การสนับสนุนผลิตภัณฑ์: เว็บแคม

เริ่มต้นใช้งานเว็บแคม LifeCam


หน้านี้มีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับวิธีติดตั้งและใช้งาน Microsoft LifeCam ถ้าคุณทำตามคำแนะนำการตั้งค่าและได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง คุณควรจะพร้อมใช้งาน LifeCam ของคุณแล้ว ถ้านี่เป็น LifeCam ตัวแรกของคุณ หัวข้อต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้


การแก้ไขปัญหา


ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน LifeCam ของคุณ โปรดดู การแก้ไขปัญหา: เว็บแคม ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft ข้อมูลนี้จะช่วยแก้ปัญหา LifeCam ได้หลายปัญหา

Readme


คุณยังสามารถดูใน Microsoft LifeCam Readme เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Microsoft LifeCam