Tải xuống

Tải xuống Trung tâm Bàn phím và Chuột để khai thác tối đa các tính năng của Windows.

Một ứng dụng giúp bạn khai thác tối đa các tính năng của bàn phím và chuột của Microsoft.

Bản phát hành Mới nhất: Trung tâm bàn phím và Chuột 3.0

Tính năng mới trong bản phát hành này:

  • Hỗ trợ “Microsoft Arc Mouse”
  • Các tối ưu hóa dành cho Windows 10

Trung tâm Bàn phím và Chuột giúp bạn cá nhân hóa và tùy chỉnh cách thức bạn làm việc trên PC

  • Điều chỉnh chuột và bàn phím để phù hợp với nhu cầu và phong cách làm việc độc đáo của bạn.
  • Sửa đổi cài đặt chuột và bàn phím để dễ dàng sử dụng các tính năng độc đáo của hầu hết các ứng dụng PC.

Chuyển đổi dễ dàng sang Trung tâm Bàn phím và Chuột từ ứng dụng quản lý thiết bị hiện có

  • Khởi chạy ứng dụng từ menu Bắt đầu của Windows.
  • Xem và thay đổi cài đặt cơ bản và dành riêng cho ứng dụng đối với tất cả thiết bị được kết nối ở tại một nơi.
  • Khám phá các tính năng với Mách tin mô tả và “hướng dẫn” bật lên.
  • Bao gồm quyền truy cập vào thư viện Hướng dẫn/Khắc phục sự cố trực tuyến.
  • Bao gồm quyền truy cập vào Hướng dẫn Sử dụng Máy tính có lợi cho Sức khỏe trực tuyến để biết các mẹo về cách làm việc thoải mái hơn trên máy tính.