การแก้ไขปัญหา: ชุดหูฟัง

ปัญหาเสียง


หากชุดหูฟังของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเสียง ข้อมูลต่อไปนี้อาจช่วยคุณแก้ปัญหาได้

ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย


 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังได้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่หรือตั้งระดับเสียงเบา
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ LifeChat software ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟัง Microsoft LifeChat เป็นอุปกรณ์การเล่นเสียงเริ่มต้นในระบบของคุณ
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าเริ่มต้นของระบบโดยใช้ Windows Control Panel โปรดดูในเอกสารของ Windows ของคุณ

ฉันไม่ได้ยินเสียงในระหว่างที่ใช้งานการโทรทาง Windows Live Messenger


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟัง Microsoft LifeChat เป็นอุปกรณ์การเล่นเสียงเริ่มต้นของ Windows Live Messenger


 1. เปิด Windows Live Messenger
 2. ที่เมนู เครื่องมือ คลิก การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จากนั้นคลิก ถัดไป
 3. ในเมนู การติดตั้งลำโพง เลือก ชุดหูฟัง Microsoft LifeChat และคลิก ถัดไป
 4. ในเมนู การติดตั้งไมโครโฟน เลือก ชุดหูฟัง Microsoft LifeChat คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ปุ่มระดับเสียงบนคีย์บอร์ดของฉันปรับเสียงของชุดหูฟังไม่ได้


ในบางระบบอาจมีปุ่มระดับเสียงที่ไม่สามารถใช้งานได้กับชุดหูฟังภายนอกหรือลำโพง


 • ลองปรับระดับเสียงที่ปุ่มควบคุมบนชุดหูฟัง หรือพื้นที่แจ้งข้อมูลในแถบงานของ Windows หรือแผงควบคุม