Thông tin Bảo hành của Microsoft Hardware

Chào mừng đến với trang thông tin Bảo hành Phần cứng của Microsoft. Tại đây bạn có thể thấy Bảo hành Giới hạn đối với các sản phẩm phần cứng chỉ có vi chương trình (ví dụ: các sản phẩm này không cần các bản cập nhật phần mềm). Đối với thông tin sản phẩm chung, đọc Hướng dẫn Sản phẩm của Microsoft.

Tải xuống nội dung sau:

  • Bảo hành Giới hạn Thông dụng PDF
Để biết thông tin về bảo hành phụ kiện Surface, hãy truy cập https://surface.com/warranty
Để biết thông tin về Bảo hành và Hỗ trợ dành cho Xbox One, truy cập http://support.xbox.com/en-US/browse/xbox-one/warranties-and-repair
Để biết thông tin về Bảo hành và Hỗ trợ dành cho Xbox 360, truy cập http://support.xbox.com/en-us/browse/xbox-360/repair