต้ปุ่มที่คุณต้องการกำหนดใหม่ ให้เลือก แมโคร
 3. คลิก สร้างแมโครใหม่
  แมโครว่างเปล่าจะถูกสร้างขึ้น และเพิ่มลงในรายการแมโคร
 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแมโครใหม่
 5. คลิกใน ตัวแก้ไข และป้อนแมโครของคุณ
  คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ เช่น การกดปุ่ม การคลิกเมาส์ และการหน่วงเวลาระหว่างการดำเนินการต่างๆ ได้ คุณไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวของเมาส์หรือการดำเนินการซึ่งทำผ่านแมโครที่กำหนดให้กับแป้นที่สามารถกำหนดได้
 6. ในรายการ แมโครที่มีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแมโครใหม่

หากต้องการบันทึกอย่างน้อยสองเหตุการณ์ขึ้นไปในเวลาเดียวกัน


 1. ป้อนเหตุการณ์แรก (ตัวอย่างเช่น : กดแป้น SHIFT)
 2. คลิกขวาที่เหตุการณ์ที่เลือก แล้วเลือก แยก เหตุการณ์จะแยกออกเป็นสามเหตุการณ์แยกกัน นั่นคือ กดปุ่มค้างไว้ การหน่วงเวลา และการปล่อยปุ่ม
 3. คลิกระหว่างสองเหตุการณ์ที่แยกออกจากกัน (ก่อนหรือหลังการหน่วงเวลา)
 4. ป้อนเหตุการณ์ที่สอง (ตัวอย่างเช่น: ปุ่มเมาส์ 1)

หากต้องการแก้ไขแมโครที่มีอยู่


 1. ในการใช้เมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่า ให้เริ่มศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
 2. ในรายการใต้ปุ่มที่คุณต้องการกำหนดใหม่ ให้เลือก แมโคร
 3. จากรายการ แมโครที่มีอยู่ ให้เลือกแมโครที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกใน ตัวแก้ไข และแก้ไขแมโคร หรือป้อนเหตุการณ์ใหม่

หากต้องการเล่นแมโคร


 • คลิกปุ่มที่กำหนดให้กับแมโคร

หากต้องการยกเลิกแมโครระหว่างการเล่น


 • คลิกปุ่มที่กำหนดให้กับแมโครอีกครั้ง หรือเริ่มต้นแมโครอื่น

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Macro Repeat (เล่นแมโครซ้ำๆ)


 1. ในตัวแก้ไขแมโคร ให้เลือกแมโครจาก แมโครที่มีอยู่
 2. คลิกไอคอน แก้ไขแมโคร
 3. เปิด ทำซ้ำ

หมายเหตุ


Macro Repeat ไม่สนับสนุนการสลับโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขณะแมโครทำซ้ำอยู่ในเกม แมโครจะหยุดทำซ้ำ เช่นเดียวกัน หากคุณรวมคำสั่งในแมโครเพื่อสลับไปเป็นโปรแกรมประยุกต์อื่น Macro Repeat จะไม่เกิดผล และแมโครจะทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


 • หากคุณกดปุ่มที่กำหนดให้เริ่มการทำซ้ำแมโคร แล้วกดปุ่มที่กำหนดให้กับแมโครอื่น แมโครที่ทำซ้ำจะหยุด
 • แมโครที่ทำซ้ำไม่ได้รวมถึงการหน่วงเวลาตอนสิ้นสุดลำดับ ถ้าต้องการเพิ่มการหน่วงเวลา คุณสามารถเพิ่มลงใน กล่องตัวแก้ไขได้

หากต้องการสลับแมโครที่ทำซ้ำ


 1. หลังจากเปิดใช้งาน ทำซ้ำแมโคร สำหรับแมโครแล้ว ให้กดแป้นที่กำหนดให้กับแมโครเพื่อเริ่มต้นแมโคร

กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดแมโครไม่ให้ทำซ้ำ
หรือหากต้องการหยุดแมโครที่ทำซ้ำและเริ่มแมโครอื่น ให้กดแป้นที่กำหนดให้กับแมโครอื่น