การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: เมาส์

ฉฉันจะกำหนดปุ่มเมาส์อีกครั้งได้อย่างไร


ซอฟต์แวร์ของศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft จะมีคำสั่งเริ่มต้นสำหรับปุ่มเมาส์ทั้งหมด คุณสามารถกำหนดปุ่มบางปุ่มใหม่เป็นคำสั่งหรือแป้นพิมพ์ลัดอื่นที่เหมาะกับลักษณะการทำงานของคุณยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถปิดใช้งานปุ่มที่อาจเผลอกดโดยไม่ตั้งใจได้ เช่น ปุ่มล้อเลื่อน

เมื่อต้องการกำหนดปุ่มใหม่ในโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด


 1. ในการใช้เมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่า ให้เริ่มศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
 2. ในรายการของปุ่มที่คุณต้องการกำหนดใหม่ ให้เลือกคำสั่ง
  หากต้องการปิดใช้งานปุ่ม ให้เลือก ปิดใช้งานปุ่มนี้

หมายเหตุ


 • คุณต้องกำหนดคำสั่ง คลิก ให้กับปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวา คุณสามารถกำหนดคำสั่งนี้ให้กับปุ่มอื่นเพิ่มเติมได้หากต้องการ
 • คำสั่งของปุ่มที่กำหนดใหม่อาจไม่ทำงานดังที่คาดไว้สำหรับโปรแกรมหรือเกมบางตัว โปรแกรมหรือเกมบางตัวอาจไม่สนับสนุนการกำหนดค่าปุ่มแบบกำหนดเอง
 • เมาส์บางรุ่นมีปุ่มพิเศษที่ไม่สามารถกำหนดใหม่ได้

ฉันจะกำหนดปุ่มเมาส์ของฉันใหม่สำหรับโปรแกรมประยุกต์เฉพาะได้อย่างไร


คุณสามารถกำหนดปุ่มเมาส์ให้ดำเนินการตามคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดปุ่มเมาส์ปุ่มเดียวกันให้ใช้งาน Digital Ink (หมึกดิจิตอล) เมื่ออยู่ใน PowerPoint, ใช้แมโครเมื่ออยู่ในเกม และใช้ แว่นขยาย เมื่ออยู่ในโปรแกรมประยุกต์อื่นใดก็ได้

หากต้องการกำหนดปุ่มใหม่สำหรับโปรแกรมเฉพาะ


 1. ในการใช้เมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่า ให้เริ่มศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
 2. เลือก การตั้งค่าเฉพาะโปรแกรม
 3. คลิกปุ่ม เพิ่มใหม่ เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการ
  ถ้าโปรแกรมที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ให้คลิก เพิ่มโปรแกรมด้วยตนเอง ที่ด้านล่าง เลือกโปรแกรม
 4. ในรายการคำสั่งปุ่ม ให้เลือกคำสั่ง

หากต้องการใช้ปุ่มที่กำหนดใหม่สำหรับโปรแกรมเฉพาะ


 • เริ่มโปรแกรม และคลิกปุ่มที่กำหนดใหม่

หมายเหตุ

หากคุณเปิดโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะไม่มีสิทธิเข้าถึงการตั้งค่าปุ่มเมาส์เฉพาะโปรแกรมประยุกต์ แต่เมาส์จะใช้การกำหนดค่าปุ่มเมาส์โดยรวมแทน หากต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าปุ่มเมาส์เฉพาะโปรแกรมประยุกต์ ให้เปิดโปรแกรมประยุกต์โดยไม่ใช้ ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ หรือล็อกออนเข้าสู่ Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบ