Gepubliseer:
Effektief: 1 Mei 2018
Microsoft-dienste-ooreenkoms
U PrivaatheidU Privaatheid1_YourPrivacy
Opsomming

1. U Privaatheid. U privaatheid is vir ons belangrik. Lees asseblief die Microsoft-privaatheidstelling (die “Privaatheidstelling”) wat die tipes data beskryf wat ons van u en u toestelle versamel (“Data”), hoe ons u data gebruik, en die regsbasis waarvolgens ons u data moet verwerk. Die privaatheidstelling beskryf ook hoe Microsoft u inhoud gebruik, m.a.w. u kommunikasie met andere; plasings wat deur u via die dienste na Microsoft gestuur is; en die lêers, foto’s, dokumente, klank, digitale werke, lewende stromings en video’s wat u oplaai, stoor, uitsaai of bekend maak via die dienste (“U inhoud”). In gevalle waar verwerking gebaseer is op toestemming en in soverre die wet dit toelaat, stem u in tot Microsoft se versameling, gebruik en bekendmaking van u inhoud en data soos beskryf in die privaatheidstelling. In sommige gevalle sal ons afsonderlik kennis gee en u toestemming vra soos waarna in die Privaatheidsverklaring verwys word.

Volledige teks
U InhoudU Inhoud2_yourContent
Opsomming

2. U Inhoud. Baie van ons Dienste stel u in staat om u Inhoud te berg of te deel, of om materiaal van ander te ontvang. Ons maak nie aanspraak op eienaarskap van u Inhoud nie. U Inhoud bly u Inhoud en u is verantwoordelik daarvoor.

 • a. Wanneer u U Inhoud met ander mense deel, begryp u dat hulle U Inhoud wêreldwyd kan gebruik, berg, opneem, reproduseer, uitsaai, versend, deel en vertoon (en op HealthVault-skrap) sonder om u daarvoor te vergoed, as u U Inhoud met hulle deel. Moenie die Dienste gebruik om u Inhoud te deel as u nie aan ander daardie vermoë wil gee nie. U stel dit en waarborg dat u vir die duur van hierdie Bepalings al die nodige regte het (en sal hê) vir U Inhoud wat u op of deur die Dienste oplaai, berg of deel, en dat die versameling, gebruik en hou van U Inhoud nie tot enige wetsoortreding of skending van ander se regte sal lei nie. Microsoft besit nie, beheer nie, verifieer nie, betaal nie vir, onderskryf nie, en aanvaar geen aanspreeklikheid vir u Inhoud nie, en kan nie verantwoordelik gehou word vir u Inhoud of die materiaal wat ander met behulp van die Dienste oplaai, berg of deel nie.
 • b. U verleen aan Microsoft 'n wêreldwye, tantiemevrye intellektuele eiendomsreglisensie om u Inhoud te gebruik in die mate wat nodig is om die Dienste aan u en ander te verskaf, om u en die Dienste te beskerm, en om Microsoft se produkte en dienste te verbeter, byvoorbeeld om afskrifte te maak van u Inhoud op die Dienste, dit te hou, versend, herformateer, vertoon en deur kommunikasienutsmiddels te versprei. Indien u u Inhoud in dele van die Diens publiseer waar dit sonder beperkings algemeen aanlyn beskikbaar is, kan u Inhoud moontlik in demonstrasies of materiaal verskyn wat die Diens bevorder. Party van die Dienste word deur advertensies gesteun. Beheermaatreëls oor hoe Microsoft advertering verpersoonlik, is beskikbaar op die blad Sekuriteit en privaatheid van Microsoft se webwerf oor rekeningbestuur. Ons gebruik nie dinge wat u in e-posse, kletsgesprekke, video-oproepe of stempos kwytraak, of u dokumente, foto's of ander persoonlike lêers om advertensies op u te rig nie. Die Privaatheidsverklaring dek ons advertensiebeleid in detail.
Volledige teks
GedragskodeGedragskode3_codeOfConduct
Opsomming

3. Gedragskode.

 • a. Deur in te stem tot hierdie Bepalings stem u in dat u hierdie reëls sal volg wanneer u die Dienste gebruik:
  • i. Moenie enigiets onwettigs doen nie.
  • ii. Moenie betrokke raak by enige aktiwiteit wat kinders uitbuit, leed aandoen of dreig om hulle leed aan te doen nie.
  • iii. Moenie gemorspos stuur nie. Gemorspos is ongewenste of ongevraagde massaversending van e-posse, plasings, kontakversoeke, SMS'e (teksboodskappe) of kitsboodskappe.
  • iv. Moenie onvanpaste inhoud of materiaal publiek vertoon of die dienste gebruik vir die bekendmaking daarvan (byvoorbeeld naaktheid, bestialiteit, pornografie, aanstootlike taal, grafiese geweld of kriminele aktiwiteite) of van u inhoud of materiaal wat nie aan plaaslike wette of regulasies voldoen nie.
  • v. Moenie betrokke raak by aktiwiteite wat bedrieglik, vals of misleidend is (bv. om geld onder vals voorwendsels te vra, u as iemand anders voor te doen, die Dienste manipuleer om speeltellings hoër te maak of rangposisies, graderings of kommentaar te beïnvloed), of wat lasterlik of eerrowend is nie.
  • vi. Moenie enige beperkings op toegang tot, of beskikbaarheid van, die Dienste omseil nie.
  • vii. Moenie aktiwiteite beoefen wat uself, die Dienste of ander mense leed kan aandoen nie (bv. die versprei van virusse, agtervolging, die plasing van terreurinhoud, die verspreiding van haatspraak of die bevordering van geweld teen ander mense).
  • viii. Moenie inbreuk maak op ander se regte nie (bv. ongemagtigde deel van musiek of ander materiaal wat onder kopiereg is, herverkoop of ander verspreiding van Bing-kaarte of foto's).
  • ix. Moenie betrokke raak by aktiwiteite wat ander mense se privaatheid of databeskermingsregte skend nie.
  • x. Moenie ander help om hierdie reëls te breek nie.
 • b. Afdwinging. Indien u hierdie Bepalings oortree, kan ons, na eie goeddunke, ophou om Dienste aan u te verskaf, of ons kan u Microsoft-rekening toemaak. Ons kan moontlik ook die aflewering van kommunikasie (soos ’n e-pos, lêerdeling of ’n kitsboodskap) na of van die Dienste blokkeer in ’n poging om hierdie Bepalings af te dwing, of ons kan om enige rede U Inhoud verwyder of weier om dit te publiseer. Microsoft behou die reg voor om u Inhoud na te gaan wanneer beweerde oortredings van hierdie Bepalings ondersoek word, ten einde die saak te besleg. U magtig hiermee sulke ondersoeke. Ons kan egter nie al die Dienste moniteer nie en probeer glad nie om dit te doen nie.
 • c. Toepassing op Xbox-dienste. Kliek hier vir meer inligting oor hoe hierdie Gedragskode van toepassing is op Xbox Live, Games for Windows Live en Microsoft Studios se speletjies, toepassings, dienste en inhoud wat deur Microsoft verskaf word. Skending van die gedragskode via Xbox-dienste (omskryf in artikel 13(a)(i)) kan lei tot opskortings of verbanning van deelname aan Xbox-dienste, insluitend verbeuring van inhoudslisensies, Xbox Gold-lidmaatskapstyd en Microsoft-rekeningsaldo’s wat met die rekening geassosieer word.
Volledige teks
Gebruik van die Dienste & SteunGebruik van die Dienste & Steun4_usingTheServicesSupport
Opsomming

4. Gebruik van die Dienste & Steun.

 • a. Microsoft-rekening. U gaan 'n Microsoft-rekening nodig hê om toegang tot baie van die Dienste te kry. U Microsoft-rekening stel u in staat om aan te teken by produkte, webwerwe en dienste wat deur Microsoft en party Microsoft-vennote verskaf word.
  • i. Skep 'n Rekening. U kan ’n Microsoft-rekening skep deur aanlyn aan te sluit. U stem in om nie enige vals, onakkurate of misleidende inligting te gebruik wanneer u u Microsoft-rekening oopmaak nie. In party gevalle kon 'n derdeparty, soos u Internetdiensverskaffer, moontlik 'n Microsoft-rekening aan u toegewys het. Indien u u Microsoft-rekening by 'n derdeparty gekry het, kan die derdeparty moontlik bykomende regte op u rekening hê, soos die vermoë om toegang tot u Microsoft-rekening te verkry of om dit te skrap. Gaan asseblief enige bykomende bepalings na wat die derdeparty aan u gegee het, aangesien Microsoft geen verantwoordelikheid vir hierdie bykomende bepalings aanvaar nie. Indien u 'n Microsoft-rekening namens 'n entiteit soos u onderneming of u werkgewer skep, stel u dat u die wettige gesag het om daardie entiteit aan hierdie Bepalings te verbind. U mag nie u Microsoft-rekening se magtigingsbewyse na ’n ander gebruiker of entiteit oordra nie. Hou u rekeningbesonderhede en wagwoord vertroulik ten einde u rekening te beskerm. U is verantwoordelik vir alle aktiwiteite wat in u Microsoft-rekening voorkom.
  • ii. Rekeninggebruik. U moet u Microsoft-rekening gebruik om dit aktief te hou. Dit beteken dat u ten minste een keer binne 'n vyfjaartydperk moet aanteken om u Microsoft-rekening en verwante Dienste aktief te hou, tensy ander voorsiening in 'n aanbod vir 'n betaalde deel van die Dienste gemaak is. Indien u nie binne hierdie tydperk aanteken nie, sal ons aanneem dat u Microsoft-rekening onaktief is en dit namens u sluit. Raadpleeg asseblief afdeling 4(a)(iv)(2) om te sien watter gevolge die sluiting van 'n Microsoft-rekening inhou. U moet ten minste een keer binne 'n eenjaartydperk by u Outlook.com-inboks en (afsonderlik) by u OneDrive aanteken, anders sal ons u Outlook.com-inboks en u OneDrive namens u sluit. U moet minstens een maal binne ’n vyf-jaar-tydperk by die Xbox-dienste aanmeld om u spelernaam met u Microsoft-rekening geassosieer word, te behou. As ons rede het om te vermoed dat u Microsoft-rekening onwettig deur ’n derdeparty gebruik word (bv. as u rekening binnegedring is), kan Microsoft moontlik u rekening opskort totdat u weer eienaarskap kan opeis. Dit mag dalk vir ons nodig wees om, gegrond op die aard van die skending, toegang tot van of al U Inhoud te deaktiveer. Indien u sukkel om toegang tot u Microsoft-rekening te kry, besoek asseblief hierdie webwerf: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Kinders en Rekenings. Deur die Dienste te gebruik, stel u dit dat u óf die ouderdom van "meerderjarigheid" of "regsaanspreeklikheid" bereik het waar u woon, óf dat u geldige toestemming van u ouer of wettige voog het om deur hierdie Bepalings gebind te word. As u nie weet of u die meerderjarigheidsouderdom of ouderdom van “wetlike verantwoordelikheid” bereik het waar u woon nie, of as u nie hierdie artikel verstaan nie, vra asseblief u ouer of voog vir hulp en toestemming voordat u ’n Microsoft-rekening skep. Indien u die ouer of wettige voog van ’n minderjarige is wat ’n Microsoft-rekening skep, aanvaar u en die minderjarige hierdie Bepalings en stem albei in om deur hierdie Bepalings verbind te wees, en is u verantwoordelik vir alle gebruik van die Microsoft-rekening of Dienste, waaronder aankope, ongeag of die minderjarige se rekening nou oop is of later geskep word.
  • iv. Sluiting van U Rekening.
   • 1. U kan enige tyd en om enige rede spesifieke Dienste kanselleer of u Microsoft-rekening sluit. Besoek asseblief https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 om u Microsoft-rekening te sluit. Wanneer u ons vra om u Microsoft-rekening te sluit, sal ons dit 60 dae lank opgeskort hou, ingeval u dalk van plan verander. U Microsoft-rekening sal ná daardie tydperk van 60 dae gesluit word. Raadpleeg asseblief die onderstaande afdeling 4(a)(iv)(2) vir ’n verduideliking van wat gebeur wanneer u Microsoft-rekening gesluit word. As u binne daardie tydperk van 60 dae weer aanteken, sal u Microsoft-rekening heraktiveer word.
   • 2. As u Microsoft-rekening gesluit word (hetsy deur u of ons), gebeur ’n aantal dinge. Eerstens stop u reg om die Microsoft-rekening te gebruik om toegang tot die dienste te verkry onmiddellik. Tweedens sal ons data of u inhoud wat met u Microsoft-rekening geassosieer word, skrap of dit andersins van u en u Microsoft-rekening dissosieer (tensy ons wettiglik verplig is om dit te behou, terug te stuur of dit aan u of ’n derde party wat deur u geïdentifiseer is, oor te dra). U moet 'n plan vir gereelde rugsteun hê, aangesien Microsoft nie u Inhoud of Data kan herroep nadat u rekening gesluit is nie. Derdens kan u toegang tot produkte wat u verkry het, verloor.
 • b. Werk- of Skoolrekeninge. U kan by sekere Microsoft-dienste met 'n e-posadres van die werk of skool aanteken. Indien wel, dan stem u in dat die eienaar van die domein wat met u e-posadres geassosieer word, moontlik u rekening kan beheer en administreer, en toegang tot u data kan verkry en dit kan verwerk, insluitend die inhoud van u kommunikasies en lêers, en dat Microsoft die eienaar van die domein in kennis mag stel indien die rekening of data in gevaar gestel is. Verder stem u in dat u gebruik van die Microsoft-dienste onderhewig kan wees aan die ooreenkomste wat Microsoft met u of u organisasie het en dat hierdie Bepalings dalk nie kan geld nie. Indien u reeds ’n Microsoft-rekening het en ’n afsonderlike e-posadres van die werk of skool gebruik om toegang te verkry tot Dienste wat deur hierdie Bepalings gedek word, kan u dalk gepor word om die e-posadres by te werk wat met u Microsoft-rekening geassosieer word om te kan voortgaan om toegang tot sulke dienste te verkry.
 • c. Bykomende Toerusting/Dataplanne. U het 'n internetverbinding en/of 'n data-/sellulêre kontrak nodig om baie van die dienste te gebruik. U sal moontlik ook bykomende toerusting soos 'n kopstuk, kamera of mikrofoon nodig hê. U is verantwoordelik om alle verbindings, kontrakte en toerusting te verskaf wat nodig is om die Dienste te gebruik, en om die fooie te betaal wat deur die verskaffer(s) van u verbindings, kontrakte en toerusting gehef word. Daardie fooie is bo en behalwe enige fooie wat u aan ons vir die Dienste betaal, en ons sal u nie vir sodanige fooie vergoed nie. Hoor by u diensverskaffer(s) of daar enige sulke fooie is wat op u van toepassing kan wees.
 • d. Dienskennisgewings. Wanneer daar iets is wat ons u moet meedeel oor ’n Diens wat u gebruik, sal ons vir u Dienskennisgewings stuur. Indien u die gebruik van u e-posadres of telefoonnommer vir u Microsoft-rekening gemagtig het, kan ons moontlik vir u Dienskennisgewings per e-pos of per SMS (teksboodskap) stuur. Dit kan insluit om u identiteit te bevestig voordat u u selfoonnommer registreer. Ons kan dalk ook vir u Dienskennisgewings stuur deur ander metodes te gebruik (byvoorbeeld boodskappe binne produkte). Data- of boodskaptariewe kan moontlik geld indien u kennisgewings per SMS ontvang.
 • e. Steun. Kliëntesteundiens vir sommige dienste is beskikbaar by support.microsoft.com. Sekere dienste kan moontlik afsonderlike of bykomende kliëntesteundiens bied, onderhewig aan die bepalings wat by www.microsoft.com/support-service-agreement beskikbaar is, tensy anders vermeld. Bystand is moontlik nie beskikbaar vir voorbeskou- of beta-weergawes van kenmerke of dienste nie. Die Dienste is moontlik nie versoenbaar met sagteware of dienste wat deur derdepartye verskaf word nie; u is verantwoordelik om uself op die hoogte van versoenbaarheidsvereistes te bring.
 • f. Om u dienste te beëindig. Indien u dienste gekanselleer word (hetsy deur u of deur ons), stop u reg op toegang tot die dienste onmiddellik en u lisensie vir die sagteware wat die dienste geassosieer word, eindig. Tweedens sal ons data of u inhoud wat met u diens geassosieer word, skrap of dit andersins van u en u Microsoft-rekening dissosieer (tensy ons wettiglik verplig is om dit te behou, terug te stuur of dit aan u of ’n derde party wat deur u geïdentifiseer is, oor te dra). As gevolg hiervan sal u dalk nie toegang tot enige van die dienste hê nie (of u inhoud wat u op daardie dienste gestoor het nie). U moet ’n gereelde rugsteunplan hê. Derdens kan u toegang tot produkte wat u verkry het, verloor. As u u Microsoft-rekening gekanselleer het en geen ander rekening het om mee toegang tot die dienste te verkry nie, kan u dienste moontlik dadelik gekanselleer word.
Volledige teks
Gebruik van Derdepartytoepassings en -diensteGebruik van Derdepartytoepassings en -dienste5_usingThird-PartyAppsAndServices
Opsomming

5. Gebruik van Derdepartytoepassings en -dienste. Die dienste kan u moontlik toelaat om toegang te verkry tot produkte, dienste, webwerwe, skakels, inhoud, materiaal, speletjies, vaardighede, integrasies, bots of toepassings van onafhanklike derde partye (maatskappye of mense wat nie Microsoft is nie) (“Derdeparty-toepassings en -dienste”). Baie van ons Dienste help u ook om Derdepartytoepassings en -dienste te vind, versoeke daaraan te rig of daarmee te kommunikeer, of stel u in staat om U Inhoud of Data te deel; u begryp dat u ons Dienste gebruik om Derdepartytoepassings en -dienste te bekom. Die Derdepartytoepassings en -dienste kan u moontlik ook in staat stel om U Inhoud of Data by die uitgewer, verskaffer of operateur van die Derdepartytoepassings en -dienste te berg. Die Derdepartytoepassings en -dienste kan moontlik ’n privaatheidsbeleid aan u voorhou, of vereis dat u bykomende bepalings moet aanvaar voordat u die Derdepartytoepassing of -diens kan installeer of gebruik. Raadpleeg afdeling 13(b) vir bykomende bepalings vir toepassings wat deur die Office-winkel, die Xbox-winkel of die Windows-winkel verkry is. U moet enige bykomende bepalings en privaatheidsbeleide nagaan voordat u enige derdeparty-toepassings en -dienste verkry, gebruik, versoek of u Microsoft-rekening daaraan koppel. Geen bykomende bepalings wysig hierdie Bepalings nie. Microsoft lisensieer nie enige intellektuele eiendom aan u as deel van enige Derdepartytoepassings of -dienste nie. U stem in om alle risiko en aanspreeklikheid wat uit u gebruik van hierdie Derdepartytoepassings en -dienste spruit te aanvaar, en dat Microsoft nie verantwoordelik is vir enige kwessies wat uit u gebruik daarvan voortspruit nie. Microsoft is nie verantwoordelik of aanspreeklik teenoor u of enigiemand anders vir inligting of dienste wat deur enige Derdepartytoepassings of -dienste verskaf word nie.

Volledige teks
DiensbeskikbaarheidDiensbeskikbaarheid6_serviceAvailability
Opsomming

6. Diensbeskikbaarheid.

 • a. Die Dienste, Derdepartytoepassings en -dienste, of materiaal of produkte wat via die Dienste gebied word, kan moontlik van tyd tot tyd onbeskikbaar wees, op 'n beperkte grondslag gebied word, of na gelang van u streek of toestel wissel. Indien u die ligging verander wat aan u Microsoft-rekening gekoppel word, sal u moontlik materiaal of toepassings moet heraanskaf wat in u vorige streek beskikbaar was en waarvoor u betaal het. U stem in om nie toegang tot, of gebruik van, te verkry tot materiaal of Dienste wat onwettig of nie gelisensieer is in die land vanwaar u sodanige toegang of gebruik verkry nie, en om nie u ligging of identiteit te verberg of te vervals ten einde toegang tot, of gebruik van, sodanige materiaal of Dienste te verkry nie.
 • b. Ons streef daarna om die Dienste aan die gang te hou. Alle aanlyn dienste word egter af en toe ontwrig en onderbreek; Microsoft is nie aanspreeklik vir enige ontwrigting of verlies wat u moontlik as gevolg daarvan kan ly nie. Indien daar 'n onderbreking is, sal u moontlik nie u Inhoud of Data wat u geberg het, kan herwin nie. Ons beveel aan dat u u inhoud en data wat u op die dienste of winkel deur middel van derdeparty-toepassings en -dienste stoor, gereeld rugsteun.
Volledige teks
Bywerkings van die Dienste of Sagteware, en Veranderings aan Hierdie BepalingsBywerkings van die Dienste of Sagteware, en Veranderings aan Hierdie Bepalings7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Opsomming

7. Bywerkings van die Dienste of Sagteware, en Veranderings aan Hierdie Bepalings.

 • a. Ons kan hierdie Bepalings te eniger tyd verander; ons sal u laat weet wanneer ons dit doen. Indien u die Dienste gebruik nadat die veranderings van krag word, beteken dit dat u tot die nuwe bepalings instem. Indien u nie tot die nuwe bepalings instem nie, moet u ophou om die Dienste te gebruik, u Microsoft-rekening sluit en, indien u ’n ouer of voog is, u minderjarige kind help om sy of haar Microsoft-rekening te sluit.
 • b. U sal partykeer sagtewarebywerkings nodig hê om aan te hou om die Dienste te gebruik. Ons mag dalk outomaties u weergawe van die sagteware nagaan en sagtewarebywerkings of opstelveranderings aflaai. Daar kan moontlik ook van u verwag word om die sagteware by te werk om aan te hou om die Dienste te gebruik. Sulke bywerkings is onderhewig aan hierdie Bepalings, tensy ander bepalings die bywerkings vergesel, in welke geval die ander bepalings geld. Microsoft is nie verplig om enige bywerkings beskikbaar te stel nie, en waarborg nie dat ons die weergawe van die stelsel sal steun waarvoor u die sagteware, toepassings, inhoud of ander produkte aangekoop of gelisensieer het nie. Sulke bywerkings kan moontlik nie versoenbaar wees met sagteware of dienste wat deur derdepartye verskaf word nie. U kan u toestemming vir toekomstige sagtewarebywerkings te eniger tyd terugtrek deur die sagteware van die toestel te verwyder.
 • c. Daarby kan daar kere wees wanneer ons die Diens se kenmerke of funksionaliteit moet verwyder of verander, of heeltemal moet ophou om 'n Diens te lewer of toegang tot Derdepartytoepassings en -dienste te verleen. Ons is onder geen verpligting om 'n heraflaailêer of plaasvervanger te verskaf vir enige materiaal, Digitale Goedere (soos omskryf in afdeling 13(k)) of toepassings wat voorheen aangekoop is nie, behalwe in die mate waarin toepaslike wetgewing dit vereis. Ons kan dalk die Dienste of hul kenmerke in ’n voorskou- of beta-weergawe vrystel, wat moontlik nie foutvry of op dieselfde manier as die finale weergawe sal werk nie.
 • d. Digitale regtebestuur-(DRB-)sagteware kan moontlik ’n aanlyn-regtebediener outomaties kontak en DRB-bywerkings aflaai en installeer sodat u materiaal wat met behulp van DRB beskerm word – soos party musiek, speletjies, flieks, boeke en meer – kan gebruik.
Volledige teks
SagtewarelisensieSagtewarelisensie8_softwareLicense
Opsomming

8. Sagtewarelisensie. Enige sagteware wat deur ons aan u verleen word as deel van die dienste is onderworpe aan hierdie bepalings, tensy dit vergesel word van ’n afsonderlike Microsoft-lisensieooreenkoms (byvoorbeeld, indien u ’n Microsoft-toepassing gebruik wat ingesluit is by en ’n deel is van Windows, dan geld die Microsoft-programmatuurlisensiebepalings vir die Windows-bedryfstelsel vir sodanige sagteware). Toepassings wat via Office-Winkel, Windows-Winkel en Xbox-Winkel verkry is, is onderworpe aan artikel 13(b)(i) hier onder.

 • a. Indien u aan hierdie Bepalings voldoen, ken ons aan u die reg toe om een kopie van die sagteware per toestel te installeer en – op 'n wêreldwye grondslag vir gebruik deur een persoon op 'n slag – as deel van u gebruik van die Dienste te gebruik. Vir sekere toestelle kan sodanige sagteware dalk vooraf geïnstalleer wees vir u persoonlike, niekommersiële gebruik van die Dienste. Die sagteware of webwerf wat deel van die Dienste vorm, kan moontlik derdepartykode insluit. Enige derdepartyskrifte of -kode wat aan die sagteware of webwerf gekoppel is of daardeur verwys word, word deur die derdepartye wat daardie kode besit aan u gelisensieer, en nie deur Microsoft nie. Kennisgewings, indien enige, oor die derdepartykode word slegs ter inligting ingesluit.
 • b. Die sagteware word gelisensieer, nie verkoop nie, en Microsoft behou alle regte op die sagteware voor wat nie uitdruklik – hetsy deur implikasie, teruggangsverbod of andersins – deur Microsoft toegeken word nie. Hierdie lisensie gee nie aan u enige reg om die volgende te doen nie, en u mag nie:
  • i. enige tegnologiese beskermingsmaatreëls in die sagteware of Dienste, of wat daarmee verband hou, omseil of ontduik nie;
  • ii. enige sagteware of ander aspek van die Dienste wat by die Dienste ingesluit word of wat daardeur toeganklik is uitmekaar haal, opdeel, ontsyfer, kraak, naboots, uitbuit of die ontwerp afkyk nie, behalwe – en slegs in die mate wat – toepaslike kopieregwetgewing dit uitdruklik toelaat;
  • iii. komponente van die sagteware of die Dienste skei om op verskillende toestelle te gebruik nie;
  • iv. die sagteware of die Dienste publiseer, kopieer, huur, verhuur, verkoop, uitvoer, invoer, versprei of uitleen nie, tensy Microsoft u uitdruklik magtig om dit te doen;
  • v. die sagteware, enige sagtewarelisensies of enige regte om toegang tot die Dienste te kry of dit te gebruik, oordra nie;
  • vi. die Dienste op enige ongemagtigde manier gebruik wat enigiemand anders se gebruik daarvan kan belemmer, of wat toegang tot enige diens, data, rekening of netwerk verkry nie;
  • vii. toegang tot die Dienste ontsper of enige Microsoft-gemagtigde toestel (bv. Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, ens.) deur ongemagtigde derdepartytoepassings wysig nie.
Volledige teks
BetaalbepalingsBetaalbepalings9_paymentTerms
Opsomming

9. Betaalbepalings. Indien u 'n Diens koop, geld hierdie betaalbepalings vir u aankoop en u stem daartoe in.

 • a. Kostes. Indien daar koste met 'n deel van die Dienste gepaardgaan, stem u in om daardie koste in die gespesifiseerde geldeenheid te betaal. Die prys wat vir die Dienste vermeld word, sluit alle toepaslike belastings en wisselkoersvereffenings uit, tensy anders vermeld. Alle pryse vir betaalde Skype-produkte sluit toepaslike belastings in, tensy anders vermeld. Slegs u is verantwoordelik vir die betaling van sulke belastings of ander kostes. Skype bereken belastings op grond van die woonadres wat met u rekeninginligting verband hou. Dit is u verantwoordelikheid om te verseker hierdie adres is bygewerk en akkuraat. Met die uitsondering van Skype-produkte word belastings op grond van u ligging ten tyde van u Microsoft-rekening se registrasie bereken, tensy plaaslike wetgewing ’n ander grondslag vir die berekening daarvan stipuleer. Ons kan die Dienste opskort of kanselleer indien ons nie betyds 'n volle betaling van u ontvang nie. Opskorting of kansellering van die Dienste weens wanbetaling kan lei tot 'n verlies van toegang tot en die gebruik van u rekening en die inhoud daarvan. Koppeling aan die internet via ’n korporatiewe of ander privaat netwerk wat u ligging verskuil, kan veroorsaak dat kostes verskil van dié wat vir u werklike ligging vertoon word. Afhangende van u ligging mag sommige transaksies dalk omskakeling van buitelandse valuta vereis of in 'n ander land verwerk word. U bank mag dalk bykomende tariewe vir daardie dienste hef wanneer u 'n debiet- of kredietkaart gebruik. Kontak asseblief u bank vir besonderhede.
 • b. U Rekening. Wanneer u op 'n Diens inteken, sal u gevra word om 'n betalingsmetode te verskaf om die kostes vir daardie Diens te betaal. U kan toegang verkry tot u rekeninginligting en betalingsmetode, en dit wysig op die Microsoft-rekeningbestuurswebwerf. U kan vir Skype dieselfde doen deur by u rekeningportaal by https://skype.com/go/myaccount aan te teken. Daarby stem u in om Microsoft toe te laat om enige bygewerkte rekeninginligting oor u gekose betalingsmetode wat deur u uitgiftebank of die toepaslike betalingsnetwerk verskaf is te gebruik. U stem in om u rekening en ander inligting stiptelik by te werk, waaronder besonderhede oor u e-posadres en betalingsmetode, sodat ons u transaksies kan afhandel en u, soos benodig, in verband met u transaksies kan kontak. Wysigings aan u bankrekening sal nie die kostes affekteer wat ons aan u bank voorlê, voordat ons redelikerwys kans gehad het om op wysigings aan u rekening te reageer nie.
 • c. Fakturering. Deur ’n betalingsmetode aan Microsoft te verskaf, (i) stel u dat u gemagtig is om die betalingsmetode te gebruik wat u verskaf het en dat enige betalingsinligting wat u verskaf waar en akkuraat is; (ii) magtig u Microsoft om deur u betalingsmetode geld van u te verhaal vir die Dienste of beskikbare inhoud, en (iii) magtig u Microsoft om geld van u te verhaal vir enige betaalde kenmerk van die Dienste waarop u besluit om in te teken, of wat u gebruik terwyl hierdie Bepalings geld. Ons kan u (a) vooruit, (b) tydens aankoop, (c) kort ná aankoop of (d) op 'n herhalende grondslag vir intekendienste faktureer. Ons kan tot en met die bedrag wat u goedgekeur het van u verhaal; ons sal u vooraf in kennis stel van enige verandering in die bedrag wat vir herhalende intekendienste gehef gaan word. Ons kan u tegelykertyd faktureer vir meer as een van u vorige rekeningtydperke vir bedrae wat nie voorheen verwerk is nie.
 • d. Herhalende Betalings. Wanneer u die Dienste op ’n intekenbasis aankoop (bv. maandeliks, elke 3 maande of jaarliks), erken u en stem u in dat u ’n herhalende betalings magtig, en dat herhalende betalings volgens die metode wat u gekies het en die frekwensie waartoe u ingestem het aan Microsoft gemaak sal word, totdat die intekening op daardie Diens deur u of Microsoft beëindig word. Deur herhalende betalings te magtig, magtig u Microsoft om sodanige betalings as elektroniese debiete of fondsoordragte, of as elektroniese oordragte uit u toegewese rekening (vir geoutomatiseerde klaringshuis- of soortgelyke betalings), of as kostes aan u toegewese rekening (vir kredietkaart- of soortgelyke betalings) te verwerk (gesamentlik "Elektroniese betalings"). Intekenheffings word in die algemeen vooruit vir die toepaslike intekentydperk gehef. Indien enige betaling onbetaald terugkeer, of as enige kredietkaart of soortgelyke transaksie verwerp of geweier word, behou Microsoft of sy diensverskaffers die reg voor om enige toepaslike fooi vir ’n onbetaalde versoek, weiering of onvoldoende fondse te hef, en om daardie betaling as ’n elektroniese betaling te verwerk.
 • e. Outomatiese Hernuwing. Indien toepaslike wetgewing outomatiese hernuwings toelaat, kan u aandui dat Dienste outomaties aan die einde van ’n vasgestelde dienstydperk moet hernu. Ons sal u per e-pos, of op ander redelike maniere, herinner voordat enige Dienste vir ’n nuwe tydperk hernu en u in ooreenstemming met afdeling 9(k) van enige prysveranderinge in kennis stel. Sodra ons u herinner het dat u aangedui het dat die Dienste outomaties hernu moet word, kan ons u Dienste aan die einde van die huidige dienstydperk outomaties hernu en die prys wat in daardie stadium vir die hernuwingstydperk geld van u verhaal, tensy u besluit het om die Dienste te kanselleer soos hier onder beskryf word. Ons sal u ook herinner dat ons u gekose betalingsmetode vir die Dienstehernuwing sal faktureer, ongeag of dit op die hernuwingsdatum op lêer was of later verskaf is. Ons sal ook vir u instruksies verskaf oor hoe u die Dienste kan kanselleer. U moet die Dienste voor die hernuwingsdatum kanselleer om te voorkom dat u vir die hernuwing gefaktureer word.
 • f. Aanlyn Staat en Foute. Microsoft sal vir u 'n aanlyn rekeningstaat verskaf op die Microsoft-rekeningbestuurswebwerf, waar u u staat kan besigtig en uitdruk. U kan toegang tot u Skype-aanlynstaat verkry deur op u rekening aan te teken by www.skype.com. Dit is die enigste rekeningstaat wat ons verskaf. As ons 'n fout op u rekening maak, moet u ons binne 90 dae laat weet nadat die fout die eerste keer op u rekening verskyn het. Ons sal die koste dan onmiddellik ondersoek. As u ons nie binne daardie tyd laat weet nie, stel u ons vry van alle aanspreeklikheid en eise om skadevergoeding wat uit die fout spruit, en sal dit nie van ons vereis word om die fout te korrigeer of 'n terugbetaling te doen nie, tensy wetgewing dit andersins vereis. Indien Microsoft 'n rekeningfout geïdentifiseer het, sal ons daardie fout binne 90 dae regstel. Hierdie beleid affekteer nie enige wetlike regte wat moontlik geld nie.
 • g. Terugbetalingsbeleid. Alle aankope is finaal en nie-terugbetaalbaar, tensy wetgewing of 'n spesifieke Diensaanbod ander voorsiening maak. Indien u reken dat Microsoft verkeerdelik koste op u rekening gehef het, moet u binne 90 dae vanaf so 'n koste met ons in verbinding tree. Geen terugbetalings sal gedoen word vir kostes wat meer as 90 dae oud is nie, tensy wetgewing dit andersins vereis. Ons behou die reg voor om terugbetalings of krediete na eie goeddunke te doen of uit te reik. Indien ons 'n terugbetaling doen of krediet uitreik, is ons onder geen verpligting om dieselfde of iets soortgelyks in die toekoms te doen nie. Hierdie terubetalingsbeleid affekteer nie enige wetlike regte wat moontlik geld nie. Vir meer inligting oor terugbetaling, besoek asseblief ons hulponderwerp. Indien u in Taiwan woon, let asseblief daarop dat ingevolge Taiwan se verbruikersbeskermingswet en sy relevante regulasies alle aankope rakende digitale inhoud wat per ontasbare vorm en/of aanlyndienste verskaf word finaal en nie terugbetaalbaar is wanneer sodanige inhoud of diens aanlyn verskaf is nie. U is nie daarop geregtig om enige afkoeltydperk of terugbetaling te eis nie.
 • h. Kansellering van die Dienste. U kan 'n Diens te eniger tyd met of sonder rede kanselleer. Om 'n Diens te kanselleer en 'n terugbetaling te vra, indien u op een geregtig is, besoek die Microsoft-rekeningbestuurswebwerf. In Skype se geval, voltooi asseblief die Onttrekkingsvorm met die inligting wat hier verskaf word. U moet die aanbod wat die Dienste beskryf naslaan, want (i) u ontvang moontlik nie ’n terugbetaling wanneer u kanselleer nie; (ii) u kan moontlik verplig word om kansellasiekostes te betaal; (iii) u kan moontlik verplig word om alle kostes te betaal wat op u rekening gehef word vir die Dienste vóór die kansellasiedatum, en (iv) u kan toegang tot en gebruik van u rekening verloor wanneer u die Dienste kanselleer. Indien u in Taiwan woon, (v) kan u ’n terugbetaling ontvang van ’n bedrag gelyk aan die ongebruikte gelde wat u ten tyde van die kansellering betaal het. Ons sal u data verwerk soos hier bo in artikel 4 beskryf. Indien u kanselleer, eindig u toegang tot die dienste aan die einde van u huidige dienstydperk, of indien ons gereeld geld van u rekening hef, aan die einde van die tydperk waarin u gekanselleer het.
 • i. Proeftydperkaanbiedings. As u aan enige proeftydperkaanbod deelneem, moet u die Proefdiens(te) aan die einde van die proeftydperk kanselleer om nuwe kostes te vermy, tensy ons u anders in kennis stel. Indien u nie die Proefdiens(te) aan die einde van die proeftydperk kanselleer nie, kan ons u geld vra vir die Diens(te).
 • j. Promosie-aanbiedinge. Van tyd tot tyd kan Microsoft Dienste moontlik vir 'n proeftydperk gratis aanbied. Microsoft behou die reg voor om geld vir sodanige Dienste van u te verhaal (teen die normale tarief) indien Microsoft besluit (na eie redelike goeddunke) dat u die bepalings van die aanbod misbruik.
 • k. Prysveranderings. Ons kan die prys van die Dienste enige tyd wysig. Indien u ’n herhalende aankoop gedoen het, sal ons u minstens 15 dae voor die prysverandering per e-pos of op ander redelike maniere in kennis stel. Indien u nie tot die prysverandering instem nie, moet u die Dienste kanselleer en ophou om dit te gebruik voordat die prysverandering in werking tree. Indien daar 'n vaste termyn en prys vir u Diensaanbod is, sal daardie prys vir die duur van die termyn geld.
 • l. Betalings aan U. Indien ons 'n betaling aan u moet doen, stem u in om enige inligting wat ons nodig het om daardie betaling te doen betyds en akkuraat aan ons te verskaf. U is verantwoordelik vir enige belastings en kostes wat vir u mag geld as gevolg van hierdie betaling aan u. U moet ook voldoen aan enige ander voorwaardes wat ons aan u reg tot enige betaling stel. Indien u foutiewelik 'n betaling ontvang, kan ons die betaling omkeer of 'n terugbetaling eis. U stem in tot samewerking met ons pogings om dit te doen. Ons kan ook sonder kennisgewing die betaling aan u verminder om enige vorige betaling wat te hoog was reg te stel.
 • m. Geskenkkaarte. Tegeldemaking en gebruik van geskenkkaarte (buiten Skype-geskenkkaarte) word gereël deur die Bepalings en Voorwaardes vir Microsoft-geskenkkaarte. Inligting oor Skype-geskenkkaarte is beskikbaar by Skype se Hulpblad.
 • n. Bankrekening as betalingsmetode. U kan ’n geskikte bankrekening op u Microsoft-rekening registreer met die oog daarop om dit as ’n betalingsmetode te gebruik. Geskikte bankrekeninge sluit in rekeninge wat by ’n finansiële instelling gehou word wat in staat is om direkte debietinskrywings te ontvang (bv. ’n finansiële instelling wat in die Verenigde State gebaseer is wat geoutomatiseerde klaringshuisinskrywings ("ACH") ondersteun, of ’n Europese finansiële instelling wat die area vir enkel-eurobetalings ("SEPA") of "iDEAL" in Nederland ondersteun. Bepalings waartoe u ingestem het toe u u bankrekening as ’n betalingsmetode by u Microsoft-rekening gevoeg het (bv. die "mandaat" in die geval van SEPA), geld ook. U stel en waarborg dat u geregistreerde bankrekening in u naam is of dat u gemagtig is om hierdie bankrekening as ’n betalingsmetode te registreer en te gebruik. Deur u bankrekening as u betalingsmetode te registreer of te selekteer, magtig u Microsoft (of sy agent) om een of meer debiete uit u bankrekening vir die totale bedrag van u aankoop of intekenfooi (in ooreenstemming met die bepalings van u intekendiens) te inisieer, (en, indien nodig, om een of meer krediete na u bankrekening te inisieer om foute te korrigeer, ’n terugbetaling uit te reik of vir soortgelyke doeleindes), en u magtig die finansiële instelling wat u bankrekening huisves om sodanige debiete af te trek of om sodanige krediete te aanvaar. U begryp dat hierdie magtiging ten volle van krag en in stand sal bly totdat u die inligting oor u bankrekening uit u Microsoft-rekening verwyder. Kontak klantesteun soos in die bostaande afdeling 4(e) uiteengesit word so gou moontlik indien u dink ’n verkeerde bedrag is gehef. Wetgewing wat in u land van toepassings is, kan dalk u aanspreeklikheid vir enige bedrieglike, foutiewe of ongemagtigde transaksies deur u bankrekening beperk. Deur ’n bankrekening as u betalingsmetode te registreer of te selekteer, bevestig u dat u hierdie Bepalings gelees het, dit verstaan en daartoe instem.
Volledige teks
Kontrakterende Entiteit, Keuse van Wet & Ligging vir Beslegting van DisputeKontrakterende Entiteit, Keuse van Wet & Ligging vir Beslegting van Dispute10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Opsomming

10. Kontrakterende Entiteit, Keuse van Wet & Ligging vir Beslegting van Dispute. Vir u gebruik van gratis en betaalde verbruikersdienste met die Skype-handelsmerk, sluit u ’n kontrak met (en verwys “Microsoft” in hierdie bepalings na) Skype Communications S.à.rl, 23 – 29 Rives de Clausen, 2165, Luxemburg. Die vertolking van hierdie Bepalings vir gratis of betaalde Skype-gemerkte dienste en eise vir die oortreding daarvan word volgens Luxemburgse wetgewing bepaal, ongeag of daar botsende regsbeginsels voorkom. Alle ander eise (insluitend eise oor verbruikersbeskerming, onbillike mededinging en delikte) volg die wette van die provinsie of land waar u woon. Indien u hierdie Bepalings aanvaar het deur 'n Skype-rekening te skep of Skype te gebruik, stem u onherroeplik saam met ons dat Luxemburg se howe eksklusiewe jurisdiksie oor alle dispute het wat weens hierdie Bepalings of die Skype-gemerkte verbruikersdienste ontstaan of wat daarmee verband hou. Wat al die ander Dienste betref: Indien u hierdie Bepalings aanvaar het deur 'n Microsoft-rekening te skep of enige ander Diens te gebruik, verskyn die entiteit met wie u 'n ooreenkoms sluit, die bepalende wetgewing en die plek vir die beslegting van dispute hieronder:

 • a. Kanada. Indien u in Kanada woon (of as 'n onderneming hoofsaaklik daar sake doen, as dit 'n onderneming is), sluit u 'n ooreenkoms met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VSA. Die wette van die provinsie waar u woon (of hoofsaaklik sake doen, as dit 'n onderneming is), bepaal die vertolking van hierdie Bepalings, eise vir die verbreking daarvan en alle ander eise (insluitend eise vir verbruikersbeskerming, onbillike mededinging en delikte), ongeag botsende regsbeginsels. Ons en u lê ons onherroeplik neer by die uitsluitlike jurisdiksie van die howe in Ontario vir alle dispute wat weens hierdie Bepalings of die Dienste ontstaan of wat daarmee verband hou.
 • b. Noord- of Suid-Amerika buite die Verenigde State en Kanada. Indien u in Noord- of Suid-Amerika buite die Verenigde State en Kanada woon (of as 'n onderneming hoofsaaklik daar sake doen, as dit 'n onderneming is), sluit u 'n ooreenkoms met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VSA. Die wette van die deelstaat Washington bepaal die vertolking van hierdie Bepalings en eise vir die verbreking daarvan, ongeag die keuse van regsbeginsels. Die wette van die land waarheen ons u Dienste rig, bepaal alle ander eise (insluitend eise oor verbruikersbeskerming, onbillike mededinging en delikte).
 • c. Midde-Ooste of Afrika. Indien u in die Midde-Ooste of Afrika woon (of as 'n onderneming hoofsaaklik daar sake doen, as dit 'n onderneming is), en indien u gratis gedeeltes van die Dienste (soos Bing en MSN) gebruik, sluit u 'n ooreenkoms met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VSA. Indien u betaal het om 'n deel van die Dienste te gebruik, sluit u 'n ooreenkoms met Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Die vertolking van hierdie Bepalings vir gratis en betaalde Dienste, en eise vir die verbreking daarvan word deur die wette van Ierland bepaal, ongeag botsende regsbeginsels. Die wette van die land waarheen ons u Dienste rig, bepaal alle ander eise (insluitend eise oor verbruikersbeskerming, onbillike mededinging en delikte). Ons en u lê ons onherroeplik neer by die uitsluitlike jurisdiksie van die howe in Ierland vir alle dispute wat weens hierdie Bepalings of die Dienste ontstaan of wat daarmee verband hou.
 • d. Asië of die Suidelike Stille Oseaan, tensy u land spesifiek hieronder genoem word. Indien u woon in (of indien u ’n besigheid is, en u hoofbesigheidsplek is in) Asië (behalwe China, Japan, die Republiek van Korea of Taiwan) of die Suidelike Stille Oseaan-streek, en u gebruik gratis gedeeltes van die dienste (byvoorbeeld Bing en MSN), is u kontrak met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VSA. Indien u betaal het om ’n gedeelte van die dienste te gebruik, of die gratis Outlook.com-diens in Singapoer of Hongkong gebruik, is u kontrak met Microsoft Regional Sales Corp., ’n korporasie georganiseer ingevolge die wette van die deelstaat Nevada, VSA, met takke in Singapoer en Hongkong, met hoofkantoor te 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; met dien verstande dat indien u woon in (of indien u ’n besigheid is, en u hoofbesigheidsplek is in) Australië, u kontrak is met Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australië, en indien u woon in (of indien u ’n besigheid is, en u hoofbesigheidsplek is in) Nieu-Seeland, u kontrak is met Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150, Nieu-Seeland. Die vertolking van hierdie bepalings vir gratis of betaalde dienste en eise vir die oortreding daarvan word volgens die deelstaat Washington se wetgewing bepaal, ongeag of daar botsende regsbeginsels voorkom. Die wette van die land waarheen ons u Dienste rig, bepaal alle ander eise (insluitend eise oor verbruikersbeskerming, onbillike mededinging en delikte). Enige dispuut wat uit hierdie Bepalings of die Dienste buiten Skype voortspruit of wat daarmee verband hou, insluitend enige vraag oor hul bestaan, geldigheid of beëindiging, sal verwys word vir, en finaal besleg word deur, arbitrasie in Singapoer, volgens die Arbitrasiereëls van die Singapoerse Internasionale Arbitrasiesentrum (SIAC), wie se reëls deur die verwysing in hierdie klousule ingesluit word. Die Tribunaal sal uit een arbiter bestaan wat deur die President van die SIAC aangestel sal word. Die arbitrasie sal in Engels geskied. Die besluit van die arbiter sal finaal, bindend en onbetwisbaar wees, en dit kan as die grondslag van 'n vonnis in enige land of streek gebruik word.
 • e. Japan. Indien u in Japan woon (of as 'n onderneming hoofsaaklik daar sake doen, as dit 'n onderneming is), en indien u gratis gedeeltes van die Dienste (soos Bing en MSN) gebruik, sluit u 'n ooreenkoms met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VSA. Indien u betaal het om 'n deel van die Dienste te gebruik, sluit u 'n ooreenkoms met Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Die wette van Japan bepaal hierdie Bepalings vir gratis en betaalde Dienste, en enige sake wat daaruit of uit die Dienste voortspruit of wat daarmee verband hou. Ons en u lê ons onherroeplik neer by die uitsluitlike oorspronklike jurisdiksie en plek van die Tokio-distrikshof vir alle dispute wat weens hierdie Bepalings of die Dienste ontstaan of wat daarmee verband hou.
 • f. Republiek van Korea. Indien u in die Republiek van Korea woon (of as 'n onderneming hoofsaaklik daar sake doen, as dit 'n onderneming is), en indien u gratis gedeeltes van die Dienste (soos Bing en MSN) gebruik, sluit u 'n ooreenkoms met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VSA. Indien u betaal het om 'n deel van die Dienste te gebruik, sluit u 'n ooreenkoms met Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republiek van Korea, 110-150. Die wette van die Republiek van Korea bepaal hierdie Bepalings vir gratis en betaalde Dienste, en enige sake wat daaruit of uit die Dienste voortspruit of wat daarmee verband hou. Ons en u lê ons onherroeplik neer by die uitsluitlike oorspronklike jurisdiksie en plek van die Seoelse Sentrale Distrikshof vir alle dispute wat weens hierdie Bepalings of die Dienste ontstaan of wat daarmee verband hou.
 • g. Taiwan. Indien u in Taiwan woon (of as 'n onderneming hoofsaaklik daar sake doen, as dit 'n onderneming is), en indien u gratis gedeeltes van die Dienste (soos Bing en MSN) gebruik, sluit u 'n ooreenkoms met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VSA. Indien u betaal het om 'n deel van die Dienste te gebruik, sluit u 'n ooreenkoms met Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Die wette van Taiwan bepaal hierdie Bepalings vir gratis en betaalde Dienste, en enige sake wat daaruit of uit die Dienste voortspruit of wat daarmee verband hou. Vir nader besonderhede oor Microsoft Taiwan Corp., besoek asseblief die webwerf wat deur die Republiek van China se Ministerie van Ekonomiese Sake verskaf word. Ons en u stel die Taipeise Distrikshof onherroeplik aan as die eerste hof, met jurisdiksie oor enige dispute wat uit hierdie Bepalings of die Dienste voortspruit of wat daarmee verband hou, tot die maksimum mate waarin Taiwannese wette dit toelaat.

U plaaslike verbruikerswette kan moontlik vereis dat sekere plaaslike wette bepalend moet wees, of kan u die reg gee om ten spyte van hierdie Bepalings dispute op 'n ander platform te besleg. Indien wel, geld die keuse van wet en platform in afdeling 10 soveel as wat plaaslike verbruikerswette dit toelaat.

Volledige teks
WaarborgeWaarborge12_Warranties
Opsomming

11. Waarborge.

 • a. MICROSOFT EN ONS GEAFFILIEERDE MAATSKAPPYE, HERVERKOPERS, VERSPREIDERS EN VERKOPERS LEWER GEEN WAARBORGE, UITDRUKLIK OF GEÏMPLISEER, OF VOORWAARDES IN VERBAND MET U GEBRUIK VAN DIE DIENSTE NIE. U BEGRYP DAT DIE GEBRUIK VAN DIE DIENSTE OP U EIE RISIKO IS, EN DAT ONS DIE DIENSTE "VOETSTOOTS", "MET ALLE GEBREKE" EN "INDIEN BESKIKBAAR" VERSKAF. MICROSOFT WAARBORG NIE DIE AKKURAATHEID OF TYDIGHEID VAN DIE DIENSTE NIE. U KAN MOONTLIK, INGEVOLGE U PLAASLIKE WETGEWING, SEKERE REGTE HÊ. NIKS IN HIERDIE BEPALINGS HET TEN DOEL OM DAARDIE REGTE, INDIEN HULLE VAN TOEPASSING IS, AAN TE TAS NIE. U GEE TOE DAT REKENAAR- EN TELEKOMMUNIKASIESTELSELS NIE FOUTVRY IS NIE, EN DAT STAANTYD VAN TYD TOT TYD KAN VOORKOM. ONS WAARBORG NIE DAT DIE DIENSTE DEURLOPEND, BETYDS, VEILIG OF FOUTVRY SAL WEES, OF DAT VERLIES AAN INHOUD NIE SAL GEBEUR NIE; ONS WAARBORG OOK NIE ENIGE VERBINDING AAN OF TRANSMISSIE VANAF REKENAARNETWERKE NIE.
 • b. ONS SLUIT ENIGE GEÏMPLISEERDE WAARBORGE UIT – INSLUITEND DIÉ OOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESKIKTHEID VIR 'N SEKERE DOEL, VAKMANSKAP EN NIE-INBREUKMAKING – IN DIE MATE WAARIN U PLAASLIKE WETGEWING DIT TOELAAT.
 • c. Vir verbruikers wat in Australië woon: Ons goedere word vergesel deur waarborge wat ingevolge Australiese Verbruikerswetgewing nie uitgesluit kan word nie. U is geregtig op 'n plaasvervanger of terugbetaling as daar wesenlike probleme is, en vergoeding vir enige ander verlies of skade wat redelikerwys voorsien kon word. U is ook daarop geregtig om die goedere te laat herstel of dit te vervang as die kwaliteit daarvan nie aanvaarbaar is nie, en indien die fout nie te groot is nie.
 • d. Verbruikers wat in Nieu-Seeland woon, kan moontlik ingevolge die Nieu-Seelandse Wet op Verbruikerswaarborge wetlike regte hê; niks in hierdie Bepalings het ten doel om daardie regte aan te tas nie.
Volledige teks
Beperking van AanspreeklikheidBeperking van Aanspreeklikheid13_limitationOfLiability
Opsomming

12. Beperking van Aanspreeklikheid.

 • a. Indien u enige rede het om skadevergoeding te eis (waaronder verbreking van hierdie Bepalings), in die mate wat toepaslike wetgewing dit toelaat, stem u in dat u enigste regsmiddel die verhaling van direkte skadevergoeding van Microsoft of enige geaffilieerde maatskappye, herverkopers, verspreiders, Derdeparty-toepassings en -diensverskaffers, en verkopers is – tot en met ’n bedrag gelykstaande aan u Diensfooi vir die maand waarin die verlies of verbreking plaasgevind het (of tot en met USD $10.00, indien die Dienste gratis is).
 • b. In die mate wat toepaslike wetgewing dit toelaat, kan U nie enige van die volgende verhaal nie: (i) voortspruitende verliese of skade; (ii) verlies aan werklike of verwagte winste (hetsy direk of indirek); (iii) verlies aan werklike of verwagte inkomste (hetsy direk of indirek); (iv) verlies aan kontrakte of besigheid of ander verliese of skade wat uit u gebruik van die Dienste in 'n niepersoonlike hoedanigheid spruit; (v) spesiale, indirekte, insidentele of strafverwante verliese of skade; en (vi) in die mate wat wetgewing dit toelaat, direkte verliese of skade wat meer is as die perk wat in afdeling 12(a) hierbo gespesifiseer word. Hierdie beperkings en uitsluitings geld as hierdie verhaling u nie ten volle vergoed vir enige verliese of mislukking van sy kerndoel, of as ons van die moontlikheid van die skade geweet het of moes geweet het nie. Hierdie beperkings en uitsluitings geld, in die maksimum mate wat die wet dit toelaat, vir enigiets of enige eise wat op hierdie Bepalings van toepassing is, vir die Dienste of die sagteware wat verband hou met die Dienste.
 • c. Microsoft is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige versuim of vertraging om sy verpligtinge ingevolge hierdie Bepalings uit te voer nie, in dié mate dat die versuim of vertraging deur omstandighede veroorsaak is wat redelikerwys buite Microsoft se beheer is (byvoorbeeld arbeidsgeskille, natuurrampe, oorlog of terroriste-aktiwiteit, kwaadwillige beskadiging, ongelukke of nakoming van enige toepaslike wet of regeringsbevel). Microsoft sal poog om die uitwerking van enige sodanige gebeure te minimaliseer, en om die verpligtinge wat nie daardeur geraak word nie uit te voer.
Volledige teks
Diensverwante BepalingsDiensverwante Bepalings14_service-SpecificTerms
Opsomming

13. Diensverwante Bepalings. Die bepalings voor en ná afdeling 13 geld vir alle Dienste in die algemeen. Hierdie afdeling bevat diensverwante bepalings wat by die algemene bepalings gevoeg is. Hierdie diensverwante bepalings geld indien daar enige konflik met die algemene bepalings bestaan.

Volledige teks
Xbox Live en Microsoft Studios Speletjies en ToepassingsXbox Live en Microsoft Studios Speletjies en Toepassings14a_XboxLive
Opsomming
 • a. Xbox Live en Microsoft Studios Speletjies en Toepassings.
  • i. Persoonlike, Nie-kommersiële Gebruik. Xbox Live, Games for Windows Live en Microsoft Studios se speletjies, toepassings, dienste en inhoud wat deur Microsoft verskaf word (saam bekend as "Xbox-dienste") is slegs gemik op u persoonlike, nie-kommersiële gebruik.
  • ii. Xbox-dienste. Indien u registreer by Xbox Live en/of Xbox-dienste ontvang, word inligting oor u gespelery, aktiwiteite en gebruik van speletjies en Xbox-dienste nagespeur en bekend gemaak aan toepaslike derdeparty-speletjieontwikkelaars ten einde dat Microsoft en die derdeparty-speletjieontwikkelaars hul speletjies kan beheer en die Xbox-dienste kan lewer. Indien u besluit om u Microsoft-rekening met u rekening van 'n nie-Microsoft-diens (byvoorbeeld 'n nie-Microsoft-uitgewer van speletjies van derdepartytoepassings en -dienste) te verbind, stem u in dat: (a) Microsoft beperkte rekeninginligting (waaronder sonder beperking spelernaam, spelertelling, speltelling, spelgeskiedenis en vriendelys) met daardie nie-Microsoft-party mag deel soos in Microsoft se Privaatheidsverklaring gestel word, en (b) indien toegelaat deur u Xbox-privaatheidstellings, die nie-Microsoft-party ook toegang mag hê tot U Inhoud van kommunikasie tydens die spel wanneer u op u rekening van daardie nie-Microsoft-party aangeteken is. En indien u Xbox-privaatheidinstellings dit toelaat, kan Microsoft u naam, spelernaam, spelerfoto, leuse, avatar, speletjiesnitte en speletjies wat u gespeel het, publiseer in kommunikasie met mense wat u toelaat.
  • iii. U Inhoud. U verleen aan Microsoft, sy geaffilieerde maatskappye en sublisensiehouers gratis die wêreldwye reg om, met die oog op die uitbreiding van die Xbox-dienstegemeenskap, U Inhoud of u naam, spelernaam, motto of avatar wat u op enige Xbox-diens geplaas het, te gebruik, te wysig, te reproduseer, te versprei, uit te saai, te deel en te vertoon.
  • iv. Speletjiebestuurders. Sommige speletjies kan moontlik speletjiebestuurders en -gashere inspan. Speletjiebestuurders en -gashere is nie gemagtigde Microsoft-woordvoerders nie. Hul sienings weerspieël nie noodwendig Microsoft s'n nie.
  • v. Kinders op Xbox. Indien u 'n minderjarige is wat Xbox Live gebruik, oefen u ouer of voog moontlik beheer uit oor baie aspekte van u rekening en ontvang hy/sy dalk verslae oor u gebruik van Xbox Live.
  • vi. Speletjievaluta of Virtuele Goedere. Die Dienste kan moontlik virtuele speletjievaluta (soos goud, munte of punte) insluit wat met werklike monetêre instrumente by Microsoft gekoop kan word indien u as 'n meerderjarige beskou word in die land waar u woon. Die Dienste kan ook virtuele digitale items of goedere insluit wat met werklike monetêre instrumente of met behulp van speletjievaluta by Microsoft gekoop kan word. Speletjievaluta en virtuele goedere kan nooit by Microsoft of enige ander party vir werklike monetêre instrumente, goedere of ander items met monetêre waarde gewissel word nie. Buiten 'n beperkte, persoonlike, herroepbare, nie-oordraagbare en nie-sublisensieerbare lisensie om die speletjievaluta en virtuele goedere slegs in die Dienste te gebruik, het u geen reg of eiendomsreg op enige sodanige speletjievaluta of virtuele goedere wat in die Dienste verskyn of daaruit spruit, of enige ander hoedanighede wat met gebruik van die Dienste geassosieer word of binne die Dienste geberg word nie. Microsoft kan na goeddunke en volgens sy uitsluitlike diskresie te eniger tyd die speletjievaluta en/of virtuele goedere reguleer, beheer, wysig en/of elimineer.
  • vii. Sagtewarebywerkings. Vir enige toestel wat aan Xbox-dienste kan koppel, kan ons moontlik outomaties kontroleer watter weergawe van die Xbox-konsolesagteware of die Xbox-sagteware u het, en bywerkings of opstellingsveranderinge vir die Xbox-konsole of Xbox-sagteware aflaai, insluitend dié wat u verhoed om deur middel van ongemagtigde Xbox-speletjies of Xbox-toepassings toegang tot die Xbox-dienste te verkry, of deur middel van ongemagtigde hardewarerandtoestelle met ’n Xbox-konsole.
  • viii. Spelernaamverstryking. U moet minstens een keer binne 'n vyfjaartydperk op Xbox-dienste aanteken, andersins mag u dalk toegang verloor tot die spelernaam wat met u rekening geassosieer word en daardie spelernaam mag dalk vir gebruik deur ander mense beskikbaar word.
  • ix. Arena. Arena is ’n Xbox-diens waardeur Microsoft of ’n derde party u dalk die vermoë kan aanbied om aan ’n mededingende videospeletjiekompetisie deel te neem of een te skep, soms vir ’n prys ("Wedstryd"). U gebruik van Arena is onderhewig aan hierdie Bepalings en kan dalk van u vereis om bykomende Wedstrydbepalings, -voorwaardes en -reëls te aanvaar soos deur die Wedstrydorganiseerder ten tyde van aansluiting vereis word ("Wedstrydbepalings"). Geskiktheidsreëls kan dalk geld en kan dalk na gelang van jurisdiksie verskil. Wedstryde is nietig waar dit wetlik verbied of beperk word. Oortreding van hierdie Bepalings (waaronder die Gedragskode) of Wedstrydvoorwaardes kan dalk tot ’n straf of diskwalifikasie uit die Wedstryd lei. Indien u ’n Wedstryd skep, kan u nie enige Wedstrydreëls vereis wat Microsoft (na eie goeddunke) strydig met hierdie Bepalings ag nie. Microsoft behou die reg voor om enige tyd enige Wedstryd te kanselleer.
  • x. Verneuk- en Peutersagteware. Vir enige toestel wat aan Xbox-dienste kan verbind, kan ons outomaties u toestel nagaan vir ongemagtigde hardeware of sagteware wat dit in stryd met die Gedragskode of hierdie Bepalings moontlik maak om te verneuk of te peuter, en bywerkings vir Xbox-toepassingsagteware of opstelveranderings aflaai, waaronder dié wat verhoed dat u toegang tot die Xbox-dienste verkry, of ongemagtigde hardeware of sagteware gebruik wat dit moontlik maak om te verneuk of te peuter.
  • xi. Mixer.
   • 1. Mixer-rekeninge en Microsoft-rekeninge. Indien u die Mixer-diens met ’n Mixer-rekening gebruik, word u gebruik gedek deur die Mixer-diensbepalings wat beskikbaar is by https://mixer.com/about/tos. Indien u die Mixer-diens met ’n Microsoft-rekening gebruik, word u gebruik ook deur hierdie Bepalings gedek. Hierdie Bepalings geld waar daar konflik bestaan.
   • 2. U Inhoud op Mixer. "U Inhoud op Mixer" beteken alle inhoud wat u of iemand namens u op die Mixer-diens skep, waaronder onder meer lewendige of opgeneemde strome (en enige inhoud soos oudiovisuele inhoud wat dit bevat); handelsmerkname, handelsmerke, diensmerke, handelsname, logo's of aanduidings van oorsprong; u opmerkings, emotikone en aktiwiteite op Mixer-kanale (waaronder bot-gegenereerde inhoud); en alle verwante metadata. Enigiemand, onder wie Microsoft en gebruikers, kan U Inhoud op Mixer in enige vorm, formaat, media of kanale wat tans bekend is of later ontwikkel word, sien, gebruik, huisves, reproduseer, wysig, versprei, publiseer, in die openbaar uitvoer en vertoon, vertaal, aanpas en andersins benut.
   • 3. Gedragskode op Mixer toegepas. Klik hier vir meer inligting oor hoe Microsoft se Gedragskode op Mixer van toepassing is.
   • 4. Gebruik van die Mixer-diens.
    • a. Minimumouderdom. Deur die Mixer-diens te gebruik, stel u dit dat u minstens 13 jaar oud is en, indien u jonger as die meerderjarigheidsouderdom is waar u woon, dat u gebruik onder toesig van ’n ouer of wettige voog is.
    • b. Anonieme en nie-anonieme gebruik. U kan Mixer anoniem gebruik indien u net inhoud wil bekyk. Andersins moet u ’n rekening skep en aanmeld, en sal u deur ander gebruikers deur u Mixer-naam geïdentifiseer word.
    • c. Rekeninge vir nie-anonieme gebruik. U kan ’n Microsoft-rekening en/of ’n Mixer-rekening vir nie-anonieme gebruike van die Mixer-diens skep. U kan ’n Mixer-rekening skep deur aanlyn aan te sluit. U moet u Mixer-rekening gebruik om dit aktief te hou. U moet minstens een maal binne ’n vyfjaartydperk by die Mixer-diens aanmeld om u Mixer-alias te behou wat met u Microsoft-rekening geassosieer word.
   • 5. Dienskennisgewings. Wanneer daar iets is wat ons u oor die Mixer-diens moet meedeel, sal ons vir u Dienskennisgewings stuur na die e-posadres wat aan u Mixer-rekening en/of u Microsoft-rekening gekoppel is.
   • 6. Steundiens. Klantesteun vir die Mixer-diens is beskikbaar by mixer.com/contact.
Volledige teks
WinkelWinkel14b_Store
Opsomming
 • b. Winkel. "Winkel" verwys na 'n Diens wat u in staat stel om te blaai, lêers af te laai, te koop, en om toepassings (die term "toepassing" sluit speletjies in) en ander digitale inhoud te beoordeel en te resenseer. Hierdie Bepalings dek die gebruik van die Office-, Windows- en Xbox-winkel. "Office-winkel" verwys na ’n Winkel vir Office-produkte en toepassings vir Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access en Project (2013-weergawes of jonger), of enige ander ervaring wat met "Office-winkel" gemerk is. "Windows-winkel" verwys na 'n Winkel met Windows-toestelle soos telefone, persoonlike rekenaars (PR's) en tablette of enige ander ervaring wat met "Windows-winkel" gemerk is. "Xbox-winkel" verwys na ’n Winkel wat Xbox One- en Xbox 360-konsoles verkoop, of enige ander ervaring wat met "Xbox-winkel" gemerk is.
  • i. Lisensiebepalings. Ons sal die uitgewer van elke toepassing wat in die betrokke Winkel beskikbaar is, identifiseer. Tensy verskillende lisensiebepalings saam met die toepassing voorsien word, is die standaard-toepassinglisensiebepalings (“SALT”) aan die einde van hierdie bepalings ’n ooreenkoms tussen u en die toepassinguitgewer wat die lisensiebepalings uiteensit wat van toepassing is op ’n toepassing wat u via die Windows-Winkel of die Xbox-Winkel aflaai. Ter duidelikheid: hierdie Bepalings het betrekking op die gebruik van en die dienste wat voorsien word deur Microsoft-dienste. Artikel 5 van hierdie bepalings geld ook vir enige derdeparty-toepassings en -dienste wat via ’n winkel verkry word. Toepassings wat deur die Office-winkel afgelaai word, word nie deur die SBTL bepaal nie, en het aparte lisensiebepalings wat geld.
  • ii. Bywerkings. Microsoft sal outomaties na bywerkings vir u toepassings soek en dit aflaai, selfs al is u nie by die betrokke Winkel aangeteken nie. U kan u Winkel- of stelselinstellings wysig indien u verkies om nie Winkeltoepassings se bywerkings outomaties te ontvang nie. Sekere Office-winkeltoepassings wat deels of in die geheel aanlyn gehuisves word, kan egter te eniger tyd deur die toepassingontwikkelaar bygewerk word, en kan moontlik sonder u toestemming bygewerk word.
  • iii. Graderings en Resensies. Indien u ’n toepassing of ander Digitale goedere in die Winkel gradeer of resenseer, kan u moontlik e-pos vanaf Microsoft ontvang wat inhoud van die toepassing of Digitale goedere se uitgewer bevat. Enige sulke e-posse kom van Microsoft af; ons deel nie u e-posadres met uitgewers van toepassings of ander Digitale goedere wat u deur die Winkel aanskaf nie.
  • iv. Veiligheidswaarskuwing. U moet van tyd tot tyd rus as u die speletjies of ander toepassings gebruik om moontlike besering, ongerief of uitputting van u oë te voorkom, veral as u pyn of moegheid ervaar wanneer u dit gebruik. Neem 'n blaaskans indien u ongerief ervaar. Ongerief mag dalk die volgende insluit: 'n gevoel van naarheid, bewegingsiekte, duiseligheid, disoriëntering, hoofpyn, moegheid, ooguitputting of droë oë. Die gebruik van toepassings kan u aandag aftrek en u omgewing belemmer. Vermy die gevaar van pootjie, trappe, lae plafonne, en breekbare of waardevolle items wat beskadig kan word. 'n Baie klein persentasie mense kan moontlik 'n siekte-aanval ervaar wanneer hulle aan sekere visuele beelde, soos flitsende ligte of patrone wat in toepassings voorkom, blootgestel word. Selfs mense wat geen geskiedenis van aanvalle het nie, kan 'n ongediagnoseerde toestand hê wat dit kan veroorsaak. Simptome kan lighoofdigheid, visie-afwykings, senuweetrekkings, rukbewegings of bewerasie, disoriëntasie, verwardheid, floute of stuiptrekkings insluit. Staak onmiddellik en raadpleeg 'n dokter indien u enige van hierdie simptome ondervind, of raadpleeg 'n dokter voordat u die toepassings gebruik indien u al voorheen simptome van sulke siekte-aanvalle ervaar het. Ouers moet hulle kinders se gebruik van toepassings monitor vir tekens van hierdie simptome.
Volledige teks
Microsoft-gesin se kenmerke.Microsoft-gesin se kenmerke.14c_MicrosoftFamily
Opsomming
 • c. Microsoft Family se kenmerke. Ouers en kinders kan Microsoft Family se kenmerke gebruik om wedersydse vertroue te kweek wat berus op begrip van die gedrag, webwerwe, toepassings, speletjies, fisiese plekke en besteding wat in hulle gesin werk. Ouers kan 'n "Gesin" skep deur https://account.microsoft.com/family te besoek (of deur die instruksies op hul Windows-toestel of Xbox-konsole te volg) en hul kinders of ander ouers te nooi om aan te sluit. Daar is baie kenmerke wat gesinslede kan gebruik. Lees dus asseblief die inligting wat verskaf word noukeurig deur wanneer u besluit om ’n gesin te skep of by een aan te sluit en wanneer u Digitale Goedere vir gesinstoegang koop. Indien u ’n gesin skep of by een aansluit, stem u in dat u die gesin sal gebruik vir die doel waarvoor dit geskep is – nie op ’n ongemagtigde manier om onwettig toegang tot iemand anders se inligting te verkry nie.
Volledige teks
GroepboodskapdiensGroepboodskapdiens14d_GroupMessaging
Opsomming
 • d. Groepboodskapdiens. Verskillende Microsoft-dienste stel u in staat om boodskappe per stem of SMS ("boodskappe") aan ander te stuur en/of stel Microsoft en Microsoft-beheerde geaffilieerdes in staat om sulke boodskappe aan u en een of meer ander gebruikers namens u te stuur. WANNEER U MICROSOFT EN MICROSOFT-BEHEERDE GEAFFILIEERDES OPDRAG GEE OM SULKE BOODSKAPPE AAN U OF AAN ANDER TE STUUR, STEL U EN WAARBORG U AAN ONS DAT U EN ELKE PERSOON WAARAAN U ONS OPDRAG GEGEE HET OM BOODSKAPPE TE STUUR, INSTEM OM SULKE BOODSKAPPE EN ENIGE ANDER VERWANTE ADMINISTRATIEWE SMS'e VAN MICROSOFT EN MICROSOFT-BEHEERDE GEAFFILIEERDES TE ONTVANG. "Administratiewe SMS'e" is transaksionele boodskappe wat 'n spesifieke Microsoft-diens van tyd tot tyd stuur, waaronder onder meer 'n "welkomboodskap" of instruksies oor hoe om nie meer boodskappe te ontvang nie. U of groeplede wat nie meer sulke boodskappe wil ontvang nie kan enige tyd die ontvangs van verdere boodskappe van Microsoft of Microsoft-beheerde geaffilieerdes af kanselleer deur die instruksies te volg wat verskaf word. Indien u nie meer sulke boodskappe wil ontvang of lid van die groep wil bly nie, stem u in dat u dit sal kanselleer deur die instruksies te volg wat deur die toepaslike program of diens verskaf word Indien u oortuig is dat 'n groeplid nie meer sulke boodskappe wil ontvang of lid van die groep wil bly nie, stem u in dat u die persoon uit die groep sal verwyder. U stel en waarborg ook aan ons dat u en elke persoon waaraan u ons opdrag gegee het om 'n boodskap te stuur, begryp dat elke groeplid verantwoordelik is vir die koste van enige boodskaptariewe wat sy of haar sellulêre diensverskaffer hef, waaronder enige internasionale boodskaptariewe wat kan geld wanneer boodskappe van nommers in Amerika af gestuur word.
Volledige teks
Skype en GroupMeSkype en GroupMe14e_Skype
Opsomming
 • e. Skype en GroupMe.
  • i. Geen Toegang tot Nooddienste Nie. Daar is belangrike verskille tussen tradisionele telefoondienste en Skype. Skype word nie ingevolge toepaslike plaaslike of nasionale reëls, regulasies of wetgewing verplig om toegang tot nooddienste te bied nie. Skype se sagteware en produkte is nie ontwerp om noodoproepe te maak na enige soort hospitaal, wetstoepassingsagentskap, mediesesorgeenheid of enige ander diens wat 'n gebruiker met nooddienstepersoneel of openbare veiligheidsteunpunte in verbinding plaas nie ("Nooddienste"). U erken en stem saam met die volgende: (i) dit is u verantwoordelikheid om tradisionele draadlose (mobiele) of vastelyn-telefoondienste te koop wat toegang tot nooddienste bied, en (ii) Skype is nie ’n vervanging vir u primêre telefoondiens nie.
  • ii. TPK's of Uitsaaiery. Indien u Skype vir enige uitsending wil gebruik, moet u voldoen aan die "Uitsending-diensbepalings" by https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Indien u enige toepassing se programkoppelvlak ("TPK") wil gebruik wat deur Skype oopgemaak of beskikbaar gestel word, moet u voldoen aan die toepaslike lisensiebepalings, wat beskikbaar is by www.skype.com/go/legal.
  • iii. Beleid oor Redelike Gebruik. U gebruik van Skype kan onderhewig wees aan beleid oor redelike gebruik. Gaan asseblief hierdie beleidstukke na; dit is ontwerp om bedrog en misbruik te voorkom, en kan moontlik die tipe, duur of volume van oproepe of boodskappe wat u kan maak, beperk. Hierdie beleidstukke word deur verwysing by hierdie Bepalings ingesluit. U kan hierdie beleidstukke vind by https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • iv. Kaartintekening. Skype bevat kenmerke wat u in staat stel om inligting na 'n kaartdiens te stuur, of om u ligging met die diens op 'n kaart in te teken. Deur daardie kenmerke te gebruik, stem u in tot hierdie Bepalings en die Google Maps-bepalings wat beskikbaar is by https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html, of sodanige bepalings oor Google Maps wat in u land beskikbaar is.
  • v. Regeringsgebruikers. Indien u ’n sakerekening of Skype Manager namens die VSA-regering of ’n agentskap van die VSA-regering wil gebruik, geld hierdie Bepalings nie vir sodanige gebruik nie. Vir toepaslike bepalings of verdere inligting, kontak asseblief usgovusers@skype.net.
  • vi. Persoonlike/Nie-kommersiële Gebruik. Die gebruik van Skype is bestem vir u persoonlike, nie-kommersiële gebruik. U mag Skype by die werk vir u eie sakekommunikasie gebruik.
  • vii. Skype-nommer/Skype To Go. Indien Skype vir u 'n Skype- of 'n Skype To Go-nommer gee, stem u in dat u nie daardie nommer besit of die reg het om dit vir altyd te hou nie. In sekere lande kan 'n Skype-vennoot in plaas van Skype self vir u 'n nommer beskikbaar stel, en sal u moontlik 'n aparte ooreenkoms met sodanige vennoot moet sluit.
  • viii. Skype Manager. ’n "Skype Manager-administrasierekening" word deur u geskep en bestuur; u tree as ’n individuele administreerder van ’n Skype Manager-groep op, en nie as ’n sake-entiteit nie. U kan u individuele Microsoft-rekening met ’n Skype Manager-groep verbind ("Gekoppelde rekening"). U mag bykomende administreerders vir u Skype Manager-groep aanstel, mits hulle hierdie Bepalings aanvaar. Indien u Skype-nommers aan 'n Gekoppelde rekening toewys, is u verantwoordelik vir die nakoming van enige vereistes wat verband hou met die verblyf of ligging van u Gekoppelde rekening se gebruikers. Indien u besluit om ’n Gekoppelde rekening van ’n Skype Manager-groep te ontkoppel, sal enige toegewese intekenings, Skype-krediet of Skype-nommers nie meer herwinbaar wees nie en sal u nie meer toegang kan verkry tot U Inhoud of materiaal wat met die ontkoppelde rekening verband hou nie. U stem in om enige persoonlike inligting van u Gekoppelde rekening-gebruikers in ooreenstemming met alle toepaslike databeskermingswette te verwerk.
  • ix. Skype-kostes. Alle pryse vir betaalde Skype-produkte sluit toepaslike belastings in, tensy anders vermeld. Die kostes wat betaalbaar is om telefone te skakel as u nie 'n intekening het nie, bestaan uit 'n verbindingsfooi (wat een keer per oproep gehef word) en 'n per-minuut-tarief wat by www.skype.com/go/allrates uiteengesit word. Oproepkostes sal van u Skype-kredietbalans afgetrek word. Skype kan sy oproepfooie enige tyd verander deur sodanige verandering by www.skype.com/go/allrates te publiseer. Die nuwe tarief sal vanaf u eerste oproep ná publikasie van die nuwe tariewe geld. Gaan asseblief die jongste tariewe na voordat u u oproep maak. Dele van oproepminute en gedeeltelike kostes sal afgerond word na die volgende hele eenheid. Betaalde Skype-produkte word in party lande deur Skype se plaaslike vennoot verskaf, en die vennoot se gebruiksbepalings sal vir sulke transaksies geld.
  • x. Skype-krediet. Skype waarborg nie dat u u Skype-kredietbalans sal kan gebruik om alle betaalde Skype-produkte te koop nie. Indien u versuim om u Skype-krediet binne ’n tydperk van 180 dae te gebruik, sal Skype u Skype-krediet se status na onaktief verander. U kan die Skype-krediet heraktiveer deur die heraktiveringskakel by https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit te volg. Indien u in Japan geleë is en u Skype-krediet op die Skype-webwerf koop, is die voorafgaande twee sinne nie op u van toepassing nie en sal u Skype-krediet 180 dae ná die aankoopdatum verval. Sodra u krediet verval, sal u dit nie meer kan heraktiveer of gebruik nie. As u Skype-krediet koop, kan u die Outo-aanvul-kenmerk ontsper deur die betrokke blokkie te merk. Indien dit geaktiveer is, sal u Skype-kredietsaldo elke keer met dieselfde bedrag op dieselfde betaalwyse aangevul word wanneer u Skype-saldo onder die drumpel daal wat Skype van tyd tot tyd bepaal. Indien u 'n intekening met 'n ander betaalwyse as 'n kredietkaart, PayPal of Moneybookers (Skrill) gekoop en Outo-aanvul ontsper het, sal u Skype-kredietbalans aangevul word met die bedrag wat nodig is om u volgende repeterende intekening te koop. U kan Outo-aanvul enige tyd deaktiveer deur die instellings van u Skype-rekeningportaal in Skype oop te maak en te verander.
  • xi. Tariewe vir internasionale boodskappe. GroupMe gebruik tans Amerikaansgebaseerde nommers vir elke groep wat geskep word. Elke SMS wat van 'n GroupMe-nommer af gestuur of ontvang word, sal tel as 'n internasionale SMS wat uit die Verenigde State gestuur of ontvang word. Gaan asseblief die geassosieerde internasionale tariewe met u verskaffer na.
  • xii. Stuur en ontvang geld. Deur die kenmerk te gebruik waarmee geld gestuur en ontvang kan word (indien beskikbaar), erken u dat Skype derdepartye gebruik om betalingsdienste te verskaf en oordragte te maak. Skype verskaf nie betalingsdienste of maak nie oordragte nie, en is nie ’n monetêre dienste-onderneming nie. Die stuur en ontvang van geld op Skype kan moontlik net beskikbaar wees vir gebruikers wat 18 jaar of ouer is (of andersins in ooreenstemming met die bepalings van die derdepartye) en wat registreer en goedgekeur word vir ’n rekening by die derdepartyverskaffer. Om die kenmerk te gebruik waarmee geld gestuur word, kan dit moontlik van u vereis word om die derdepartye se bepalings en voorwaardes te aanvaar en om toestemmings te verskaf dat data met hierdie derdepartye gedeel mag word sodat hulle die diens kan verskaf. Indien Skype kennis ontvang dat u gebruik van die kenmerk om geld te stuur ’n derdeparty se bepalings en voorwaardes oortree, sal Skype moontlik teen u rekening moet optree, byvoorbeeld deur u rekening te kanselleer of op te skort. Skype, of Microsoft, is nie aanspreeklik vir betalingsdienste wat deur derdepartye verskaf word nie of enige stappe wat ingevolge die bepalings en voorwaardes van derdepartye gedoen word nie. Skype lewer geen waarborge of stellings dat die kenmerk om geld te stuur en te ontvang beskikbaar sal wees en voortgaan om beskikbaar te wees nie.
Volledige teks
Bing en MSNBing en MSN14f_BingandMSN
Opsomming
 • f. Bing en MSN.
  • i. Bing- en MSN-materiaal. Die artikels, teks, foto’s, kaarte, video’s, videospelers en derdeparty-materiaal wat op Bing en MSN beskikbaar is, insluitend deur Microsoft-botte, -toepassings en -programme, is slegs vir u niekommersiële, persoonlike gebruik. Ander gebruike, waaronder aflaai, kopiëring of herverspreiding van hierdie materiaal, of die gebruik van hierdie materiaal of produkte om u eie produkte te bou, is slegs toelaatbaar in die mate waarin dit spesifiek deur Microsoft of regte-eienaars gemagtig word, of deur toepaslike kopieregwetgewing toegelaat word. Microsoft of ander regte-eienaars behou alle regte op die materiaal voor wat nie uitdruklik deur Microsoft ingevolge die lisensiebepalings toegeken word nie, hetsy deur implikasie, teruggangsverbod of andersins.
  • ii. Bing-kaarte. U mag nie lugfotobeelde van die Verenigde State, Kanada, Meksiko, Nieu-Seeland, Australië of Japan vir regeringsdoeleindes gebruik sonder ons aparte, skriftelike toestemming nie.
  • iii. Bing-plekke en Bing-vervaardigersentrum. Wanneer u u data of u inhoud aan Bing-plekke of die Bing-vervaardigersentrum voorsien, verleen u aan Microsoft ’n wêreldwye, tantiemevrye intellektuele-eiendom-lisensie om dit as deel van ’n diens te gebruik, te reproduseer, te stoor, te verander, saam te voeg, te bevorder, te versend, te vertoon of te versprei, en om daardie regte aan derde partye te sublisensieer.
Volledige teks
CortanaCortana14g_Cortana
Opsomming
 • g. Cortana.
  • i. Persoonlike, Nie-kommersiële Gebruik. Cortana is Microsoft se persoonlike assistent-diens. Die kenmerke, dienste, inhoud en derdeparty-toepassings en -dienste wat Cortana verskaf (saam bekend as "Cortana-dienste") is slegs gemik op u persoonlike, nie-kommersiële gebruik.
  • ii. Funksionaliteit en inhoud. Cortana verskaf ’n reeks kenmerke waarvan sommige verpersoonlik is. Cortana-dienste gee u toegang tot dienste, inligting of funksionaliteit wat deur ander Microsoft-dienste of derdeparty-programme en -dienste verskaf word. Die diensspesifieke bepalings van artikel 13 is ook van toepassing op u gebruik van toepaslike Microsoft-dienste waartoe u via Cortana-dienste toegang verkry. Cortana verskaf slegs vir u beplanningsdoeleindes inligting; u moet u eie onafhanklike oordeel uitoefen wanneer u hierdie inligting nagaan en daarop staatmaak. Microsoft waarborg nie die betroubaarheid, beskikbaarheid of tydigheid van persoonlike ervarings wat deur Cortana gebied word nie. Microsoft is nie verantwoordelik as ’n kommunikasiebestuurskenmerk van Cortana verhoed dat u ’n kommunikasie of berig ontvang, nagaan of stuur of dit vertraag nie.
  • iii. Derdepartytoepassings en -dienste. As deel van die lewering van die Cortana-dienste, kan Cortana dalk inligting met derdepartytoepassings en -dienste uitruil, soos u poskode, en navrae en antwoorde wat deur die derdepartytoepassings en -dienste teruggestuur word, om aan u versoek te voldoen. Met behulp van rekeningkoppeling kan Cortana dalk gebruikers in staat stel om aankope deur derdepartytoepassings en -dienste te doen deur die rekeningvoorkeure en -instellings te gebruik wat die gebruiker direk met daardie derdepartytoepassings en -dienste daargestel het. Gebruikers kan rekeningkoppeling enige tyd ontkoppel. U gebruik van die derdepartytoepassings en -dienste word deur afdeling 5 van hierdie Bepalings gedek. Uitgewers van derdeparty-toepassings en -dienste kan moontlik die funksionaliteit of kenmerke van hul derdeparty-programme en -dienste of die integrasie met Cortana-dienste verander of stop. Microsoft is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir vervaardigervoorsiende sagteware of fermware nie.
  • iv. Cortana-geaktiveerde toestelle. Cortana-geaktiveerde toestelle is produkte of toestelle wat geaktiveer is om mee toegang tot Cortana-dienste te verkry, of produkte of toestelle wat met Cortana-dienste versoenbaar is. Cortana-geaktiveerde toestelle sluit derdepartytoestelle of -produkte in wat Microsoft nie besit, vervaardig of ontwikkel nie. Microsoft is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir hierdie derdepartytoestelle of -produkte nie.
  • v. Sagtewarebywerkings. Vir enige toestel wat aan Cortana-dienste kan verbind, kan ons dalk u weergawe van Cortana-dienstesagteware outomaties nagaan en sagtewarebywerkings of konfigurasieveranderings aflaai, of van enige vervaardigers van Cortana-geaktiveerde toestelle vereis om die Cortana-dienstesagteware bygewerk te hou.
Volledige teks
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Opsomming
 • h. Outlook.com. Die Outlook.com (of @msn-, @hotmail- of @live-)-e-posadres wat u gebruik om u Microsoft-rekening te skep, sal so lank as wat u Outlook.com-inboks of Microsoft-rekening aktief bly uniek wees. Indien u of Microsoft u Outlook.com-inboks of Microsoft-rekening weens hierdie Bepalings sluit, kan daardie e-posadres of gebruikernaam moontlik terug in ons stelsel geplaas word en aan 'n ander gebruiker toegeken word.
Volledige teks
Office-diensteOffice-dienste14i_officeBasedServices
Opsomming
 • i. Office-dienste. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com en enige ander Office 365-intekening of dienste met die Office-handelsmerk is vir u persoonlike, niekommersiële gebruik, tensy u kommersiële gebruiksregte ingevolge ’n afsonderlike ooreenkoms met Microsoft het.
Volledige teks
Microsoft se gesondheidsdiensteMicrosoft se gesondheidsdienste14j_MicrosoftHealthServices
Opsomming
 • j. Microsoft se gesondheidsdienste.
  • i. HealthVault. HealthVault is ontwerp om u eie en ander mense (soos u gesin, met hulle toestemming) se persoonlike gesondheidsverwante inligting te berg. HealthVault-rekenings word nie daargestel vir gebruik deur gesondheidsorgverskaffers of vir enige ander kommersiële of nie-persoonlike doel nie. Die inligting in u rekening is dalk nie altyd akkuraat of op datum nie; enige gesondheidsorgverskaffer moet hierdie inligting slegs vir kennisname hanteer. Die HealthVault-diens hou nie rekords by vir gesondheidsorgverskaffers of vir enige ander mediese of gevallebestuursdoel nie. HealthVault-dokumente vorm byvoorbeeld nie aangewese dokumentstelle ingevolge die VSA-regulasies se definisie nie. Indien 'n gesondheidsorgverskaffer besluit om enige data wat uit HealthVault verkry is by sy dokumente in te sluit, moet hulle 'n afskrif in hulle eie stelsel berg. Indien daar 'n mede-bewaarder van 'n dokument in u rekening is (omdat een die ander genooi het), erken u dat die mede-bewaarder volle beheer oor daardie dokument het, en moontlik u toegang tot dit kan kanselleer, ander mense se toegang tot die dokument kan manipuleer en die dokument se data kan besigtig, insluitend hoe en wanneer die dokument gebruik is. Microsoft steun slegs hul eie aantekenbesonderhede, nie ander bronne (soos Facebook en OpenID) s'n nie; HealthVault-klantesteun sal dus slegs met hul eie aantekenkwessies kan help. Indien u u aantekenbesonderhede verloor, of as die rekening waar u u aantekenbesonderhede gekry het sluit, sal u nie u gebergde data kan oproep nie. Om te verseker dat u altyd toegang het, stel ons voor dat u meer as een stel aantekenbesonderhede vir u HealthVault-rekening gebruik. Microsoft onderskryf, beheer en aanvaar nie verantwoordelikheid vir die bedryf, steun of sekuriteit van nie-Microsoft-aantekenbesonderhede wat u moontlik gebruik nie.
  • ii. Microsoft Band. Die Microsoft Band-toestel en -toepassing is nie mediese toestelle nie en is slegs vir fiksheids- en welstanddoeleindes bedoel. Dit is nie ontwerp of bedoel om gebruik te word in die diagnose van siektes of ander toestande nie, of in die genesing, verligting, behandeling of voorkoming van siektes of ander toestande nie. Microsoft is nie verantwoordelik vir enige besluit wat u maak op grond van inligting wat u van Microsoft Band af ontvang nie.
Volledige teks
Digitale goedereDigitale goedere14k_DigitalGoods
Opsomming
 • k. Digitale goedere. Met Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Winkel en enige verwante en toekomstige dienste mag Microsoft u in staat stel om musiek, beelde, video, teks, boeke, speletjies of ander materiaal ("Digitale goedere") wat in digitale formaat beskikbaar is, aan te skaf, daarna te luister, te kyk, te speel en/of dit te lees (wat ook al van toepassing is). Die Digitale goedere is slegs bestem vir u persoonlike, nie-kommersiële vermaakgebruik. U stem in om nie enige kopieë van die Digitale goedere te herversprei, uit te saai, in die openbaar uit te voer of in die openbaar ten toon te stel nie. Digitale goedere kan die eiendom van Microsoft of derdepartye wees. U begryp en erken dat u regte rakende Digitale goedere onder alle omstandighede deur hierdie Bepalings, kopieregwetgewing en die gebruiksreëls by https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 beperk word. U stem in dat u nie sal probeer om enige Digitale Goedere, wat by enige van die Dienste aangeskaf is, om watter rede ook al te wysig nie – ook nie met die doel om die eienaarskap of bron van die Digitale goedere te verskuil of te verander nie. Microsoft of die eienaars van die Digitale goedere kan Digitale goedere van tyd tot tyd sonder kennisgewing uit die Dienste verwyder.
Volledige teks
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Opsomming
 • l. OneDrive.
  • i. Bergingtoewysing. Indien u meer inhoud in u OneDrive-rekening berg as waarvoor in die bepalings van u gratis of betaalde intekendiens vir OneDrive voorsiening gemaak word en u reageer nie op 'n kennisgewing van Microsoft om u rekening te herstel deur oortollige inhoud te verwyder of na 'n nuwe intekenplan met meer berging oor te slaan nie, behou ons die reg voor om u rekening te sluit en toegang tot U Inhoud op OneDrive te skrap of te deaktiveer.
  • ii. Diensprestasie. Onderhewig aan faktore soos u toerusting, internetverbinding en Microsoft se pogings om die prestasie en integriteit van sy diens te handhaaf, mag u dalk van tyd tot tyd vertragings in die oplaai of sinchronisering van inhoud op OneDrive ondervind.
Volledige teks
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Opsomming
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Program. Microsoft Rewards (die “Program”) stel u in staat om inruilbare punte te verdien vir aktiwiteite soos gekwalifiseerde soektogte, verkrygings, tyd aktief bestee op Microsoft Edge, en ander aanbiedings van Microsoft. Aanbiedings kan wissel volgens mark. ’n Soektog is die handeling van ’n individuele gebruiker wat teks handmatig invoer vir die goeietrou-doel om Bing-soekresultate vir daardie gebruiker se eie navorsingsdoeleindes te verkry en sluit nie ’n navraag in wat deur ’n bot, makro of ander outomatiese of bedrieglike middel van enige aard ingevoer word nie (“Soektog”). ’n Verkryging is die proses om goedere te koop of ’n lisensie vir digitale inhoud van Microsoft af af te laai en te verkry, hetsy gratis of betaald (“Verkryging”). Beloningspunte word nie vir elke aankoop by Microsoft aangebied nie. Om aktief tyd op Microsoft Edge te bestee beteken dat die blaaier sigbaar is op u toestel se skerm (bv. oopgemaak en dusdanig in gebruik dat die Microsoft Edge-ikoon in die taakbalk uitblink, wat aandui dat dit die toepassing is wat tans gebruik word) en om die blaaier te gebruik om webwerwe te sien, video’s in die blaaier te kyk, e-pos te kontroleer, of ander gebruike waarvoor blaaiers gebruik word. Om punte vir die gebruik van Microsoft Edge te verdien, moet Bing as die blaaier se verstek-soekenjin opgestel wees, en telemetrie moet in u Windows-instellings geaktiveer wees. Microsoft kan moontlik van tyd tot tyd bykomende geleenthede bied om punte te verdien, en elke puntverdien-geleentheid sal nie vir ewig beskikbaar wees nie. U verdiende punte kan vir items (“Belonings”) ingeruil word op die inruilbladsy. Vir meer inligting, kyk die Belonings-afdeling by support.microsoft.com (“VVV”).
   • 1. Programvereistes. U het ’n geldige Microsoft-rekening nodig en u toestelle moet voldoen aan die minimum-stelselvereistes. Die program is oop vir gebruikers wat woon in die markte wat in die VVV genoem word. Individue kan nie meer as een programrekening hê nie, selfs al het ’n individu meer as een e-posadres, en huishoudings is beperk tot ses rekeninge. Die program is uitsluitlik vir u persoonlike, niekommersiële gebruik.
   • 2. Punte. U kan nie punte oordra nie, behalwe om u punte aan ’n niewinsorganisasie te skenk wat in die inruilsentrum genoem word. Punte is nie u persoonlike eiendom nie, en u mag nie kontant of geld in ruil daarvoor verkry nie. Punte word op ’n promosiebasis aan u toegeken. U kan nie punte koop nie. Microsoft kan moontlik die aantal punte of belonings per persoon, per huishouding of per vasgestelde tydperk beperk (bv. ’n dag). U mag nie meer as 550 000 punte per kalenderjaar in die program inruil nie. Punte wat in die program verdien word, is nie geldig in of in kombinasie met enige ander program wat deur Microsoft of derde partye aangebied word nie. Oningeruilde punte verstryk indien u vir 18 maande lank geen punte verdien nie.
   • 3. Belonings. U kan u punte inruil deur die inruilsentrum te besoek, of u kan punte aan enige van ’n beperkte aantal niewinsorganisasies skenk. Daar kan moontlik ’n beperkte aantal van ’n spesifieke beloning beskikbaar wees, en wie eerste kom, eerste maal. Daar kan dalk van u vereis word om bykomende inligting te voorsien, byvoorbeeld u posadres en telefoonnommer (maar nie ’n VOIP- of tolvrye nommer nie), en u kan ook versoek word om ’n bedrogvoorkomingskode in te voer of bykomende regsdokumente te onderteken om punte vir belonings in te ruil. Sodra u ’n beloning bestel, kan u dit nie kanselleer of vir terugbetaling van punte terugstuur nie, behalwe in geval van defektiewe produkte of soos vereis deur toepaslike wetgewing. As u ’n beloning bestel wat nie op voorraad is nie of vir ander redes nie beskikbaar is nie, kan Microsoft volgens eie goeddunke ’n beloning van vergelykbare waarde daarvoor gee, of u punte terugbetaal. Microsoft kan moontlik die belonings wat in die inruilsentrum aangebied word, bywerk of ophou om spesifieke belonings te bied. Sommige belonings kan ouderdomsvereistes hê. Enige sodanige vereistes sal by die betrokke aanbod ingesluit word. U is verantwoordelik vir alle federale, deelstaats- en plaaslike belasting en enige ander koste van die aanvaarding en gebruik van die beloning. Belonings word per e-pos gestuur na die e-posadres wat u voorsien wanneer u u beloning bestel. Hou dus u e-posadres op datum. Belonings wat nie afgelewer kan word nie, sal nie heruitgereik word nie en word dus verbeur. Belonings is nie vir herverkoop nie.
   • 4. Om u deelname aan die program te kanselleer. U programrekening sal gekanselleer word as u nie ten minste een keer in ’n 18-maande-tydperk aanmeld nie. Daarbenewens behou Microsoft die reg om die programrekening van ’n spesifieke gebruiker te kanselleer indien daar met die program gepeuter is, dit misbruik is, of mee bedrog gepleeg is, of hierdie bepalings oortree. Ná programkansellasie (deur u of ons) of indien die program opgeskort word, sal u 90 dae hê om u punte in te ruil, anders word daardie punte verbeur. Sodra kansellasie van krag is, beëindig u reg om die program te gebruik en toekomstige punte op te bou.
   • 5. Ander voorwaardes. Microsoft behou die reg om u te diskwalifiseer; u toegang tot die program of u beloningsrekening te deaktiveer; en/of punte, belonings en liefdadigheidsbydraes terug te hou, indien Microsoft meen dat u enige aspek van die program manipuleer of misbruik of moontlik aan aktiwiteite meedoen wat hierdie bepalings skend.
Volledige teks
AllerleiAllerlei16_17_18_miscellaneous
Opsomming

14. Allerlei. Hierdie artikel en artikels 1, 9 (vir bedrae aangegaan voor die einde van hierdie bepalings), 10, 11, 12, 15, 17 en dit wat volgens hul bepalings geld nadat hierdie bepalings tot ’n einde kom, bly van krag ná enige beëindiging of kansellasie van hierdie bepalings. In die mate wat toepaslike wetgewing dit toelaat, kan ons te eniger tyd, in geheel of gedeeltelik, hierdie Bepalings toewys, ons verpligtinge ingevolge hierdie Bepalings uitkontrakteer, of ons regte ingevolge hierdie Bepalings sublisensieer sonder om u kennis te gee. U mag nie hierdie Bepalings toewys of enige regte om die Dienste te gebruik oordra nie. Hierdie is die hele ooreenkoms tussen u en Microsoft vir u gebruik van die Dienste. Dit vervang enige vorige ooreenkomste tussen u en Microsoft oor u gebruik van die Dienste. U het nie op enige verklaring, stelling, waarborg, begrip, onderneming, belofte of versekering – buiten dit wat uitdruklik in hierdie Bepalings uiteengesit word – staatgemaak toe u tot hierdie Bepalings ingestem het nie. Alle dele van hierdie Bepalings geld in die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word. Indien 'n hof of arbiter bevind dat ons 'n deel van hierdie Bepalings nie kan afdwing soos wat dit geskryf is nie, kan ons daardie bepalings met soortgelyke bepalings vervang in die mate wat dit ingevolge toepaslike wetgewing afdwingbaar is, sonder dat die res van hierdie Bepalings verander. Hierdie Bepalings is uitsluitlik vir u en ons voordeel. Hierdie Bepalings bestaan nie tot enige ander persoon se voordeel, behalwe Microsoft se opvolgers en regverkryers s'n, nie. Afdelings se opskrifte is slegs vir verwysingsdoeleindes en het geen uitwerking in die reg nie.

15. Eise Moet Binne Een Jaar Ingedien Word. Enige eis wat verband hou met hierdie Bepalings of die Dienste moet binne 'n jaar vandat die eis die eerste keer ingedien kan word by 'n hof (of vir arbitrasie, indien afdeling 10(d) geld) ingedien word, tensy u plaaslike wetgewing 'n langer indientydperk vereis. As dit nie binne daardie tyd ingedien word nie, word dit permanent uitgesluit.

16. Uitvoerwette. U moet voldoen aan alle binnelandse en internasionale uitvoerwette en -regulasies wat vir die sagteware en/of die Dienste geld, wat beperkings op bestemmings, eindgebruikers en eindgebruik insluit. Vir verdere inligting oor geografiese en uitvoerbeperkings, besoek https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 en https://www.microsoft.com/exporting.

17. Behoud van regte en Terugvoer. Behalwe soos uitdruklik ingevolge hierdie Bepalings gestel word, ken Microsoft nie ’n lisensie of enige ander regte aan u toe ingevolge enige patente, kundighede, kopieregte, handelsgeheime, handelsmerke of ander intellektuele eiendom wat deur Microsoft of enige verwante entiteit besit of beheer word nie, waaronder onder meer enige naam, handelsdrag, logo of ekwivalente daarvan. Indien u enige idee, aanbieding, voorstel of terugvoering aan Microsoft gee, waaronder onder andere idees vir nuwe produkte, tegnologieë, promosies, produkname, produkterugvoer en produkverbeterings (“Terugvoer”), gee u aan Microsoft, sonder koste, tantieme of ander verpligtinge teenoor u, die reg om met u terugvoer afgeleide werke te maak, te gemaak het, of te skep, en om u terugvoer te gebruik, bekend te maak en te kommersialiseer op enige manier en vir enige doel. U mag nie Terugvoer gee wat onderhewig is aan ’n lisensie wat vereis dat Microsoft die sagteware, tegnologieë of dokumentasie daarvan aan enige derdeparty lisensieer nie, aangesien Microsoft u Terugvoer daarby insluit.

Volledige teks
KENNISGEWINGSKENNISGEWINGSNOTICES
Opsomming

Kennisgewings en prosedure om eise vir skending van intellektuele eiendom in te dien. Microsoft respekteer derdepartye se regte op intellektuele eiendom. Indien u 'n kennisgewing van skending van intellektuele eiendom wil stuur, insluitend aansprake van kopieregskending, gebruik asseblief ons prosedures om Kennisgewings van Skending in te dien. SLEGS NAVRAE WAT RELEVANT TOT HIERDIE PROSEDURE IS, SAL ’N REAKSIE ONTVANG.

Microsoft gebruik die prosesse wat in Titel 17, Verenigde State Kode, Artikel 512 uiteengesit is om op kennisgewings van kopieregskending te reageer. Onder sekere omstandighede kan Microsoft moontlik ook Microsoft-dienstegebruikers wat herhaaldelik oortree se rekenings sper of sluit.

Kennisgewings en prosedures oor kwessies rakende intellektuele eiendom in reklame. Raadpleeg asseblief ons Riglyne oor Intellektuele Eiendom aangaande kwessies rakende intellektuele eiendom op ons reklamenetwerk.

Kopiereg- en handelsmerkkennisgewings. Die Dienste verkeer onder kopiereg © 2018 Microsoft Corporation en/of sy verskaffers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VSA. Alle regte voorbehou. Microsoft en die name, logo's en ikone van alle Microsoft-produkte, -sagteware en -dienste kan óf handelsmerke óf geregistreerde handelsmerke van Microsoft in die Verenigde State en/of ander lande wees. Die name van werklike maatskappye en produkte kan die handelsmerke van hul onderskeie eienaars wees. Enige regte wat nie uitdruklik in hierdie Bepalings toegeken word nie, word voorbehou. Sekere sagteware wat in sekere Microsoft-webwerfbedieners gebruik word, is gedeeltelik op die werk van die onafhanklike JPEG-groep gebaseer. Kopiereg © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle regte voorbehou. "gnuplot"-sagteware wat in sekere Microsoft-webwerfbedieners gebruik word, verkeer onder kopiereg © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle regte voorbehou.

Mediese kennisgewing. Microsoft verskaf nie mediese of enige ander gesondheidsorgadvies, -diagnose of -behandeling nie. Raadpleeg altyd u geneesheer of ander gekwalifiseerde gesondheidsorgverskaffer oor enige vrae wat u oor 'n mediese toestand, dieet, fiksheid of welstandprogam wil vra. Moet nooit professionele mediese raad ignoreer, of versuim om dit in te win op sterkte van inligting wat u op of deur die Dienste verkry het nie.

Aandelekwotasies en -indeksdata (insluitend indekswaardes). © 2013 Morningstar, Ing. Alle Regte Voorbehou. Die inligting wat hierin vervat is: (1) behoort aan Morningstar en/of sy inhoudverskaffers; (2) mag nie gekopieer of versprei word nie; en (3) word nie as akkuraat, volledig of tydig gewaarborg nie. Nóg Morningstar, nóg sy inhoudverskaffers is verantwoordelik vir enige skade of verlies wat spruit uit die gebruik van hierdie inligting. Historiese prestasie waarborg nie toekomstige resultate nie.

U mag nie enige van die Dow Jones-indekseSM, indeksdata of die Dow Jones-merke in verband met die uitgifte, skepping, borgskap, verhandeling, bemarking of promosie van enige finansiële instrumente of beleggingsprodukte (byvoorbeeld, afgeleide instrumente, gestruktureerde produkte, beleggingsfondse, beursverhandelde fondse, beleggingsportefeuljes, ens., waar die prys, opbrengs en/of prestasie van die instrument of beleggingsproduk gebaseer is op, verwant is aan, of bedoel is om enige van die Indekse, of 'n instaan-indeks dop te hou) sonder 'n afsonderlike ooreenkoms met Dow Jones gebruik nie.

Finansiële kennisgewing. Microsoft is nie 'n makelaar/handelaar of geregistreerde belegingsadviseur ingevolge die Verenigde State se wetgewing op federale effekte of effektewetgewing van ander jurisdiksies nie, en gee nie aan individue raad oor die raadsaamheid van belegging in, of die aankoop of verkoop van effekte of ander finansiële produkte of dienste nie. Niks wat in die Dienste staan, is 'n aanbod of 'n uitnodiging om enige effekte te koop of verkoop nie. Nie Microsoft of sy lisensiegewers van aandelekwotasies of indeksdata onderskryf of beveel enige spesifieke finansiële produkte of dienste aan nie. Geen inhoud in die Dienste is daarop gemik om professionele advies te wees nie, waaronder sonder beperking beleggings- of belastingadvies.

Kennisgewing oor die H.264/AVC, MPEG-4 Visuele, en die VC-1 Videostandaard. Die sagteware bevat moontlik H.264/AVC, MPEG-4 Visuele en/of VC-1-kodektegnologie wat moontlik deur MPEG LA, L.L.C. gelisensieer kan wees. Hierdie tegnologie is 'n formaat vir datakompressie of video-inligting. MPEG LA, L.L.C. vereis hierdie kennisgewing:

HIERDIE PRODUK IS ONDER DIE H.264/AVC-, MPEG-4 VISUELE, EN DIE VC-1-PATENTPORTEFEULJELISENSIES GELISENSIEER VIR DIE PERSOONLIKE, NIE-KOMMERSIËLE GEBRUIK DEUR 'N VERBRUIKER OM (A) VIDEO IN OOREENSTEMMING MET DIE STANDAARDE ("VIDEOSTANDAARDE") TE ENKODEER EN/OF (B) H.264/AVC-, MPEG-4 VISUELE, EN VC-1-VIDEO TE DEKODEER WAT DEUR 'N VERBRUIKER GEËNKODEER IS WAT IN 'N PERSOONLIKE, NIE-KOMMERSIËLE AKTIWITEIT BETROKKE WAS EN/OF VAN 'N VIDEOVERSKAFFER VERKRY IS WAT GELISENSIEER IS OM SO 'N VIDEO TE VERSKAF. NIE EEN VAN DIE LISENSIES GELD VIR ENIGE ANDER PRODUK NIE, ONGEAG OF SO 'N PRODUK IN 'N ENKELE ARTIKEL BY HIERDIE SAGTEWARE INGESLUIT IS OF NIE. GEEN LISENSIE IS TOEGESTAAN OF SAL GEÏMPLISEER WORD VIR ENIGE ANDER GEBRUIK NIE. BYKOMENDE INLIGTING KAN VAN MPEG LA, L.L.C. VERKRY WORD. RAADPLEEG DIE MPEG LA-WEBWERF.

Slegs ter verduideliking, hierdie kennisgewing beperk of inhibeer nie die gebruik van die sagteware wat ingevolge hierdie Bepalings verskaf word vir normale sakegebruike wat vir daardie besigheid self is nie, wat nie die volgende insluit nie: (i) herverspreiding van die sagteware na derdepartye, of (ii) die skep van materiaal met die tegnologieë wat aan die VIDEOSTANDAARDE voldoen vir herverspreiding aan derdepartye.

Volledige teks
STANDAARDLISENSIEBEPALINGS VIR TOEPASSINGSSTANDAARDLISENSIEBEPALINGS VIR TOEPASSINGSSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Opsomming

STANDAARDLISENSIEBEPALINGS VIR TOEPASSINGS

MICROSOFT-WINKEL, WINDOWS-WINKEL EN XBOX-WINKEL

Hierdie lisensiebepalings is 'n ooreenkoms tussen u en die toepassinguitgewer. Lees dit asseblief. Dit geld vir die sagtewaretoepassings wat jy vanaf die Microsoft-Winkel, die Windows-Winkel of die Xbox-Winkel (waarna daar in hierdie lisensiebepalings elk as die "Winkel" verwys word) aflaai, insluitend enige bywerkings of aanvullings vir die toepassing, tensy die toepassing met aparte bepalings uitgereik word, in welke geval daardie bepalings geld.

DEUR DIE TOEPASSING AF TE LAAI OF TE GEBRUIK, OF DEUR TE POOG OM DIT TE DOEN, AANVAAR U HIERDIE BEPALINGS. AS U DIT NIE AANVAAR NIE, HET U GEEN REG OM DIE TOEPASSING AF TE LAAI OF TE GEBRUIK NIE, EN MOET U DIT NIE DOEN NIE.

Die toepassinguitgewer beteken die entiteit wat die toepassing aan jou lisensieer, soos in die Winkel geïdentifiseer.

As u aan hierdie lisensiebepalings voldoen, het u die regte hieronder.

 • 1. INSTALLASIE- EN GEBRUIKSREGTE; VERSTRYKING. U mag die toepassing op Windows-toestelle of Xbox-konsoles installeer en gebruik soos beskryf in Microsoft se Gebruiksreëls. Microsoft behou die reg om Microsoft se Gebruiksreëls te eniger tyd te verander.
 • 2. INTERNETGEBASEERDE DIENSTE.
  • a. Toestemming vir internetgebaseerde of koordlose dienste. Indien die toepassing aan rekenaarstelsels koppel via die internet, wat 'n koordlose netwerk kan insluit, geld u gebruik van die toepassing as u toestemming tot die versending van standaardtoestelinligting (insluitend tegniese inligting oor u toestel-, stelsel- en toepassingsagteware, en randapparatuur, maar nie beperk daartoe nie) vir internetgebaseerde of koordlose dienste. Indien ander bepalings verskaf word in verband met u gebruik van dienste waartoe u met behulp van die toepassing toegang verkry het, geld daardie bepalings ook.
  • b. Misbruik van Internetgebaseerde dienste. U mag nie enige Internetgebaseerde diens op enige manier gebruik wat skadelik daarvoor is nie, of wat enigiemand anders se gebruik daarvan of die koordlose netwerk belemmer nie. U mag nie die diens gebruik om op enige manier ongemagtigde toegang te probeer verkry tot enige diens, data, rekening of netwerk nie.
 • 3. BESTEK VAN LISENSIE. Die toepassing word gelisensieer, nie verkoop nie. Hierdie ooreenkoms gee slegs aan u sekere regte om die toepassing te gebruik. As Microsoft voortspruitend uit u ooreenkoms met Microsoft die vermoë om die toepassings op u toestelle te gebruik sper, sal enige lisensieregte wat daarmee verband hou, beëindig word. Die toepassinguitgewer behou alle ander regte. Tensy toepaslike wetgewing ondanks hierdie beperking meer regte aan u gee, mag u die toepassing slegs gebruik soos wat hierdie ooreenkoms uitdruklik toelaat. Terwyl u dit doen, moet u aan enige tegniese beperkings in die toepassing voldoen wat u toelaat om dit slegs op sekere maniere te gebruik. U mag nie:
  • a. Enige tegniese beperkings in die toepassing omseil nie.
  • b. Die toepassing se ontwerp afkyk, dit opdeel of uitmekaar haal nie, behalwe en slegs in die mate waarin toepaslike wetgewing dit ondanks hierdie beperking uitdruklik toelaat.
  • c. Ondanks die beperking in hierdie ooreenkoms meer kopieë van die toepassing maak as wat gespesifiseer word of deur toepaslike wetgewing toegelaat word nie;
  • d. Die toepassing publiseer of dit vir ander beskikbaar stel om te kopieer nie.
  • e. Die toepassing verhuur of uitleen nie.
  • f. Die toepassing of hierdie ooreenkoms aan enige derde party oordra nie.
 • 4. DOKUMENTASIE. As dokumentasie die toepassing vergesel, mag u die dokumentasie vir persoonlike verwysingsdoeleindes kopieer en gebruik.
 • 5. TEGNOLOGIE- EN UITVOERBEPERKINGS. Die toepassing kan onderhewig wees aan internasionale tegnologiebeheer of wetgewing en regulasies, of dié van die Verenigde State. U moet aan alle plaaslike en internasionale uitvoerwette en -regulasies voldoen wat vir die tegnologie geld wat deur die toepassing benut of gesteun word. Hierdie wette sluit beperkings op bestemmings, eindgebruikers en eindgebruik in. Vir inligting oor Microsoft-handelsmerkprodukte, besoek die Microsoft-uitvoerwebwerf.
 • 6. STEUNDIENSTE. Kontak die toepassinguitgewer om vas te stel watter steundienste beskikbaar is. Microsoft, u hardewarevervaardiger en u verskaffer van koordlose diens is nie verantwoordelik vir die verskaffing van steundienste vir die toepassing nie (tensy een van hulle die toepassinguitgewer is).
 • 7. HELE OOREENKOMS. Hierdie ooreenkoms, enige toepaslike privaatheidsbeleid, enige bykomende bepalings wat die toepassing vergesel en die bepalings vir bylae en bywerkings vorm die hele lisensie-ooreenkoms vir die toepassing tussen u en die toepassinguitgewer.
 • 8. TOEPASLIKE WETGEWING.
  • a. Verenigde State en Kanada. Indien u die toepassing in die VSA of Kanada verkry het, sal die wette van die deelstaat of provinsie waar u woon (of indien u ’n besigheid is, en u hoofbesigheidsplek daar is) die interpretasie van hierdie ooreenkoms reguleer en van toepassing wees op eise ten opsigte van die skending daarvan, en alle ander eise (insluitende verbruikersbeskerming, onbillike konkurrensie, en delikte-eise), ongeag of daar botsende regsbeginsels voorkom.
  • b. Buite die Verenigde State en Kanada. As u die toepassing in enige ander land bekom het, geld die wette van daardie land.
 • 9. WETLIKE UITWERKING. Hierdie ooreenkoms beskryf sekere wetlike regte. U kan moontlik ander regte ingevolge u deelstaat of land se wette hê. Hierdie ooreenkoms wysig nie u regte ingevolge die wette van u deelstaat of land indien die wette van u deelstaat of land sodanige wysiging verbied nie.
 • 10. VRYWARING VAN WAARBORG. Die toepassing word "voetstoots", "met alle gebreke" en "indien beskikbaar" gelisensieer. U dra alle risiko van die gebruik daarvan. Die toepassinguitgewer, namens homself, Microsoft (indien Microsoft nie die toepassinguitgewer is nie), verskaffers van koordlose dienste op wie se netwerk die toepassing verskaf word, en elk van ons onderskeie geaffilieerde maatskappye, verkopers, agente en verskaffers ("Gedekte Partye"), bied geen uitdruklike waarborge of voorwaardes ten opsigte van die toepassing nie. Die hele risiko wat die gehalte, veiligheid, gerief en funksionering van die toepassing betref, rus by u. Indien die toepassing foutief blyk te wees, aanvaar u al die koste van die nodige diens- of herstelwerk. U kan moontlik ingevolge u plaaslike wette bykomende regte hê wat hierdie ooreenkoms nie kan verander nie. In die mate waarin u plaaslike wetgewing dit toelaat, sluit die Gedekte Partye enige geïmpliseerde waarborge of voorwaardes uit, waaronder dié wat verband hou met verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, veiligheid, gerief en nie-inbreukmaking.
 • 11. BEPERKING OP EN UITSLUITING VAN VERHALINGS EN SKADEVERGOEDING. Indien u enige grond het om skadevergoeding te verhaal, kan u slegs regstreekse skadevergoeding van die toepassinguitgewer verhaal in die mate wat die wet dit nie verbied nie, tot en met die bedrag wat u vir die toepassing betaal het of $1.00, wat ook al die grootste is. U sal nie enige ander skadevergoeding – insluitend voortspruitende, spesiale, onregstreekse of insidentele skadevergoeding of verlore winste – van die toepassinguitgewer probeer verhaal nie, en doen afstand van sodanige reg. Indien u plaaslike wette 'n waarborg of voorwaarde afdwing, selfs al doen hierdie bepalings dit nie, is die duur daarvan beperk tot 90 dae vandat u die toepassing aflaai.

Hierdie beperking geld vir:

 • Enigiets wat verband hou met die toepassing of dienste wat daardeur beskikbaar gestel word; en
 • Eise vir verbreking van die kontrak, waarborg of voorwaarde; streng aanspreeklikheid, nalatigheid of ander delikte; oortreding van 'n statuut of regulasie; onregverdige verryking; of ingevolge enige ander teorie; dit alles in die mate waarin toepaslike wetgewing dit toelaat.

Dit is ook van toepassing selfs as:

 • Hierdie verhaling u nie ten volle vir enige verliese vergoed nie; of
 • Die toepassinguitgewer van die moontlikheid van skade geweet of moes geweet het.
Volledige teks
Gedekte DiensteGedekte Diensteserviceslist
Opsomming

Die volgende produkte, toepassings en toestelle word deur die Microsoft-dienste-ooreenkoms gedek, maar is dalk nie in u mark beskikbaar nie.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Maps
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search app
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft Academic
 • Microsoft account
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Bystand en herstelassistent vir Office 365
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft-Flieks en -TV
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows Store
 • Windows-speletjies, -toepassings en -webwerwe wat deur Microsoft uitgegee word
 • Windows-Winkel
 • Winkel
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios-speletjies, -toepassings en -webwerwe
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Volledige teks
1 Maart 20180