การแก้ไขปัญหา: คีย์บอร์ด

การแก้ปัญหาระบบไร้สายและ Bluetooth®

ตรวจสอบและรีเซ็ตกำลังไฟ


ตรวจสอบแบตเตอรี่ (แบบชาร์จได้)


ลองชาร์จอุปกรณ์ อาจใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปกว่าจะชาร์จอุปกรณ์จนเต็ม ดูเอกสารที่ให้มากับอุปกรณ์นั้น


หมายเหตุ


 • ซอฟต์แวร์อาจมีคำเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อย อย่างไรก็ตาม สถานะแบตเตอรี่อาจไม่ถูกต้องหากยังคงมีปัญหาการเชื่อมต่อไร้สายอยู่ หากคุณยังคงได้รับคำเตือนหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ให้ดำเนินการตามวิธีแก้ไขอื่นๆ ที่ให้ไว้ในบทความนี้
 • แบตเตอรี่แบบชาร์จได้บางรุ่นอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ให้ดูเอกสารที่ให้มากับอุปกรณ์

ตรวจสอบแบตเตอรี่ (แบบชาร์จไม่ได้)


 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแบตเตอรี่ถูกชนิดในอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ให้ดูเอกสารที่ให้มากับอุปกรณ์
 2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดใหม่

รีเซ็ตกำลังไฟให้อุปกรณ์


 1. หากอุปกรณ์ของคุณมีสวิตช์เปิดปิดเครื่อง ให้ปิดเครื่องอุปกรณ์
 2. หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดออกได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 3. หากอุปกรณ์ของคุณมีสวิตช์เปิดปิดเครื่อง ให้เปิดเครื่องอุปกรณ์

ตรวจสอบเพื่อหาการปรับปรุงซอฟต์แวร์


ตรวจสอบเพื่อหาการปรับปรุง Windows


 1. บน Windows 7/8/8.1 ให้กดปุ่ม “Windows”+”R”ป้ัอน “แผงควบคุม” คลิก ปุ่มตกลง คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก Windows Update
 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญมากและการปรับปรุงที่กำหนดเอง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์
 3. บน Windows 10 ระบบจะติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวรับส่งสัญญาณ


ปลดและเสียบตัวรับส่งสัญญาณใหม่อีกครั้ง


 1. ปลดตัวรับส่งสัญญาณไร้สายออก แล้วเสียบเข้าไปอีกครั้ง
 2. หากเสียบตัวรับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับฮับ USB ให้ปลดฮับแล้วเสียบเข้าไปอีกครั้ง

เชื่อมต่อตัวรับส่งสัญญาณไร้สายกับอีกพอร์ตหนึ่งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน


 • หากคุณมีพอร์ต USB หลายพอร์ต ให้เสียบตัวรับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
 • หากเสียบตัวรับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับฮับ USB
  1. เสียบฮับเข้ากับพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ฮับที่ใช้ไฟซึ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์ USB
  3. ลองเสียบตัวรับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์โดยตรง

รีเฟรชการเชื่อมต่อไร้สาย


เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ทั้งหมดของ Microsoft


 1. กดปุ่มบนตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย
 2. กดปุ่ม เชื่อมต่อ ที่ด้านล่างของอุปกรณ์

ปรับสัญญาณให้เหมาะสม


ตรวจสอบการจัดวางอุปกรณ์ไร้สาย


ตัวรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ไร้สายต้องอยู่ในบริเวณที่ถูกต้อง ลองปฏิบัติตามวิธีแก้ไขต่อไปนี้


 • วางอุปกรณ์ไร้สายให้อยู่ใกล้กับตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย
 • หากคุณมีเมาส์และคีย์บอร์ด และเป็นแบบไร้สายทั้งคู่ ให้วางโดยเว้นระยะห่างจากตัวรับส่งสัญญาณเท่ากัน
 • หันตัวรับส่งสัญญาณไปด้านข้างหรือพลิกคว่ำลง

วัตถุแบบไร้สายหรือแบบไม่ใช่ไร้สายบางอย่างอาจรบกวนอุปกรณ์ไร้สายได้ หากต้องการป้องกันการรบกวนตัวรับส่งสัญญาณ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ใกล้วัตถุเหล่านั้น เช่น


 • อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
 • โทรศัพท์ไร้สายและโทรศัพท์มือถือ
 • ของเล่นที่ใช้รีโมทคอนโทรล
 • เตาไมโครเวฟ
 • สายเคเบิลที่เดินขนานกับสายตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย
 • พื้นผิวโลหะที่สัมผัสกับอุปกรณ์
 • อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและตัวรับส่งสัญญาณแบบไร้สายอื่นๆ

การติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth

คุณสามารถใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่เกิดกับอุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (คีย์บอร์ดหรือเมาส์)

ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth


 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิดอยู่

  หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ภายใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อไร้สายนั้นเปิดใช้งานอยู่ คอมพิวเตอร์แบบพกพาหลายรุ่นนั้นมีสวิตช์ ปุ่ม หรือแป้นพิมพ์ลัดที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย
 • เปิด Bluetooth บนคอมพิวเตอร์หากเมาส์ของคุณไม่มีตัวรับส่งสัญญาณของตัวเอง หากเมาส์ของคุณไม่มีตัวรับส่งสัญญาณของตัวเอง เดสก์ท็อป โน้ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์พกพาต้องมีตัวรับส่งสัญญาณในตัว หรือคุณต้องใช้ตัวรับส่งสัญญาณภายนอกที่ไม่ใช่ของ Microsoft วิธีที่เมาส์จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดย Bluetooth และวิธีเปิด Bluetooth จะแตกต่างกันไปตามวิธีที่นำมาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth เพื่อหาวิธีเปิด Bluetooth บนคอมพิวเตอร์ และวิธีเพิ่มอุปกรณ์ลงในนั้น

รีเฟรชการเชื่อมต่อไร้สายเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth


 • จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
 • สร้างลิงก์ไร้สายใหม่หากคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบอุปกรณ์ Microsoft ที่ใช้งาน Bluetooth หากคุณใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์ไร้สายของ Microsoft ที่ใช้ Bluetooth ได้ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลดังกล่าวไม่ทำงาน นั่นอาจเนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจจับไม่พบอุปกรณ์นั้น หากต้องการแก้ไขปัญหานี้บนคอมพิวเตอร์ Windows ให้สร้างลิงก์ไร้สายอีกครั้งกับคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความที่ 811798 ของการสนับสนุนจาก Microsoft ที่ http://support.microsoft.com/kb/811798

แก้ไขความล้มเหลวในการเชื่อมต่อเมื่อซอฟต์แวร์การติดตั้งไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Microsoft ที่ใช้งาน Bluetoothได้


ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง หากซอฟต์แวร์การติดตั้งไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ คุณต้องเปลี่ยนตัวรับส่งสัญญาณให้ใช้โหมด Bluetooth ที่จัดการโดยฮาร์ดแวร์


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความที่ 953694 ของการสนับสนุนจาก Microsoft ที่ http://support.microsoft.com/kb/953694

เปิดโปรแกรม Bluetooth


มีโปรแกรม Bluetooth หลายรุ่นที่ช่วยคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย Bluetooth ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมนี้

ฮาร์ดแวร์
ตำแหน่งซอฟต์แวร์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 10
คลิก เริ่ม > การตั้งค่า > อุปกรณ์ > Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 8.1
เปิด ทางลัด > การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Vista
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์ > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ Toshiba บางรุ่น
คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Toshiba > Bluetooth > การตั้งค่า Bluetooth
คอมพิวเตอร์อื่นๆ
ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth จะไม่มีซอฟต์แวร์ Bluetooth ให้ใช้งานในเมนู Windows

สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth เมื่ออุปกรณ์นั้นไม่มีการตอบสนอง


หากไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth คุณอาจต้องเอาอุปกรณ์ที่ไม่มีการตอบสนองออกจากระบบ แล้วเพิ่มกลับเข้ามาใหม่


 1. ให้เปิดโปรแกรม Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามปกติจะพบโปรแกรม Bluetooth ในแผงควบคุม หรือแอปการตั้งค่า
 2. หากมีการแสดงรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่ไม่มีการตอบสนอง ให้เลือกอุปกรณ์นั้น แล้วคลิก นำอุปกรณ์ออก
 3. เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Connect ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ค้างไว้สองสามวินาที เมื่อไฟดวงเล็กด้านบนอุปกรณ์กะพริบเป็นสีเขียวและแดง อุปกรณ์นั้นจะสามารถค้นพบได้โดยอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เป็นเวลา 2 นาที
 4. เมื่ออุปกรณ์ปรากฏในรายการ ให้เลือกอุปกรณ์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์

เหตุใดจึงมีการหน่วงเวลาก่อนเมาส์ Bluetooth จะตอบสนองหลังจากที่ไม่ได้ใช้งาน


ในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ อุปกรณ์ Bluetooth จะเข้าสู่การไฮเบอร์เนตหลังจากไม่ได้ใช้งาน 8-10 นาที ซึ่งเมาส์ Bluetooth อาจใช้เวลาหลายวินาทีเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้งเมื่อคุณใช้เมาส์ต่อหลังจากที่เข้าช่วงการไฮเบอร์เนต ดังนั้น คุณอาจสังเกตเห็นการหน่วงเวลาระหว่างช่วงที่คุณใช้เมาส์และการตอบสนองบนหน้าจอ

ใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ร่วมกับตัวรับส่งสัญญาณไร้สายของ Microsoft สำหรับ Bluetooth


เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ได้หลายเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ กับตัวรับส่งสัญญาณไร้สายของ Microsoft สำหรับ Bluetooth ได้ แต่การเชื่อมต่อนี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ กับตัวรับส่งสัญญาณไร้สายของ Microsoft สำหรับ Bluetooth ให้ดูที่เอกสารที่ให้มากับอุปกรณ์


สำหรับอุปกรณ์ที่ใหม่กว่า ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดจากเว็บเพจดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของฮาร์ดแวร์นั้น

การเชื่อมต่อ Wedge Mobile Keyboard เข้ากับพีซีแท็บเล็ต


ตามค่าเริ่มต้น Bluetooth Wedge Mobile Keyboard จับคู่กับพีซีแท็บเล็ตส่วนใหญ่ด้วยการจับคู่อย่างปลอดภัยแบบง่าย (SSP) ที่มีหมายเลขรหัสผ่าน อย่างไรก็ตาม แท็บเล็ตบางเครื่องอาจไม่สนับสนุน SSP ที่มีหมายเลขรหัสผ่าน


ดังนั้น เพื่อให้การจับคู่ Wedge Mobile Keyboard กับแท็บเล็ตดังกล่าวประสบความสำเร็จ ให้ใช้โหมดการจับคู่ทางเลือกต่อไปนี้

จับคู่คีย์บอร์ดของคุณด้วย SSP ที่ไม่มีหมายเลขรหัสผ่าน


 1. กดแป้น Fn ค้างไว้ในเวลาเดียวกับที่คุณกดปุ่ม Connect ที่อยู่ใต้คีย์บอร์ดค้างไว้ หลังจาก 3 ถึง 5 วินาที ไฟดวงเล็กที่อยู่ด้านบนของคีย์บอร์ดจะกะพริบเป็นสีเขียวและสีแดงสลับกัน ซึ่งหมายความว่า แท็บเล็ตจะสามารถค้นพบคีย์บอร์ดได้ภายใน 6 นาที
 2. บนพีซีแท็บเล็ต จากเมนู เริ่ม เลือก แผงควบคุม และในมุมมองประเภท ให้หาตำแหน่ง ฮาร์ดแวร์และเสียง
 3. เลือก เพิ่มอุปกรณ์
 4. เมื่อคีย์บอร์ดปรากฏในรายการ ให้เลือกคีย์บอร์ดนี้ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อจับคู่ Wedge Keyboard กับแท็บเล็ตให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

ถ้าคุณต้องการจับคู่คีย์บอร์ดของคุณกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่สนับสนุน SSP ที่มีหมายเลขรหัสผ่าน ให้กดปุ่ม Connect ค้างไว้เท่านั้น

ปัญหาการเชื่อมต่อ Bluetooth

หาก Bluetooth ยกเลิกการเชื่อมต่อ:
คลิกขวาที่ไอคอน Win10 จากแถบงาน > คลิก “แผงควบคุม” > ตัวจัดการอุปกรณ์ > ค้นหาฮาร์ดแวร์ “Bluetooth” แล้วขยาย > รับชื่อมอดูล Bluetooth แล้วดับเบิลคลิก > เลือกการจัดการพลังงานจากหน้าต่างคุณสมบัติ > ยกเลิกการเลือก “อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน

เมาส์หรือคีย์บอร์ด Bluetooth ไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหลังจากหยุดการใช้งานไประยะหนึ่ง


หลังจากหยุดใช้งานเมาส์หรือคีย์บอร์ด Bluetooth ไปสักระยะหนึ่ง คุณอาจจะใช้อุปกรณ์ไม่ได้อีก หากไม่ได้ทำการเริ่มต้นระบบใหม่หรือหมุนปุ่มรับสัญญาณ Bluetooth ที่ปิดอยู่ในกลับมาอยู่ที่สถานะ เปิด


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความที่ 2758967 ของการสนับสนุนจาก Microsoft ที่ http://support.microsoft.com/kb/2758967

คีย์บอร์ดไม่สามารถเปิดใช้แอปเครื่องคิดเลขโดยใช้แป้นในตัวของแอปพลิเคชันได้


หากคุณกำลังพยายามเปิดใช้เครื่องคิดเลขโดยใช้แป้นในตัวคีย์บอร์ดของคุณ และเครื่องคิดเลขไม่สามารถเปิดใช้หรือเปิดใช้เบื้องหลังแอปพลิเคชันอื่น ๆ อาจเป็นไปได้ว่าซอฟต์แวร์ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของคุณไม่เป็นปัจจุบัน


คุณสามารถรับการปรับปรุงล่าสุดได้โดยไป ที่นี่ จากรายการนี้ ให้ระบุคีย์บอร์ดของคุณจากรายการ หรือค้นหาชื่อในแถบค้นหา เมื่อคุณระบุคีย์บอร์ดของตนเองแล้ว ให้แตะหรือคลิกชื่อคีย์บอร์ดเพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลดที่มีให้บริการ ภายใต้ "ซอฟต์แวร์และโปรแกรมควบคุม" ให้คลิกการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ