ข้อมูลการรับประกัน Microsoft Hardware

ยินดีต้อนรับสู่เพจข้อมูลการรับประกันของ Microsoft Hardware ที่นี่ คุณจะพบการรับประกันแบบจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เฉพาะเฟิร์มแวร์ (กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ต้องมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์) สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่ คู่มือผลิตภัณฑ์ Microsoft.

ดาวน์โหลดสิ่งต่อไปนี้

  • การรับประกันแบบจำกัดฉบับสากล PDF
  • Surface Dial, Surface Mouse, Microsoft Modern Mouse, Surface Keyboard, Surface Ergonomic Keyboard, Microsoft Modern Keyboard with Fingerprint ID, Surface Keyboard with Fingerprint ID, Surface Arc Mouse PDF
สำหรับข้อมูลการรับประกันอุปกรณ์เสริมสำหรับ Surface โปรดไปที่ https://surface.com/warranty
สำหรับการสนับสนุนและการรับประกัน Xbox One โปรดไปที่ http://support.xbox.com/en-US/browse/xbox-one/warranties-and-repair
สำหรับการสนับสนุนและการรับประกัน Xbox 360 โปรดไปที่ http://support.xbox.com/en-us/browse/xbox-360/repair