การแก้ไขปัญหา: เมาส์

การแก้ปัญหาระบบไร้สายและ Bluetooth®

ตรวจสอบและรีเซ็ตกำลังไฟ

ตรวจสอบแบตเตอรี่ (แบบชาร์จได้)

ลองชาร์จอุปกรณ์ อาจใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปกว่าจะชาร์จอุปกรณ์จนเต็ม ดูเอกสารที่ให้มากับอุปกรณ์นั้น

หมายเหตุ

 • แบตเตอรี่แบบชาร์จได้บางรุ่นอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ให้ดูเอกสารที่ให้มากับอุปกรณ์

ตรวจสอบแบตเตอรี่ (แบบชาร์จไม่ได้)

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแบตเตอรี่ถูกชนิดในอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ให้ดูเอกสารที่ให้มากับอุปกรณ์
 2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดใหม่

หมายเหตุ

หากคุณยังคงได้รับคำเตือนหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ให้ดำเนินการตามวิธีแก้ไขอื่นๆ ที่ให้ไว้ในบทความนี้

รีเซ็ตกำลังไฟให้อุปกรณ์

 1. หากอุปกรณ์ของคุณมีสวิตช์เปิดปิดเครื่อง ให้ปิดเครื่องอุปกรณ์
 2. หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดออกได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 3. หากอุปกรณ์ของคุณมีสวิตช์เปิดปิดเครื่อง ให้เปิดเครื่องอุปกรณ์

ตรวจสอบเพื่อหาการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ตรวจสอบเพื่อหาการปรับปรุง Windows

 1. บน Windows 7/8/8.1 ให้กดปุ่ม “Windows”+”R”ป้ัอน “แผงควบคุม” คลิก ปุ่มตกลง คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก Windows Update
 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญมากและการปรับปรุงที่กำหนดเอง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์
 3. บน Windows 10 ระบบจะติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวรับส่งสัญญาณ

ปลดและเสียบตัวรับส่งสัญญาณใหม่อีกครั้ง

 1. ปลดตัวรับส่งสัญญาณไร้สายออก แล้วเสียบเข้าไปอีกครั้ง
 2. หากเสียบตัวรับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับฮับ USB ให้ปลดฮับแล้วเสียบเข้าไปอีกครั้ง

เชื่อมต่อตัวรับส่งสัญญาณไร้สายกับอีกพอร์ตหนึ่งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

 • หากคุณมีพอร์ต USB หลายพอร์ต ให้เสียบตัวรับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
 • หากเสียบตัวรับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับฮับ USB
  1. เสียบฮับเข้ากับพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ฮับที่ใช้ไฟซึ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์ USB
  3. ลองเสียบตัวรับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์โดยตรง

รีเฟรชการเชื่อมต่อไร้สาย

เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ทั้งหมดของ Microsoft

 1. กดปุ่มบนตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย
 2. กดปุ่ม เชื่อมต่อ ที่ด้านล่างของอุปกรณ์

ปรับสัญญาณให้เหมาะสม

ตรวจสอบการจัดวางอุปกรณ์ไร้สาย

ตัวรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ไร้สายต้องอยู่ในบริเวณที่ถูกต้อง ลองปฏิบัติตามวิธีแก้ไขต่อไปนี้

 • วางอุปกรณ์ไร้สายให้อยู่ใกล้กับตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย
 • หากคุณมีเมาส์และคีย์บอร์ด และเป็นแบบไร้สายทั้งคู่ ให้วางโดยเว้นระยะห่างจากตัวรับส่งสัญญาณเท่ากัน
 • หันตัวรับส่งสัญญาณไปด้านข้างหรือพลิกคว่ำลง

วัตถุแบบไร้สายหรือแบบไม่ใช่ไร้สายบางอย่างอาจรบกวนอุปกรณ์ไร้สายได้ หากต้องการป้องกันการรบกวนตัวรับส่งสัญญาณ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ใกล้วัตถุเหล่านั้น เช่น

 • อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
 • โทรศัพท์ไร้สายและโทรศัพท์มือถือ
 • ของเล่นที่ใช้รีโมทคอนโทรล
 • เตาไมโครเวฟ
 • สายเคเบิลที่เดินขนานกับสายตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย
 • พื้นผิวโลหะที่สัมผัสกับอุปกรณ์
 • อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและตัวรับส่งสัญญาณแบบไร้สายอื่นๆ

การติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth

คุณสามารถใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่เกิดกับอุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (คีย์บอร์ดหรือเมาส์)

ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิดอยู่
  หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ภายใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อไร้สายนั้นเปิดใช้งานอยู่ คอมพิวเตอร์แบบพกพาหลายรุ่นนั้นมีสวิตช์ ปุ่ม หรือแป้นพิมพ์ลัดที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย
 • เปิด Bluetooth บนคอมพิวเตอร์หากเมาส์ของคุณไม่มีตัวรับส่งสัญญาณของตัวเอง
  หากเมาส์ของคุณไม่มีตัวรับส่งสัญญาณของตัวเอง เดสก์ท็อป โน้ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์พกพาต้องมีตัวรับส่งสัญญาณในตัว หรือคุณต้องใช้ตัวรับส่งสัญญาณภายนอกที่ไม่ใช่ของ Microsoft วิธีที่เมาส์จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดย Bluetooth และวิธีเปิด Bluetooth จะแตกต่างกันไปตามวิธีที่นำมาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth เพื่อหาวิธีเปิด Bluetooth บนคอมพิวเตอร์ และวิธีเพิ่มอุปกรณ์ลงในนั้น

รีเฟรชการเชื่อมต่อไร้สายเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth

 • จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
 • สร้างลิงก์ไร้สายใหม่หากคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบอุปกรณ์ Microsoft ที่ใช้งาน Bluetooth

  หากคุณใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์ไร้สายของ Microsoft ที่ใช้ Bluetooth ได้ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลดังกล่าวไม่ทำงาน นั่นอาจเนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจจับไม่พบอุปกรณ์นั้น หากต้องการแก้ไขปัญหานี้บนคอมพิวเตอร์ Windows ให้สร้างลิงก์ไร้สายอีกครั้งกับคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความที่ 811798 ของการสนับสนุนจาก Microsoft ที่ http://support.microsoft.com/kb/811798

แก้ไขความล้มเหลวในการเชื่อมต่อเมื่อซอฟต์แวร์การติดตั้งไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Microsoft ที่ใช้งาน Bluetoothได้

ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง หากซอฟต์แวร์การติดตั้งไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ คุณต้องเปลี่ยนตัวรับส่งสัญญาณให้ใช้โหมด Bluetooth ที่จัดการโดยฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความที่ 953694 ของการสนับสนุนจาก Microsoft ที่ http://support.microsoft.com/kb/953694

เปิดโปรแกรม Bluetooth

มีโปรแกรม Bluetooth หลายรุ่นที่ช่วยคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย Bluetooth ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมนี้

ฮาร์ดแวร์
ตำแหน่งซอฟต์แวร์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 10
คลิก เริ่ม > การตั้งค่า > อุปกรณ์ > Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 8.1
เปิด ทางลัด > การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Vista
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP
คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์ > อุปกรณ์ Bluetooth
สำหรับคอมพิวเตอร์ Toshiba บางรุ่น
คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Toshiba > Bluetooth > การตั้งค่า Bluetooth
คอมพิวเตอร์อื่นๆ
ดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

หากคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth จะไม่มีซอฟต์แวร์ Bluetooth ให้ใช้งานในเมนู Windows

สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth เมื่ออุปกรณ์นั้นไม่มีการตอบสนอง

หากไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth คุณอาจต้องเอาอุปกรณ์ที่ไม่มีการตอบสนองออกจากระบบ แล้วเพิ่มกลับเข้ามาใหม่

 1. ให้เปิดโปรแกรม Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามปกติจะพบโปรแกรม Bluetooth ในแผงควบคุม หรือ แอปการตั้งค่า
 2. หากมีการแสดงรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่ไม่มีการตอบสนอง ให้เลือกอุปกรณ์นั้น แล้วคลิก นำอุปกรณ์ออก
 3. เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Connect ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ค้างไว้สองสามวินาที เมื่อไฟดวงเล็กด้านบนอุปกรณ์กะพริบเป็นสีเขียวและแดง อุปกรณ์นั้นจะสามารถค้นพบได้โดยอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เป็นเวลา 2 นาที
 4. ในโปรแกรม Bluetooth รอจนกว่าอุปกรณ์ Bluetooth ปรากฏขึ้นในรายการ เลือกอุปกรณ์นั้น ให้ใช้ตัวเลือกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่

เหตุใดจึงมีการหน่วงเวลาก่อนเมาส์ Bluetooth จะตอบสนองหลังจากที่ไม่ได้ใช้งาน

ในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ อุปกรณ์ Bluetooth จะเข้าสู่การไฮเบอร์เนตหลังจากไม่ได้ใช้งาน 8-10 นาที ซึ่งเมาส์ Bluetooth อาจใช้เวลาหลายวินาทีเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้งเมื่อคุณใช้เมาส์ต่อหลังจากที่เข้าช่วงการไฮเบอร์เนต ดังนั้น คุณอาจสังเกตเห็นการหน่วงเวลาระหว่างช่วงที่คุณใช้เมาส์และการตอบสนองบนหน้าจอ

ใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ร่วมกับตัวรับส่งสัญญาณไร้สายของ Microsoft สำหรับ Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ได้หลายเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ กับตัวรับส่งสัญญาณไร้สายของ Microsoft สำหรับ Bluetooth ได้ แต่การเชื่อมต่อนี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ กับตัวรับส่งสัญญาณไร้สายของ Microsoft สำหรับ Bluetooth ให้ดูที่เอกสารที่ให้มากับอุปกรณ์

สำหรับอุปกรณ์ที่ใหม่กว่า ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดจากเว็บเพจดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของฮาร์ดแวร์นั้น

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ของฉันเข้ากันได้กับ Arc Touch Bluetooth Mouse หรือไม่?

หากอุปกรณ์ของคุณมี Windows 8 และรองรับ Bluetooth แสดงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเข้ากันได้กับ Arc Touch Bluetooth Mouse

อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ อาจรองรับ Arc Touch Bluetooth Mouse เช่นกัน หากต้องการระบุว่าอุปกรณ์ของคุณเข้ากันได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • จากหน้าจอเริ่มของ Windows 8 ให้ค้นหา "ตัวจัดการอุปกรณ์" หรือกดปุ่ม "Windows" + "X"
 • จากนั้น เลือก "ตัวจัดการอุปกรณ์"
 • เมื่อคุณเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ แล้ว ให้มองหาและเลือก "Bluetooth"
 • หากอุปกรณ์ของคุณแสดงขึ้นว่า "Microsoft Bluetooth LE Enumerator" แสดงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวรองรับ Arc Touch Bluetooth Mouse

เมาส์หรือคีย์บอร์ด Bluetooth ไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหลังจากหยุดการใช้งานไประยะหนึ่ง

หลังจากหยุดใช้งานเมาส์หรือคีย์บอร์ด Bluetooth ไปสักระยะหนึ่ง คุณอาจจะใช้อุปกรณ์ไม่ได้อีก หากไม่ได้ทำการเริ่มต้นระบบใหม่หรือหมุนปุ่มรับสัญญาณ Bluetooth ที่ปิดอยู่ในกลับมาอยู่ที่สถานะ เปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความที่ 2758967 ของการสนับสนุนจาก Microsoft ที่ http://support.microsoft.com/kb/2758967