การแก้ไขปัญหา: เมาส์

ปัญหาการตั้งค่าเมาส์ทั่วไป

เมื่อเลื่อนเมาส์ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ให้ลองปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • การเชื่อมต่อ USB อาจหลวม ลองปลดเมาส์ออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่
 • เสียบเมาส์เข้ากับพอร์ต USB อื่น
 • หากเสียบเมาส์เข้ากับฮับ USB หรือกล่องสลับสัญญาณ USB ให้ลองถอดออกแล้วเสียบเมาส์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง
 • ปลดอุปกรณ์ USB อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่
 • หากคุณกำลังใช้เมาส์ไร้สาย: สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย โปรดดู การแก้ปัญหาระบบไร้สายและ Bluetooth®
 • ลองใช้เมาส์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อตรวจสอบว่าเมาส์ไม่ได้บกพร่อง

ฉันล็อกอินในฐานะผู้เยี่ยมชมระหว่างการติดตั้ง และได้รับข้อผิดพลาดในการติดตั้ง

ระหว่างการติดตั้ง คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง การล็อกอินในฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้เยี่ยมชมระหว่างกระบวนการติดตั้งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้ง การตั้งค่าต้องการให้คุณล็อกอินในฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ

เมื่อฉันพยายามติดตั้งซอฟต์แวร์ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft การติดตั้งจะไม่ดำเนินการต่อจนกว่าฉันจะเอาโปรแกรมเมาส์อื่นออก

หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์เมาส์ไว้บนคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว คุณอาจไม่สามารถติดตั้งศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ได้จนกว่าจะเอาซอฟต์แวร์เมาส์ที่มีอยู่ออกเสียก่อน ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์บางรายติดตั้งซอฟต์แวร์เมาส์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งเหมาะสำหรับเมาส์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์นั้น

หากต้องการเอาซอฟต์แวร์เมาส์ที่มีอยู่ออก

 1. คลิกขวาที่ เริ่ม คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ
 2. ดับเบิลคลิกที่ซอฟต์แวร์เมาส์ที่คุณต้องการจะเอาออก
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการลบซอฟต์แวร์เมาส์ที่มีอยู่ หากคุณไม่สามารถหาตำแหน่งซอฟต์แวร์เมาส์ที่ต้องการลบได้ ให้ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะบางอย่างของศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ไม่ทำงานในโปรแกรมของฉัน

คุณลักษณะบางอย่างของซอฟต์แวร์ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ไม่ทำงานกับบางโปรแกรม โปรแกรมต้องได้รับการออกแบบให้ใช้ฟังก์ชันการทำงานมาตรฐานของ Windows เพื่อให้คุณลักษณะของศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ทั้งหมดทำงานได้

และเช่นเดียวกัน ใน Windows 7 ขึ้นไป หากคุณเปิดโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างของศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ได้

การใช้งานเมาส์

ฉันเคยหมุนวัตถุในโปรแกรม CAD โดยกดปุ่มล้อได้ แต่ครั้งนี้ทำไม่ได้อีกต่อไป

คุณสามารถกำหนดปุ่มนี้ใหม่ (หรือปุ่มอื่น) ให้เป็น Middle Click (หรือ คลิกกลาง) หากคุณต้องการใช้ปุ่มนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ในตอนนี้

ตัวชี้เลื่อนไปมาไม่ราบรื่นบนหน้าจอ

เมาส์อาจสกปรก ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้ ลองทำความสะอาดเมาส์

หากคุณใช้เมาส์ที่มีเซนเซอร์ออพติคัล ต้องแน่ใจว่าคุณกำลังใช้เมาส์บนพื้นผิวที่ไม่ลดทอนประสิทธิภาพลง เซนเซอร์จะทำงานได้ดีที่สุดบนพื้นผิวที่มีรายละเอียดให้ติดตาม แต่จะไม่ทำงานบนพื้นผิวที่ไม่มีรายละเอียดที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (เช่น แก้ว) หรือพื้นผิวที่มีการสะท้อนกลับ (เช่น กระจก หรือพื้นผิวมันเงา) เซนเซอร์ยังอาจมีปัญหาในการติดตามลวดลายซ้ำกันถี่ๆ (เช่น รูปถ่ายในนิตยสารสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์)

ฉันไม่สามารถหาตัวชี้บนหน้าจอได้ในบางครั้ง (ดูเหมือนจะซ่อนตัวอยู่)

 • หากตัวชี้เลื่อนไปอยู่ขอบริมสุดหน้าจอและมองไม่เห็นอีกต่อไป ให้ลองเลื่อนตัวชี้ไปทิศทางอื่น จนกว่าจะสามารถมองเห็นตัวชี้บนหน้าจอของคุณ
 • มีบางโปรแกรมจงใจทำให้ตัวชี้หายไปเมื่อคุณเลื่อนไปคร่อมทับพื้นที่บางส่วน ลองเลื่อนตัวชี้ไปยังพื้นที่อื่นเพื่อดูว่าตัวชี้จะปรากฏขึ้นหรือไม่

เมาส์ทำงานร่วมกับกล่องสลับสัญญาณไม่ถูกต้อง

ซอฟต์แวร์ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ไม่ได้รับการสนับสนุนบนกล่องสลับสัญญาณ หากคุณใช้งานกล่องสลับสัญญาณ คุณลักษณะบางอย่างของ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft เช่น การเลื่อนและการกำหนดปุ่มใหม่อาจไม่ทำงาน

ให้ลองปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
 • อย่าเลื่อนเมาส์เมื่อคุณสลับระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
 • หากล้อและปุ่มล้อหยุดทำงาน ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 • หากคุณประสบปัญหากับกลอ่งสลับสัญญาณ ให้ติดต่อซัพพลายเออร์กล่องสลับสัญญาณ

การเลื่อนสายชาร์จแม่เหล็กไปอยู่ใกล้คอมพิวเตอร์อาจทำให้เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

คอมพิวเตอร์พกพาบางเครื่องใช้สนามแม่เหล็กในการตรวจจับว่าฝาพับปิดอยู่หรือไม่ หากเมาส์ของคุณมีสายชาร์จแม่เหล็ก การเลื่อนสายนี้ไปอยู่ใกล้คอมพิวเตอร์มากเกินไปอาจทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้วางสายชาร์จแม่เหล็กห่างจากคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์พกพา

เมาส์แบบชาร์จได้ของฉันไม่ชาร์จในสภาพที่เกิดความร้อน/โดนแสงแดดส่องโดยตรง

หากเมาส์แบบชาร์จได้ร้อนเกินไปขณะชาร์จ ไฟสถานะแบตเตอรี่อาจยังคงกะพริบเป็นสีเขียว แต่ไม่ชาร์จ โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูอุณหภูมิขณะปฏิบัติงานปกติ

ปุ่มเมาส์

ปุ่มอย่างน้อยหนึ่งปุ่มไม่ทำงานเมื่อกด

ปุ่มเมาส์ Microsoft มีการกำหนดค่าเริ่มต้นเมื่อคุณใช้งานครั้งแรก คำสั่งบนปุ่มเหล่านี้บางคำสั่งอาจไม่ทำงานในโปรแรกมที่คุณใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น การกำหนดปุ่มเริ่มต้นสำหรับปุ่มขวาคือคลิกขวา แต่บางโปรแกรมอาจไม่สนับสนุนคำสั่งนี้ ลองกดปุ่มนี้ขณะที่คุณกำลังใช้โปรแกรมที่คุณแน่ใจว่าสนับสนุนคำสั่งของปุ่มนี้ คุณยังสามารถกำหนดปุ่มใหม่ให้กับคำสั่งอื่นได้ด้วย

ปุ่มนี้ยังอาจกำหนดให้กับคำสั่งที่คุณไม่คุ้นเคยได้ด้วย สามารถค้นหาคำสั่งที่กำหนดให้กับแต่ละปุ่มได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft

หากต้องการระบุการกำหนดค่าปุ่มเมาส์

 1. ในการใช้เมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่า ให้เริ่มศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
  (คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด คลิก ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft)
 2. เลื่อนตัวชี้ไปอยู่เหนือภาพสำหรับแต่ละปุ่ม ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft จะไฮไลต์ที่ตำแหน่งของปุ่มนั้นบนภาพที่อยู่ติดกัน
 3. คำสั่งที่กำหนดให้กับแต่ละปุ่มจะแสดงรายการอยู่ใต้ชื่อปุ่ม

คลิกกลาง (middle click) ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ในโปรแกรมประยุกต์หรือเกมของฉัน

 • การกำหนดปุ่มกลางใหม่เป็น คลิกกลาง

ฉันกำหนดปุ่มใหม่ และปุ่มนั้นไม่ทำงานตามที่คาดไว้ในโปรแกรมประยุกต์หรือเกม

 • เกมหรือโปรแกรมบางตัว เช่น Windows Terminal Services และ Remote Desktop ไม่สนับสนุนการกำหนดค่าปุ่มแบบกำหนดเอง
 • การกำหนดค่าปุ่มแบบกำหนดเองไม่ทำงานในเซฟโหมดของ Windows หรือเมื่อคุณเปิดโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 • ลองยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ใหม่

ล้อเมาส์

เมื่อหมุนล้อ กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

หากล้อไม่ทำงานในโปรแกรมใดๆ ที่มีเอกสารแบบเลื่อนได้เปิดอยู่ (เช่น Microsoft Internet Explorer) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการสนับสนุนของล้อ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft อยู่

 1. ในการใช้เมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่า ให้เริ่มศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
  (คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด คลิก ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft)
 2. บนแท็บล้อ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานกล่องสลับสัญญาณ เปิดใช้งานการเลื่อนแนวตั้ง อยู่

  หากวิธีนั้นไม่ช่วยแก้ปัญหานี้ ให้ลองติดตั้ง ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ

หากการเลื่อนทำงานในบางโปรแกรม (เช่น Microsoft Word หรือ Internet Explorer) แต่ไม่ทำงานในโปรแกรมอื่น แม้ว่าโปรแกรมนั้นจะมีแถบเลื่อน โปรแกรมดังกล่าวอาจไม่สนับสนุนล้อเลื่อน

หากต้องการปิดใช้งานปุ่มล้อ

 1. ในการใช้เมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่า ให้เริ่มศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
  (คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด คลิก ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft)
 2. คลิกรายการปุ่ม ล้อ คลิก ปิดใช้งานปุ่มนี้

แว่นขยาย

ฉันต้องการเปลี่ยนขนาดของ แว่นขยาย แต่ไม่รู้วิธี

หากต้องการปรับขนาดของ แว่นขยาย

 1. คลิกปุ่มเมาส์ที่เหมาะสมเพื่อแสดง แว่นขยาย
 2. กดปุ่มนั้นค้างไว้ แล้วเลื่อนเมาส์เพื่อเปลี่ยนขนาดของ แว่นขยาย เลื่อนเมาส์ลงและไปทางขวาเพื่อเพิ่มขนาดของหน้าต่าง และขึ้นและไปทางซ้ายเพื่อลดขนาด

ฉันมีปัญหาในการปิด แว่นขยาย

 • คลิกปุ่มที่กำหนดให้เป็น แว่นขยาย หนึ่งครั้งอย่างรวดเร็วโดยไม่เลื่อนเมาส์

แว่นขยาย จะปิดโดยอัตโนมัติในบางครั้ง

หากปุ่มเมาส์ถูกกำหนดแบบส่วนกลางให้กับ ขยายใหญ่ แต่คุณได้กำหนดการกระทำอื่นให้กับปุ่มนั้นในโปรแกรมบางโปรแกรม (หรือในทางกลับกัน) ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft อาจปิดแว่นขยายโดยอัตโนมัติหากคุณสลับจากโปรแกรมที่รู้จักแว่นขยายไปยังโปรแกรมที่ไม่รู้จักแว่นขยาย

แว่นขยาย ไม่ได้ทำให้เนื้อหาของหน้าต่างทั้งหมดของฉันมีขนาดใหญ่ขึ้น

แว่นขยายอาจแสดงภาพหรือวิดีโอไม่ถูกต้องในโปรแกรมประยุกต์หรือเกมบางประเภท

แมโคร

ฉันไม่สามารถบันทึก/เรียกใช้แมโครขณะเล่นเกมออนไลน์ได้

 • ขณะเล่นเกมออนไลน์ คุณอาจไม่สามารถบันทึกหรือเรียกใช้แมโครได้ นี่มีสาเหตุเนื่องจากโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่คุณกำลังเรียกใช้ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์การตรวจจับการบุกรุก ซึ่งอาจกันไม่ให้คุณใช้การบันทึกในเกมและการเล่นซ้ำ
 • ปลดอุปกรณ์ USB อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่
 • ลองใช้เมาส์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อตรวจสอบว่าเมาส์ทำงานถูกต้อง
 • หากคุณกำลังใช้เมาส์ไร้สาย: สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย โปรดดู การแก้ปัญหาระบบไร้สายและ Bluetooth

Quick Turn (เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว)

Quick Turn (เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว) ไม่ทำงาน

 • ลองปรับเทียบ Quick Turn อีกครั้ง
 • ใน Windows 7 ขึ้นไป หากคุณเริ่มเกมโดยใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบที่ยกระดับขึ้น คุณลักษณะหลายอย่างของ ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft รวมถึง Quick Turn จะไม่ทำงาน
 • หากคุณกำลังใช้การตั้งค่าเฉพาะโปรแกรม ลองใช้ ALT+TAB เพื่อสลับออกจากเกม แล้วสลับกลับเข้าไปในเกมอีกครั้ง

Quick Turn ปรับเทียบไม่ถูกต้อง

หาก Quick Turn ปรับเทียบไม่ถูกต้อง

 • ลองปรับเทียบ Quick Turn อีกครั้ง ขณะปรับเทียบ
  • ให้รอจนกว่าไอคอน Quick Turn จะปรากฏขึ้นในตัวแสดงผลเมาส์ก่อนจะหมุน
  • หมุนตัวละครของคุณเป็นวงกลมครบ 360 องศา
 • เมื่อไม่สามารถปิดใช้งานการเร่งความเร็วในเกม

  บางเกม เช่น Halo และ Halo 2 มีความเร็วในการเร่งความเร็วในเกมที่ไม่สามารถปิดใช้งานได้ เกมเหล่านี้อาจใช้การเร่งความเร็วเมาส์ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อตัวละครของคุณอยู่กับที่ และเมื่อตัวละครเคลื่อนที่ เคล็ดลับต่อไปนี้อาจช่วยลดผลกระทบของการเร่งความเร็วในเกมได้ เคล็ดลับ
  • ลองปรับเทียบ Quick Turn ในทันที ในขณะบันทึก ให้เริ่มหมุนเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายและขวาสลับกันอย่างรวดเร็ว ต่อจากนั้น ค่อยๆ หมุนจนครบเป็นวงกลม แล้วปล่อยปุ่มเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
  • ลองปรับเทียบ Quick Turn ขณะตัวละครของคุณกำลังเดิน
  • ลองปรับเทียบ Quick Turn ขณะตัวละครของคุณยืนนิ่ง

การเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าความเร็ว การเร่งความเร็ว หรือความไวเมาส์ หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่ง คุณอาจต้องปรับเทียบ Quick Turn อีกครั้ง

เคล็ดลับ

ใช้การตั้งค่าเฉพาะโปรแกรมเพื่อบันทึก Quick Turn สำหรับแต่ละเกมที่คุณเล่น

หากต้องการบันทึก Quick Turn แบบอื่นสำหรับแต่ละเกมที่คุณเล่น

 1. ใช้เมาส์ที่คุณต้องการเริ่มศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft
  (คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด คลิก ศูนย์เมาส์และแป้นพิมพ์ของ Microsoft)
 2. เลือก การตั้งค่าเฉพาะโปรแกรม ในเพจของเมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่า
 3. คลิก เพิ่มปุ่มใหม่ เลือกเกมจากรายการ
 4. กำหนดปุ่มเมาส์ให้เป็น Quick Turn
 5. คลิกปุ่ม เพิ่มใหม่ เพื่อเลือกเกมอื่น
 6. กำหนดปุ่มเมาส์ให้เป็น Quick Turn